Večer v atriju: Policijski orkester

Večer v atriju – 
Policijski orkester
+ solistka Anika Horvat

Dom sv. Jožef Celje vabi na koncert ob 170-letnici prihoda lazaristov na Jožefov hrib, in sicer bodo z nami člani Slovenskega Policijskega orkestra.

Petek, 30. septembra 2022, ob 19. uri, 
v atriju Doma sv. Jožef

Vstop prost-prostovoljni prispevki-vabljeni!


70 let Policijskega orkestra

Kakovost in prepoznavnost Policijskega orkestra sta rasli vse od njegove ustanovitve leta 1948, pravi razcvet pa je doživel v zadnjih desetletjih, vzporedno z rojstvom nove države. 

Leta 1994 je slovenska vlada takratni glasbeni sestav imenovala za uradni protokolarni orkester Republike Slovenije, ki se od leta 2001 uradno imenuje Policijski orkester. 

Številni dirigenti in umetniški vodje so vzgajali in razvijali orkester, izboljševali njegovo strokovnost ter bogatili njegov glasbeni repertoar. Z njihovo pomočjo je orkester nadgradil svoj umetniški izraz ter izoblikoval pravi simfonični zvok, ki je še danes njegova značilnost in odlika.

 Člani orkestra s svojim delom povezujejo Policijo in slovenske državljane. S svojim glasbenim in operativnim delom, strokovnostjo, zavzetostjo, predanostjo in zavezanostjo dvojnemu poklicu glasbenika in policista so v čast in ponos ne le Policiji, temveč tudi slovenski državi.  

Deli.