Sprejem v Dom

Preselitev v dom je pomembna odločitev starostnikov in njihovih svojcev. Nemalokrat že samo razmišljanje o nastanitvi povzroča marsikatero stisko, neugodje, oteži odločitev samo.

Da bi bila odločitev lažja, si prizadevamo, da bi starostnik in njegovi svojci pred sprejemom pridobili čim več informacij o življenju v Domu. Vsak, ki želi spoznati delovanje in utrip Martine hiše je dobrodošel na pogovoru z zaposlenimi ter ogledu prostorov, povabljeni pa so tudi k obisku kulturnih in družabnih prireditev, ki jih ponujamo v sklopu Duhovno prosvetne dejavnosti  Doma sv. Jožef. Stanovalci so glede na svoje želje in sposobnosti vključeni v vse dejavnosti, ki se dogajajo v Domu sv. Jožef.

Vse potrebne informacije glede postopka sprejema v Dom sv. Jožef – varstvo starejših, lahko dobite pri socialni delavki Doma, Ani Kovačič Stepišnik, tel. 05-907-38-03, v času dosegljivosti v pisarni (ponedeljek od 9. do 11. ure, torek, sreda in četrtek od 8. do 10. ure, sreda tudi od 13.30 do 15. ure in petek od 9. do 11. ure).

Za sprejem v Dom sv. Jožef – varstvo starejših (Martina hiša) lahko zaprosijo:

  • starostniki sami, ki so državljani RS, stari nad 65 let,
  • njihovi skrbniki oz. pooblaščenci
  • pristojni centri za socialno delo, če menijo, da oseba potrebuje institucionalno varstvo.

Postopek sprejema v Dom sv. Jožef – varstvo starejših se prične s prošnjo za sprejem s prilogami, ki jo lahko prevzamete v socialni službi doma, na recepciji doma ali pa si jo natisnete pod zavihkom Prošnja za sprejem.

Prejete prošnje obravnava Komisija za sprejeme, premestitve in odpuste, ki jo sestavljajo direktorica, glavna sestra doma in socialna delavka. Prosilec po obravnavi prošnje na komisiji prejme obvestilo o izpolnjevanju pogojev in uvrstitvi na listo čakajočih. Ob možnosti namestitve v dom prosilca ali njegove svojce obvestimo ter predlagamo ogled sobe, prostorov doma in se dogovorimo za datum sprejema.

Ob sprejemu samem pa stanovalca ter svojce seznanimo z zaposlenimi v domu, s sostanovalci, s ključnimi osebami doma, s hišnim redom in pravicami stanovalca ter s cenikom storitev.

Deli.