Temelji metode

Metoda montessori sloni na treh temeljih.

Prvi se nanaša na pripravljeno okolje, pri čemer okolje predstavlja vse tiste prostore in kraje, kjer se oseba giblje in so pripravljeni tako, da omogoča vključevanje in samostojnost posameznika v vseh tistih rutinah, vlogah in aktivnostih, kjer si želi biti samostojen in imajo zanj veliko vrednost. Nadalje možnost, da so v okolju namigi, ki osebi pomagajo, da se bolje znajde (orientacija). Zelo pomemben dejavnik okolja je odkriti, s čim prihaja stanovalec v določeno skupnost. Kakšna je njegova zgodba? Zadnji element okolja pa se nanaša na to, da s prihodom v skupnost skrbimo druga za drugega.

Drugi temelj predstavljejo vse rutine, vloge, aktivnosti in interesi, ki pokrivajo štiri področja življenja (vsakodnevne življenjske aktivnosti, področje kognicije, senzorike in družabno/kulturno/duhovno življenje).

Tretji temelj pa predstavljamo vsi tisti, ki s stanovalci sodelujemo v njihovem okolju – zaposleni, prostovoljci in svojci. Pri čemer je najpomembnejše opazovanje posameznika in dobro sodelovanje vseh vključenih.

[ipt_fsqm_popup style=”rect” header=”%FORM%” subtitle=”” icon=”fa fa-file-text” width=”600″ form_id=”53″ pos=”r” color=”#ffffff” bgcolor=”#3c609e”]PRIJAVA NA SEMINAR[/ipt_fsqm_popup]