Predstavitev življenja in dejavnosti v Martini hiši

Dom sv. Jožef – varstvo starejših (Martina hiša), ni zgolj dom za starostnike.  Z Duhovno prosvetnim centrom in  Orglarsko šolo je povezan v celoto,  ki skupaj  zagotavljajo široko paleto vključevanja v vse-življenjskost bivanja in nadgradnjo posameznikove duhovnosti.  Zaposleni  si skupaj s stanovalci in njihovimi svojci prizadevamo za  uresničevanje poslanstva našega ustanovitelja – lazaristov.  To pomeni, da temeljno  nalogo zakonsko določenega  zagotavljanja oskrbe in zdravstvene nege izvajamo s poudarkom na  duhovnih vrednotah, domačnosti, srčnosti in medsebojnem  povezovanju.  Martina hiša je  možnost  kakovostnega preživljanja obdobja starosti v prijetnem bivanjskem okolju, ki se kljub bližini mesta dotika gozda in narave.  Stanovalcem želimo približati in ohraniti  način življenja, kot  so ga preživljali v svojih aktivnih letih. Omogočiti jim želimo  izražanje vseh potreb in hkrati  zagotavljati oskrbo na ravni, ki jo zahteva sodoben človek na temelju njegovih pravic in človeškega dostojanstva.

Martina hiša je namenjena osebam starejšim od 65 let; posebej tistim,  ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso več sposobne za popolnoma samostojno življenje  in osebam z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami  oz.  zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor.

Stanovalci, ki to želijo, se lahko vključujejo v raznolike oblike druženj, ki so vpete v dnevno dogajanje:

 • vsakodnevna telovadba,
 • ustvarjalne ure
 • pogovorne skupine,
 • glasbena ura,
 • molitvena skupina,
 • pevski zbor in priprava na mašo,
 • biblična skupina,
 • misijonski krožek,
 • ‘Svetniki – naš vzor – naši predniki pripovedujejo’,
 • skupine  za kognitivni trening ,
 • potujočo knjižnico, »knjiga nam pripoveduje«,
 • zgodovinsko turistični krožek oz. kviz,….

Nešteta druženja  dopolnjuje še povabilo k  vsem prireditvam  Duhovno prosvetnega centra.

Z namenom medgeneracijskega povezovanja so v družabno življenje stanovalcev vključeni tudi zunanji prostovoljci in malčki ter otroci iz vrtca Danijelov levček.

 

Deli.