Predmetnik

PREDMETNIK

Poleg orgelske igre boste slušatelji v enem šolskem letu imeli še deset izobraževanj na temo:

Praktična in liturgična orgelska igra

 • osnove harmonije
 • osnove improvizacije
 • liturgično igranje

Kantorstvo

 • vokalna tehnika
 • dirigiranje
 • vodenje zbora
 • vodenje ljudskega petja/ – kantorsko petje
 • gregorijanski koral

Zgodovina glasbe, orgelska literatura in organologija

 • zgodovina in pomen cerkvene glasbe
 • spoznavanje skladateljev in literature
 • spoznavanje orgel kot instrumenta

Liturgika z duhovnostjo

 • spoznavanje bogoslužja
 • spoznavanje cerkvenega leta in pomena praznikov
 • vzgoja za pravilni izbor programa petja in vpetost glasbe
  v bogoslužje
 • oblikovanje organistove osebne duhovnosti

Organist in vodenje pastoralne skupine

 • delo z župnijskim ali cerkvenim zborom kot pastoralno skupino

Na omenjenih srečanjih bo združenih več teoretičnih in praktičnih predmetov ob določeni temi. Vsa srečanja se bodo zvrstila v ciklusu štirih let, kjer ni pomembno, kdaj učenec vstopi v ciklus, pomembno je, da sledi ciklusu in se tako seznani z vsebino celotnega izobraževanja. Izjema sta prvi in drugi sklop predmetov (Praktična in liturgična orgelska igra, Kantorstvo), o čemer se bomo dogovorili naknadno.

Na teh izobraževanjih pa se vedno lahko pridružite tudi organisti in zborovodje, ki že opravljate to službo, a nimate pogojev za celotno šolanje ali pa si želite le delne izpopolnitve svojega znanje. Za vas bo tudi dobrodošlo, če boste sledili celoten štiriletni ciklus, možna pa bo tudi udeležba le na posameznih srečanjih, ki vam bodo zanimiva.

Redni tečaji za organiste na škofijski ravni, tako praktičnega kakor tudi duhovno liturgičnega značaja, po potrebi ostajajo, kakor je bilo doslej v navadi in jih bomo vključili v program naših pastoralnih prireditev.


DSC_5051

TERMINI SREČANJ V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

Urnik pouka orgel boste učenci dobili pri svojem učitelju orgel. Termine skupinskega izobraževanja pa boste dobili na uvodnem srečanju septembra 2021. Vsi termini skupnega izobraževanja bodo objavljeni tudi na spletni strani: www.jozef.si.

Deli.