Najem dvoran

Skupinam je na voljo deset dvoran različnih velikosti in pestra paleta možnosti postavitev miz in stolov. Dvorane so opremljene z multimedijsko tehniko. Na voljo je tudi brezžični internet.

Kardinalova dvorana:
Dvorana se nahaja v kletnih prostorih Doma. Sprejme do 200 ljudi. Opremljena je s prireditvenim odrom, predavateljskim pultom in  opremo v tehničnem prostoru v zaodrju.

Jožefova dvorana:
Dvorana se nahaja v kletnih prostorih Doma. Sprejme do 100 ljudi. Opremljena je s pritrjenimi mizami in sedišči ter pripadajočo multimedijsko in tehnično opremo.

Slomškova, Vincencijeva in Gnidovčeva dvorana: Te dvorane so namenjene manjšim skupinam. Postavitev stolov in miz si skupine lahko prosto prilagajajo programu.

Dvorane Lazarjeve hiše:
Lazarjeva, Martina in Marijina dvorana so namenjene skupinskemu delu ali delu v manjših skupinah. Tudi v teh dvoranah si lahko skupine prilagodijo razporeditev opreme svojim potrebam.