Predstavitev metode Montessori za starejše in osebe z demenco

PREDSTAVITEV METODE MONTESSORI ZA STAREJŠE IN OSEBE Z DEMENCO – ZA SVOJCE

NAMEN

V sklopu tega uvodnega seminarja bi vam radi predstavili osnovne smernice metode montessori za starejše in osebe z demenco, predstavili naše izkušnje in možnosti uporabe metode montessori pri vaših bližnjih.

KAJ JE METODA MONTESSORI ZA STAREJŠE IN OSEBE Z DEMENCO?

Pri metodi montessori za starejše in osebe z demenco gre za drugačen način dela s starejšimi in osebami z demenco, ki v ospredje postavlja osebno zgodbo, možnost izbire ter uporabo ohranjenih spretnostih, preko katerih gradi drugačno, bolj kakovostno življenje. Verjamemo, da je njihovo življenje lahko drugačno. P

Metodo je razvil in zaščitil Cameron J. Camp (Montessori Inspired Lifestyle®: Introduction to Montessori Programming), pri čemer je izhajal iz spoznanj Marie Montessori.

POTEK

Predavanje bo trajalo dve pedagoški uri. V tem času bomo spoznali metodo montessori za starejše in osebe z demenco, 12 načel metode, odzivno vedenje in si pogledali možnosti za drugačen obisk ter kako si z metodo montessori lahko pomagate pri skrbi za bližnjega doma. 

DATUM

Torek, 15.10.2019, od 19. do 20.30

Predavanje v Domu sv. Jožef je za svojce brezplačno.
Predava: Sara Črepinšek

Deli.