Montessori seminar za svojce oseb, obolelih za demenco

Ljudje z demenco so še vedno prevečkrat odrinjeni na rob družbe. Tja se, zaradi izgube nekaterih spretnosti, sposobnosti in veščin, umikajo tudi sami. Hkrati družba na izzive, ki jih prinaša demenca, še vedno gleda z zadržanostjo, stigmo in naučeno nemočjo. Tako se med enimi in drugimi prepad z vsakim novim dnem poglablja in širi. Konkretne predloge za premoščanje teh razlik pa je težko najti, saj je vsak posameznik svet zase in ena rešitev ni primerna za vse. Cameron J. Camp je pedagogiko montessori prilagodil za delo s starejšimi in osebami z demenco. Ta pristop gradi na spoštovanju, dostojanstvu, enakovrednosti, samostojnosti, proceduralnem spominu, tehniki odloženega priklica, vključenosti, ohranjenih spretnostih, sposobnostih in veščinah ter dejstvu, da se z demenco da dobro živeti.

Metoda montessori za starejše in osebe z demenco (Montessori Inspired Lifestyle: Dementia Programming) je izrazito praktična in prinaša konkretne rešitve, ki izhajajo iz posameznikove življenjske zgodbe ter spretnosti, sposobnosti in veščin, ki so še ohranjene.

V nadaljevanju vas vabimo na izobraževanja, ki jih pripravljamo za splošno javnost, torej za vse, ki se doma ali v svojem okolju srečujete z osebami, obolelimi za demenco. V okviru izobraževalnega programa pa organiziramo tudi strokovne seminarje seminarje za ustanove, javne uslužbence, člane nevladnih organizacij, vodstvene kadre. Več o programih si lahko preberete na naši spletni strani: www.jozef.si

Seminar za svojce oseb, obolelih za demenco

Da posameznik z demenco lahko živi v domačem okolju, predstavlja izziv ne samo za obolelega, temveč tudi za svojce, ki so nemalokrat prepuščeni samim sebi. Dobronamerni nasveti so vedno dobrodošli, vendar redko delujejo, ker je vsak človek zase svet – s svojo zgodbo, spretnostmi, sposobnostmi, veščinami, dosežki, lepimi in manj lepimi zgodbami. Zato morajo biti ukrepi, ki naj delujejo, individualno dogovorjeni in pripravljeni.

Cilji seminarja so:
– spoznati metodo montessori in njeno praktično uporabo;
– spoznati osnove priprave montessori predlogov, namigov in pripomočkov;
– izmenjati izkušnje;
– pomagati pri iskanju rešitev za individualne izzive.

Seminar obsega šest srečanj po dve pedagoški uri.

Termini:
Torek, 3. oktobra 2023, od 19.00 do 20.30
Torek, 28. november 2023, od 19.00 do 20.30
Torek, 16. januarja 2024, od 19.00 do 20.30
Torek, 16. aprila 2024, od 19.00 do 20.30
Torek, 17. septembra 2024, od 19.00 do 20.30

Predavateljica: Sara Črepinšek, dipl. delovna terapevtka, inštruktorica metode montessori za starejše in osebe z demenco (Montessori Inspired Lifestyle).

Število udeležencev je omejeno. Prosimo za prijave dva dni pred željenim terminom – 059-073-800 ali info@jozef.si. Srečanja so brezplačna z možnostjo prostovoljnega daru.

Deli.