Marijanska vincencijanska mladina

mvm-grbPrav gotovo je med vami kar nekaj takšnih, ki še niste slišali za Marijansko vincencijansko mladino. Ker je sam naslov združenja kar precej dolg, se njeni člani najraje poslužujemo kar kratice in tako pravimo, da smo člani MVM-ja.
In kaj je MVM? MVM je laiško mednarodno cerkveno združenje mladih. In kaj to pomeni?
Samo dejstvo, da je združenje LAIŠKO pomeni, da je prisotno v svetu, ter da ga vodijo laiki ob duhovni spremljavi sester usmiljenk in/ali članov Misijonske družbe Lazaristov.
Združenje je tudi MEDNARODNO, saj je razširjeno po vsem svetu. Člani našega združenja so hkrati tudi člani mednarodne organizacije, ki v 66 državah po vsem svetu združuje preko 110 000 članov. Smo tudi MARIJANSKI, saj je naročilo za začetek združena za mlade dala ravno Devica Marija eni izmed sester usmiljenk – Katarini Laboure, ko se ji je v Parizu prikazala leta 1830. V tistem času so bili otroci in mladi zelo zapostavljeni in izkoriščani (po 12 ur delali v tovarnah), brez izobrazbe in človeške vzgoje. Pa še nekaj je Marija naročila Katarini: naj poskrbi, da se bo kovala svetinja po vzoru, ki ga je videla. In tako je svetinja Brezmadežne postala naš mednarodni simbol.
In sedaj tista beseda, ki si jo najtežje izgovoril: VINCENCIJANSKA. Naš vzornik je tudi sv. Vincencij, ki je ustanovitelj Misijonske družbe – Lazaristov in družbe Hčera krščanske ljubezni – Usmiljenke. Mož, ki ga je ljubezen do Jezusa priganjala k delu za uboge je rad ponavljal: »Ljubimo Boga, toda ljubimo ga z delom svojih rok.«
In tako imajo vsi člani MVM-ja pred seboj enake cilje in enaka prizadevanja. Iz dneva v dan se v svojem okolju in v svojem vsakdanjem življenju trudijo živeti po zgledu Device Marije in po zgledu svetega Vincencija Pavelskega. Prizadevajo se, da bi čim bolje lahko zaživeli štiri Marijanske kreposti, ki nam jih kot vodilo v našem krščanskem življenju zapustila Marija. Te kreposti so: Ponižnost, iskanje Božje volje, dobrodelnost ali Karitas in čistost. Marija nam je te kreposti zaupala kot pot, po kateri moramo kot ona hoditi za Jezusom, ki je naš cilj in pa hkrati tudi naš temelj. Kajti samo takrat, ko se bomo čim bolj potrudili, da bomo res podobni Jezusu, bo naše življenje v resnici lepo in bo polno ljubezni, po kateri vsi tako močno hrepenimo.
In v tem duhu, že deset let deluje tudi MVM v Sloveniji. V župnijah, kjer so te skupine aktivne, se srečujemo na mesečnih srečanjih (srednješolci in študentje bolj pogosto), kjer obiskujemo starejše, za misijone izdelujemo in prodajamo voščilnice, zbiramo znamke, pojemo, sodelujemo pri bogoslužju, spoznavamo vzornike, molimo, in se včasih tudi igramo.
Skupine se med seboj povezujejo na duhovno-družabnih vikendih, enodnevnih srečanjih, na izletu, ki ga imamo konec šolskega leta in na letovanju med poletnimi počitnicami.
Vse to delamo z namenom, da bi se najprej sami oblikovali ter tako postajali luč za sovrstnike in sol današnje družbe. Vincencij Pavelski je rekel: »Živeti Kristusa, da bomo mogli Kristusa prinašati drugim, nič več, nič manj«.

Deli.