Načela metode

NAČELA METODE MONTESSORI ZA STAREJŠE IN OSEBE Z DEMENCO

Temeljna načela, ki naj bi bila vidna in prepoznana v sleherni aktivnosti, dejavnosti, vlogi, rutini. Načela naj bi vodila načrtovanje, izvedbo in pomagala pri vrednotenju tega kar smo storili. So hkrati vodilo pri delu in ocenjevalna lestvica.

 1. Aktivnost naj bi posamezniku nekaj pomenila, odsevala njegov smisel.
 2. Posameznika vedno povabimo k sodelovanju.
 3. Ponudimo izbiro.
 4. Govorimo manj in več demonstriramo.
 5. Gradimo na tem kar posameznik še zmore.
 6. Prilagodimo se tempu posameznika.
 7. Ponudimo poznane in estetske materiale, namige, pripomočke.
 8. Pripravimo takšno dejavnost, da posameznik uporablja roke.
 9. Aktivnost pripravimo tako, da je mogoče stopnjevanje od lažjega k težjemu, od konkretnega k abstraktnemu in obratno. Materiale pripravimo tako, da napaka ni možna. Ni pravega ali napačnega odgovora.
 10. Razdelimo opravilo/dejavnost na manjše dele.
 11. Zahvalimo se za sodelovanje in vprašamo, če bi posameznik želel še kdaj sodelovat.
 12. Ali je bil posameznik vključen?