Izrazoslovje

Pri prevajanju strokovne literature, se kaj hitro zgodi da se s prevodom zgubi osnovni pomen. Poleg tega smo se pri prevajanju izrazov držali nasveta dr. Campa, da ima vsak narod, država svoje posebnosti, ki jih je potrebno upoštevati. Preko prebiranja strokovne literaure, preverjanja v praksi in premišljevanja, smo se odločili za sledeče prevode:

“MONTESSORI DEMENTIA / MONTESSORI METHOD FOR DEMENTIA” (angl.) – “METODA MONTESSORI ZA STAREJŠE IN OSEBE Z DEMENCO

Direkten prevod se nam ni zdel ustrezen, saj deluje preveč izključujoče. Glede na naše izkušnje z uporabniki, smo za ime metode uporabili poimenovanje, ki pove vse.

“FOUR CLASSES” (angl.) – “ŠTIRI PODROČJA ŽIVLJENJA”

Direkten prevod se nam ni zdel ustrezen, saj izhaja iz pedagogike montessori (jezik, vsakdanje življenje, umetnost, matematika, znanost). Štiri področja na katerih gradimo v Metodi montessori za starejše in osebe z demenco so socialne interacije in duhovnost, vsakdanje življenjske aktivnosti, senzorika in kognicija.

“PREPARED ENVIRONMENT” (angl.) – “PRIPRAVLJENO OKOLJE”

Okolje, ki omogoča posamezniku vključevanje v skupnost in ga pri tem podpira na njemu primeren način.

“RESPONSIVE BEHAVIOUR” (angl.) – “ODZIVNO VEDENJE”

Vedenje, ki je posledica nečesa. Odziv na neko dogajanje v človeku ali v njegovi okolici. Pri čemer gre za to, da ne govorimo več o težavnem, neprimernem vedenju, temveč o vedenju, ki ima svoj vzrok. Ta vzrok pa se lahko z opazovanjem in ustreznim pristopom omili, včasih celo odstrani.

“PROCEDURAL MEMORY” (angl.) – “PROCEDURALNI SPOMIN” / “IMPLICITNI SPOMIN”

Proceduralni spomin je tisti del spomina, ki je pri demenci najdlje ohranjen. Nanaša se na tiste dele spomina, ki se jih “DELA” / “POČNE”. V praksi so to spomini, ki so vezani na rutine (umivanje zob), spretnosti ( branje), navade (najprej si zjutraj skuha kavo, potem se gre umit), pogojevanje (vzrok – posledica), sposobnost učenja s ponavljanjem (motorično učenje). Tem spominom bi lahko rekli “podzavestni spomini” ali “avtomatizirani spomini”.

“DECLARATIVE MEMORY”(angl.) – “DEKLERATIVNI SPOMIN” / “EKSPLICITNI SPOMIN”

Deklerativni spomin je tisti del spomina, ki je pri demenci najprej prizadet. Nanaša se na tiste dele spomina, ki se jih “GOVORI”. V praksi so to spomini na pretekle dogodke, načrtovanje, sposobnost priklica, kratkoročni spomin, prepoznavanje, poimenovanje, opisovanje, pozornost. Tem spominom bi lahko rekli “zavestni spomini”.

“SPARED CAPACITY” (angl.) – “OHRANJENE ZMOGLJIVOSTI”

Ohranjene zmogljivosti so vse tiste, ki so pri posamezniku ohranjene in na katerih lahko načrtujemo individualen program. Pri čemer so pod izrazom zmogljivosti mišljene spretnosti in sposobnosti. Sposobnosti so vse tiste lastnosti posameznika, ki jih dobi z rojstvom (sposobnost, da vidimo). Spretnosti pa tiste, ki jih razvijamo celo življenje (branje).