Kategorija: Orglarska šola

Vzgoja pastoralnih sodelavcev po župnijah je eno zelo pomembnih področij dela v Domu sv. Jožef. Med sodelavci na poseben način vidimo organiste, zato smo v ta namen organizirali posebno Orglarsko šolo sv. Jožefa v okviru siceršnjih naših dejavnosti. Pri tem nam ne gre toliko za koncertne organiste, ti imajo dovolj priložnosti za študij na različnih javnih šolah, ki jim z našo šolo ne želimo biti konkurenca, temveč veliko bolj za dobre pastoralne delavce na župniji. Organista vidimo kot sooblikovalca liturgičnega in duhovnega življenja na župniji ter, kjer je priložnost, tudi kulturnega življenja v kraju. Tako skrbimo poleg glasbene izobrazbe, to zagotavljamo tudi s pomočjo javnih glasbenih šol v Celju, Velenju in Šentjurju, še za njihovo liturgično in duhovno usposobljenost. Pri tem pa ne vključujemo samo učencev, ki imajo dovolj osnovne glasbene izobrazbe in so del rednega programa naše Orglarske šole, temveč tudi že delujoče organiste, ki so lahko tudi samouki a želijo izpopolnitve svojega znanja. Ti se lahko pridružujejo našemu programu tam, kjer jih to še posebej zanima. V okviru Orglarske šole prirejamo tudi različne priložnostne seminarje za kantorje, voditelje ljudskega petja in organiste na posamezne teme.
Šola ima pestro ponudbo, ki je dovolj prilagodljiva, da bi tako lahko služila svojemu namenu in dosegla čim širši krog zainteresiranih. Škoda je namreč, da imamo po mnogih župnijah sicer velike in zelo zmogljive orgle, ne pa tudi ljudi, ki bi cerkveno petje in glasbo prevajali v vsakdanje duhovno življenje posameznih vernikov in skupnosti. To želi biti naša skrb že od vsega začetka delovanja in razveselilo nas bo, če boste potrkali na vrata naše Orglarske šole, kjer ste dobrodošli. Zagotovo bomo našli nekaj, s čimer boste lahko poživili življenje Cerkve na vaši župniji in v vašem kraju.

1 2 3 6