Predstavitev Doma sv. Jožef

Na Jožefovem hribu v Celju se je z božjim blagoslovom in zavzetostjo vseh, ki tukaj bivajo in delajo, v dobrih dveh desetletjih razvila pestra dejavnost, ki jo delimo na tri področja. Najstarejša je duhovno-prosvetna dejavnost, ki deluje že od leta 1997. Pripravljamo lastne programe duhovnih vaj, usposabljanja pastoralnih sodelavcev, izobraževanja odraslih, kulturnih prireditev, koncertov in tečajev. Razpolagamo s številnimi dvoranami, ki so sodobno opremljene in prilagojene predavanjem in delu v večjih ali manjših skupinah. V penzionskem delu lahko namestimo preko 100 ljudi v eno ali dvoposteljnih sobah ter z okusnim kosilom pogostimo tudi do 200 ljudi hkrati.
Malo mlajša je dejavnost Orglarske šole sv. Jožefa, ki smo jo ustanovili leta 2003. Letno jo obiskuje okrog 20 učencev. Namenjena je izobraževanju, vzgoji in duhovnemu oblikovanju organistov ter zborovodij. Učence usposabljamo za dobro in kakovostno delo pri bogoslužju, v pastorali in kulturnem življenju v župnijah.
Leta 2008 pa smo pričeli še z dejavnostjo Varstva starejših. Zanjo smo pridobili koncesijo za izvajanje institucionalnega varstva starejših za 121 stanovalcev, ki bivajo v eno in dvo posteljnih sobah.
Smo torej zavod, ki ima sicer več dejavnosti, a smo ena ustanova. V njej se dejavnosti prepletajo, dopolnjujejo in duhovno ter materialno podpirajo. Svojevrstni pečat in vpetost v življenje pa nam dajejo sodelavci, ki jih je kar 83 redno zaposlenih, številni prostovoljci in župnijsko občestvo.   Skupaj z našo ustanoviteljico in lastnico, Misijonsko hišo lazaristov, se po svojih najboljših močeh trudimo vršiti temeljno poslanstvo in širiti karizmo sv. Vincencija Pavelskega.