Župnija Celje – sv. Jožef

Dejavnost Misijonske hiše pri Sv. Jožefu nad Celjem v največji meri vrši leta 1996 ustanovljeni Dom sv. Jožef. Lazaristi pa poleg vodenja te ustanove upravljajo tudi župnijo sv. Jožefa, ki je sicer najmanjša župnija v Celju, saj pokriva področje s približno 1800 prebivalci  v mestu. Prvotna dejavnost lazaristov ni bila vodenje župnij, šele po koncu druge svetovne vojne so jih zaradi novo nastalih razmer pod komunizmom, začeli sprejemati, kakor tudi druge redovne skupnosti ali družbe pri nas.  Bivanje na Jožefovem hribu, po nasilnem odvzemu misijonske hiše, je bilo težko. Cerkvi nenaklonjena oblast bi najraje, da bi misijonarji s hriba odšli, sploh ker niso imeli in vodili župnije. Delno zaradi tega, delno pa zardi pastoralnih potreb, so leta 1960 ustanovili in trajno prevzeli v oskrbo novonastalo župnijo. Lazaristi so se trudili pri pastoralnem delu a začetno delovanje je bilo oteženo, še posebej zaradi prostorskih stisk.  Počasi je župnijska dejavnost rastla, dokler ni dobila, z obnovo prvotne misijonske hiše in izgradnjo lazarjeve hiše ter na koncu še novega velikega  prizidka, primernih prostorov.  Danes župnija živi v povezanosti z dejavnostjo Doma, ki ji zagotavlja poleg primernih prostorov tudi pestro ponudbo duhovno izobraževalnega programa, župnija pa  Domu pomoč pri dogajanjih, ki si jih brez župnijskih sodelavcev ne bi mogli predstavljati.  Župnijsko in domsko življenje se prepleta in ga je težko ločiti, na poseben način to izraža tudi delovanje varstva starejših, kot najmlajša dejavnost Doma sv. Jožef, saj so stanovalci Doma tudi župljani župnije. Lazaristi tako poleg vodenja Doma sv. Jožef in vseh njegovih dejavnosti, po pogodbi s škofijo, skrbijo tudi za pastoralo zaupane jim župnije in z župljani zagotavljajo ustrezne prostorske in materialne pogoje za delovanje le te. Za župnijo je redno odgovoren eden izmed sobratov, ki bivajo na Hribu, župnik, sicer pa je tudi celotna ustanova Doma sv. Jožef, z vsemi svojimi dejavnostmi,  na razpolago župniji in kraju, kakor mestu in širšemu okolju.

Škofija: Škofija Celje
Zavetnik: sv. Jožef, mož Device Marije
Cerkev: Župnijska cerkev sv. Jožefa
Telefon: 059 073 800
Faks: 03/5481596
Naslov: Plečnikova 29
Poštna številka: 3000
Pošta: Celje
Opomba: info@jozef.si
Deli.