NUDIMO VAM

Glede na to, da želimo biti kot Dom sv. Jožef neke vrste stalni misijon, hkrati pa, kot izraža že sam naziv ustanove, dom, je vse kar se v hiši dogaja, namenjeno vam, ki se odzovete našemu povabilu in ste tako na nek način pri nas doma. Tudi za obisk te, domače, strani velja enako. Ne tem mestu pa bi vas rado opozorili še na nekatere možnosti, ki bi vas utegnile zanimati. Tudi z njimi, kot z vsemi, ki jih v Domu ponujamo, želimo najprej vršiti svoje poslanstvo, še posebej pri tem mislimo na ponudbo za pastoralne skupina in za romarje. Hkrati pa nam druge, kot je najem dvoran, gostinska ponudba in catering, zagotavljajo tudi določena finančna sredstva, s katerimi lahko toliko bolj krepimo našo drugo, pastoralno, kulturno in duhovno ponudbo. Organizirani smo kot neprofiten zavod, kar pomeni, da moramo vsa sredstva, ki jih s svojim delom morda zaslužimo in pomenijo določen presežek, vložiti nazaj v našo osnovno dejavnost. Čas v katerem živimo ni za nikogar enostaven, rednih subvencij nimamo, hkrati pa nudimo sorazmerno veliko programa povsem zastonj ali le ob prostovoljnih prispevkih. Tudi cene pastoralnih dogajanj, ki s tem ostajajo kolikor toliko dostopne čim širšemu številu ljudi, so pod tržnimi. Slednje dvoje nam omogočajo sredstva, ki jih pridelamo s to, tržno naravnano ponudbo naše ustanove.

Če se boste odločili za katero izmed spodaj navedenih stvari, se ne boste odzvali le na našo ponudbo, temveč nam boste s tem tudi pomagali ohranjati in širiti našo osnovno dejavnost, česar bomo veseli in za kar smo vam iskreno hvaležni.