Vpisni pogoji

POGOJI VPISA IN PRIDOBLJENA IZOBRAZBA

Vsi, ki boste opravljali pouk na javnih Glasbenih šolah in se udeleževali navedenih srečanj, boste v štirih letih opravili celotno orglarsko šolo in dobili za to javno veljavno spričevalo glasbene šole in spričevalo Orglarske šole sv. Jožefa. Še vedno pa bo za tiste, ki ne boste imeli pogojev za pouk na glasbeni šoli, potekalo izobraževanje v Domu sv. Jožef kot doslej, za kar bo izdano spričevalo orglarske šole.

Za vse učence, ki se boste učili igranja orgel v javni glasbeni šoli, pa je pomembno tudi to, da imate ustrezne pogoje za vpis na Glasbeno šolo: dokončanih vsaj 4 leta klavirja in dokončan Nauk o glasbi – teorija glasbe. Za kandidate, ki nimate ustreznih pogojev, je pri nas organiziran pouk pripravnice (Klavir in Nauk o glasbi) o čemer se bomo pogovorili.


DSC_4093

INFORMACIJE O VPISU IN IZOBRAŽEVANJU

Orglarska šola sv. Jožefa Celje,
ravnatelj Miha Lokovšek
Plečnikova 29, 3000 Celje
tel: 059 073 800, fax: 03 548 15 96,
spletna stran: www.jozef.si e-mail: miha.lokovsek@jozef.si

Deli.