Tečaj priprave na krst

Priprava je namenjena staršem in botrom, ki nameravate krstiti svojega otroka. Je pa tudi priložnost, da poglobite zavest o pomembnosti in vlogi zakramenta svetega krsta. Pri tem vam bodo v pomoč razmišljanja, ki bodo zakrament krsta osvetlila z različnih vidikov. Pripravljajo jih:

Duhovnik Jože Planinšek CM in teolog mag. Jure Levart: KRST KOT ZNAMENJE V ŽIVLJENJU DRUŽINE
duhovnik mag. Srečko Hren: MOLITEV IN DARITEV, VIR SOŽITJA V DRUŽINI
Zakonca Matej in Ana Pirnat: DRUŽINA – CERKEV V MALEM

torek, 7. julija 2020

torek, 8. septembra 2020

torek, 6. oktobra 2020

torek, 3. novembra 2020

Prispevki za tečaj so prostovoljni. Po opravljeni pripravi vsak udeleženec prejme potrdilo o opravljenem tečaju, ki ga predloži domačemu župniku, kjer sicer urejate vse potrebno za krst vašega otroka.

Deli.