Nadaljevalna izobraževanja

Ta sklop izobraževanj je zasnovan za tiste, ki so se 15. junija 2018 ali 11. junija 2019 udeležili seminarja “METODA MONTESSORI ZA STAREJŠE IN OSEBE Z DEMENCO” (Montessori Inspired Lifestyle®: Introduction to Montessori Programming), pod vodstvom dr. Camerona J. Campa, in bi si želeli poglobiti pridobljena znanja. Izobraževanja so pripravljena za delo v manjših skupinah, da se lahko posvetimo individualnim primerom. Vsa izobraževanja iz tega sklopa bodo potekala v Domu sv. Jožef, Plečnikova ulica 29, Celje.

PRIJAVNICA Seminar za socialne delavce

PRIJAVNICA Delavnica priprave materialov

PRIJAVNICA Seminar o načrtovanju v okviru metode montessori za starejše in osebe z demenco

PRIJAVNICA Seminar o odzivnem vedenju

PRIJAVNICA Seminar za delovne terapevte in fizioterapevte, delovne inštruktorje in animatorje

PRIJAVNICA Seminar za zdravstvene delavce, gospodinje in varuhe/-inje

PRIJAVNICA Tečaj uporabe tehnike odloženega priklica (Spaced Retrieval) z dr. Cameronom J. Campom

PRIJAVNICA Usposabljanje inštruktorjev metode montessori pri starejših in osebah z demenco