Kategorija: Koncerti

No Jožefovem hribu v okviru dejavnosti Doma in župnije, ki sta velikokrat zelo povezani, deluje kar šest različnih pevskih sestavov: Župnijski zbor, Otroška župnijska skupina, vokalna skupina Jožefinke, vokalna skupina Fantje z Jožefovega hriba, Zbor zaposlenih Doma sv. Jožef in Zbor stanovalcev Doma sv. Jožef. Tako je na hribu veliko petja že samo ob tem, da vsi sestavi pridejo na vrsto, ki sicer redno sodelujejo pri bogoslužju in na različnih prireditvah. Poleg tega živahnega glasbenega življenja imamo v župniji in kraju izjemne glasbenike in umetniške ustvarjalce tako na instrumentalnem kakor vokalnem področju, ki so, na veliko veselje vseh nas, sprejeli Dom sv. Jožefe za svoje domače ustvarjalno okolje, kar na poseben način pride do izraza, poleg mnogih nastopov čez leto, z dvema dogodkoma, in sicer ob Prazniku kulture na Jožefovem hribu in Večeru v atriju »Župljani župljanom«. Gostovanja različnih umetniških sestavov zelo pestre glasbene ponudbe iz vse Slovenije pa so samo nadaljevanje domačega dogajanja in tako lahko strnemo zelo različne, vendar izredno kvalitetne in vrhunske večere v dva koncertna cikla, ki sta že dolgoletna spremljevalca dogajanja na hribu: Glasba na hribu v zimskem času in Večeri v atriju poleti. Zelo spodbudno je dejstvo, da so pri nas vsi tovrstni dogodki, kot mnogi drugi na izobraževalnem področju, brezplačni. Pri tem gre velika zahvala večini izvajalcev, ki se odpovedo honorarjem, povsem brez teh pa seveda ne gre, zato tudi vsem tistim, ki nas pri tem podpirate. Vsak dogodek pa ima tudi svoje materialne zahteve, tako s prevozi, pogostitvijo, avtorskimi pravicami pri SAZASu in podobnim, zato so nam prostovoljni prispevki, tudi če so majhni, še kako dobrodošli. V posebno veselje in zadoščenje ter priznanje pa nam je vedno to, da se odzovete povabilu in ponudbi, zato res dobrodošli, to nam je največja zahvala za naše delo. Dobrodošli!