Kategorija: Koncerti

Na Jožefovem hribu v okviru dejavnosti Doma in župnije, ki sta velikokrat zelo povezana, deluje več različnih pevskih sestavov. Tako je na hribu veliko petja že samo ob tem, da vsi sestavi pridejo na vrsto, ki sicer redno sodelujejo pri bogoslužju in na različnih prireditvah. Poleg tega živahnega glasbenega življenja imamo v župniji in kraju izjemne glasbenike in umetniške ustvarjalce tako na instrumentalnem kakor vokalnem področju, ki so, na veliko veselje vseh nas, sprejeli Dom sv. Jožef za svoje domače ustvarjalno okolje, kar na poseben način pride do izraza, poleg mnogih nastopov med letom, z dvema dogodkoma, in sicer ob Prazniku kulture na Jožefovem hribu in Večeru v atriju »Župljani župljanom«. Gostovanja različnih umetniških sestavov pestre glasbene ponudbe iz vse Slovenije pa so samo nadaljevanje domačega dogajanja. Tako lahko strnemo različne, vendar izredno kvalitetne in vrhunske večere v dva koncertna cikla, ki sta že dolgoletna spremljevalca dogajanja na hribu: Glasba na hribu v zimskem času in Večeri v atriju poleti. Spodbudno je dejstvo, da so pri nas vsi tovrstni dogodki, kot mnogi drugi na izobraževalnem področju, brezplačni. Pri tem gre velika zahvala večini izvajalcev, ki se odpovedo honorarjem, povsem brez teh pa seveda ne gre, zato gre zahvala tudi vsem tistim, ki nas pri tem podpirate. Vsak dogodek ima namreč svoje materialne zahteve, tako s prevozi, pogostitvijo, avtorskimi pravicami pri SAZASu in podobnim, zato so nam prostovoljni prispevki, tudi če so majhni, še kako dobrodošli. V največje veselje in zadoščenje ter priznanje pa nam je vedno to, da se odzovete povabilu in ponudbi, zato res dobrodošli, to nam je največja zahvala za naše delo. Dobrodošli!

Koncerti

Koncert: MARIBORSKI OKTET,umetniška vodja Špela Drašler,Neja Skrbiš, orgle.Nedelja, 16. APRILA, ob 10:00, med nedeljsko mašo in s krajšim programom po njej,v cerkvi…

1 2