Z vzajemnim sodelovanjem bomo izšli iz vsega tega

V hiši smo za enkrat kar mirni, hvala Bogu pred virusom, pa tudi sicer, saj naši stanovalci nekako z razumevanjem sprejemajo dani trenutek, seveda pa vsi že nestrpno tudi pričakujejo, kdaj bo prišlo do sprememb.  Trudimo se, kolikor je le mogoče, da je življenje kolikor se da normalno. 

Hvaležni smo vam za razumevanje dosedanjih ukrepov in upam, da nam verjamete, da smo mi prvi, ki bi radi, da bi bilo drugače, a za enkrat še ne gre. Zato vas prosimo, da vzdržimo še naprej, kolikor bo potrebno, saj je velika nevarnost, da se ob sprostitvi ukrepov lahko zelo hitro gre predaleč in zrušimo vse doseženo.  Ostanimo v tem povezani  saj je zelo pomembno, da smo v skrbi za stanovalce na istem bregu tako svojci, kot vodstvo in zaposleni. Pri čemer je pa še posebej pomembna solidarnost in doslednost, popuščanje nekje, kjer bi morda sicer bilo mogoče lahko hitro zruši razpoloženje v hiši, ki je pa v tem času odločilno. 

Vem, da bi se bolj razveselili sprostitve ukrepov kot pa tega pisanja a žal za enkrat ne gre drugače, ostaja pa upanje, ki ne sme umreti in verjamemo, tudi ne bo. 

Vse dobro vam želimo, zagotavljamo odgovorno skrb za stanovalce in prosimo, da še naprej vzajemno sodelujemo in prepričani smo, da bomo izšli iz vsega tega.  To si želimo, na tem delamo in zato tudi v duhu naše ustanove molimo.   

Lepo pozdravljeni

Jože Planinšek
s poslovodstvom in vsemi zaposlenimi

Celje, 20. aprila 2020

Deli.