Ob materinskem dnevu 2015

Kmečka izba. Otroci z materjo okrog mize pri večerji. Pravkar so odložili žlice, s katerimi so zajemali iz skupne sklede, in mati jih nagovori: »No, ljubi moji, kako ste se pretečeni teden nosili, kako ste se kaj zadržali?«

Kako pomenljivo dejanje! Mati ob sobotah zvečer otrokom izprašuje vest in jim s srčnim kesanjem čisti dušo za sveti Gospodov dan, ko bodo šli k sveti maši. Otroci so na sobotni večer zbrani ob materi in mati se z njimi pogovarja o tem, kar so preživeli pretekli teden. Skupaj na glas razmišljajo o spodrsljajih, ki so se jim zgodili, in mati jim pojasnjuje posledice teh dejanj. Opominja jih na slabosti in jim z materinskim čutom za pravičnost deli nasvete, ki bodo otroke vodili k pošteni in ponižni življenjski drži ter h gotovi sreči. Kako današnji čas potrebuje takih skrbnih mater! Vzeti si čas, pogovoriti se o tem, kar v družini doživljamo, obelodaniti tudi slabosti in grehe in ne zgolj spregledati jih, češ – saj ni bilo nič takega, je že mimo! Kako veliko moč ima tak materinski skrbni pogovor! Otroke dela občutljive za vsakodnevne male stvari, ki oblikujejo naše medosebne odnose, da postajajo nanje pozorni in skrbni ter odgovorni pri svojem vsakodnevnem ravnanju. Kako odličen način za pričakovanje in spoštljivo doživljanje nedeljske svete maše!

Ta odlično odigrani odlomek Slomškovega prizora iz Drobtinic (1861) v priredbi Franceta Šmona in režiji Jožeta Planinška so nam na proslavi ob materinskem dnevu v nedeljo, 22. marca 2015, v Domu sv. Jožefa uprizorili naši veroučenci. »Kdor se od matere moliti ne nauči, ne bo vse žive dni prav molil,« nas opozarja Slomšek. Molitev nas uči tudi ponižnosti in sprejemanja Božje volje, vliva nam zaupanje v Marijino varstvo, daje nam čutiti bližino njene materinske ljubezni. Gotovo je prav Marija največji zgled ponižnosti s svojim »Dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi.«

Ob glasbi, recitacijah in zborovskih pesmih, ki so jih pripravili otroci vseh starosti, od naših najmlajših veroučencev do varovancev v domu starejših, je naše tople misli ta nedeljski popoldan čuteče in doživeto poneslo tako k našim rodnim materam kot tudi k vsem ženam, ki nas spremljajo z duhovnim materinstvom, pa tudi k naši skupni nebeški materi in materi domovini.

Tanja Ozvatič
Foto: Lea Lokovšek


Deli.