Z Jožefovega hriba

Kratko javljanje z Jožefovega hriba,

kjer se resnično borimo z nepredvidljivim virusom in ko že mislimo, da se nam bliža zmaga spet nov poraz. Nikomur, kdor še dvomi v resnost virusa, ne bi privoščil vsega kar doživljamo, stanovalci in zaposleni a kot je videti, bi bilo za nekatere edino to zdravilno.

Okužba z virusom je zajela 26 stanovalcev. Trije so v bolnišnici, za ostale skrbimo v rdeči coni našega Doma. Po odločitvi zdravnika oz. članov delovne skupine koordinatorjev, ki jo je imenovalo ministrstvo za zdravje, smo danes odvzeli brise devetim stanovalcem. Na rezultate še čakamo. Med zaposlenimi smo okužbo odkrili pri 12 sodelavcih. 

Naši zaposleni delajo z voljo in pogumom do zadnjih možnih zmogljivosti; a razdeljeni v štiri različne skupine, ponoči in podnevi so to res nadčloveški napori. Svetla točka so vsi, ki so nam priskočili na pomoč. Najprej Zdravstveni dom Celje, Splošna bolnišnica Celje, z obema strokovnima direktorjema. Z dr. Francem Vindišarjem in dr. Markom Dreščkom smo v stalni navezi, enako tudi z direktorico Zdravstvenega doma Celje, go. Alenko Obrul. V okviru Regijske sheme domov smo si domovi sami izdelali načrt razporejanja zaposlenih, ko pride do stiske. Pomagajo nam že sosednji domovi:  Dom ob Savinji, Dom Lipa iz Štor. V ponedeljek prihajajo iz Lambrechtovega doma iz Konjic, pomoč so nam ponudili tudi iz Doma iz Šmarja. Tudi drugi nam stojijo ob strani. Dom Polzela nam je odstopil termin, ki so ga imeli dogovorjenega s članico delovne skupine, da je lahko prišla k nam, drugi nam svetujejo glede izbire ustreznih dobaviteljev osebne varovalne opreme, Senecura Dom starejših občanov Vojnik nam je priskočil na pomoč s hitrimi testi. Civilna zaščita se vključuje, kolikor je mogoče in potrebno. V stalnem stiku smo z NIJZ na lokalni in državni ravni; dr. Trop Skaza, g. Zdenko Kramar in g. Vesno Jurkošek. 

Delamo in trepetamo, kako se bodo stvari še razvijale a hkrati tudi upamo in verjamemo, da bomo zmagali. Kljub velikemu številu stanovalcev v rdeči coni imamo tam še prostora, za katerega si želimo, da nam ga čim več ostane. Veliko je dilem, kako ravnati, a želimo si, da vsi stanovalci ostanejo v svojih sobah in se le, če je nujno potrebno selijo v rdečo cono, ki deluje znotraj doma. Drugačna organiziranost bi morda lahko v marsičem poenostavila potek dogajanja, zlasti glede zaposlenih in varstvenih ukrepov; vendar stanovalci so tu doma in je prav, če bo le mogoče, da tu tudi ostanejo, saj te prostore poznajo in so jim gotovo bolj domači.

Daleč največji problem so v tem trenutku delavci, za katere upamo, da nam ne bodo začeli pregorevati in še dodatno zbolevati. Tu bi nam bila pomoč za zamenjave še kako dobrodošla. Upamo na začetek vračanja prvih okuženih po preboleli bolezni a v najboljšem primeru bo to šele sredi prihodnjega tedna. 

Mislite na nas, z dobrimi željami in molitvami, da zmagamo in ostanite zdravi, čeprav vemo, da je to postala sedaj že kar sreča. In pozdravljeni.

Jože Planinšek z vsemi sodelavci in sobrati

Deli.