ZAHVALNA nedelja

leto 22
št. 41
5. november 2018


razpored svetih maš

nedelja, 4. november–31. nedelja med letom – ZAHVALNA
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve
ob 10.00 – + Marija Bukovec
– + Ana Vuga, obl.

ponedeljek, 5. november – Zaharija in Elizabeta, starša J.Krstnika
maše: ob 8.00 – + Ana Naraks
ob 18.30 – + Jože Arlič

torek, 6. november – Lenart, opat; sveti mučenci španske revolucije
maše: ob 8.00 – + Neža Lah in družina Lah
ob 18.30 – + Vlado Jurak

sreda, 7. november – Ernest, opat
maše: ob 8.00 – + Marija Polak
ob 17.30 – češčenje v čast Sv.Jožefa
ob 18.30 – + Frida Plešnik

četrtek, 8. november – Gotfried (Bogomir), škof
maše: ob 8.00 – + družina Rezar
ob 18.30 – + Vida Lokovšek

petek, 9. november – Posvetitev lateranske bazilike
maše: ob 8.00 – za verne duše
ob 18.30 – + Vlado Jurak (dar prijateljev)

sobota, 10. november – Leon Veliki, papež in cerkveni učitelj
maše: ob 8.00 – + Matilda Jesenek (iz Doma)
ob 18.30 – + Štefanija Holobar (iz Doma)

nedelja, 11. november–32. nedelja med letom – Martin, škof
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve
ob 10.00 – + Stane Petrovič, obl., in Angelca

*******

Bog povrni vsem, ki skrbite za lepoto naše cerkve in bogoslužja,
pa tudi vsem, ki darujete za sv. maše!


Spoštovani!

Ko zaključujem svojo škofovsko službo za bla­gor celjske škofije, čutim prijetno dolžnost, da se zahvalim vsem, ki so me spremljali na moji duhov­niški in škofovski poti. Moja zahvala velja dobre­mu Bogu, ki me je po mojih predstojnikih poklical in me vodil po različnih službah za blagor Božje­ga kraljestva. Zahvala sobratom v duhovniški in škofovski službi, redovnikom, redovnicam, vsem liturgičnim in pastoralnim sodelavkam in sode­lavcem in vsemu Božjemu ljudstvu, da smo skupaj gradili Božje kraljestvo. Zahvala velja vsem molivkam in molivcem, še posebej bolnikom, ostarelim in pomoči potrebnim, ki so mi pomagali vstopati v skrivnost Gospodovega trpljenja, smrti in vsta­jenja.

V duhu papeževega navodila Naučiti se poslovi­ti imam sedaj kot upokojeni celjski škof lepo pri­ložnost, da se bolj posvetim molitvi za domačo škofijo, za mojega naslednika v škofovski službi, za duhovne poklice, za vse potrebe Cerkve v sedanjem svetu in za vsakovrstno pastoralno pomoč, kolikor mi bo zdravje dopuščalo. Tako bomo še naprej do­bri in zvesti sodelavci za Božje kraljestvo.

Naj nas na tej poti podpira obilen Božji blago­slov, varstvo Božje Matere Marije ter zgled in pri­prošnja zavetnikov naše škofije: blaženega Antona Martina Slomška, svete Eme in svetega Maksimilijana Celjskega.   

msgr. dr. Stanislav Lipovšek, upokojeni celjski škof

Nocojšnji večer »Glasba na hribu«
bo spet nekaj posebnega, zaznamoval ga bo Duo Syrinx, ki ga oblikujeta Nina Frank na orglah in Ana Černic iz Gorice na flavti, dve priznani glasbenici.  Lepo vabljeni ob 19. uri v našo cerkev in povabite še druge!

Pogovori o življenju in smrti
so v teh novembrskih dneh še posebej na mestu, zato spet lepo vabljeni jutri, v ponedeljek, ob 17. uri v Jožefovo dvorano, tudi s svojimi razmišljanji in izkušnjami, čakata vas ga. Metka Klevišar in ga. Julka Žagar.

Srečanje Vincencijeve konference
bo jutri, v ponedeljek, ob 17. uri. Lepo vabljeni vsi člani!

Tečaj priprave na krst za vse, ki nameravate krstiti svojega otroka in tega še nimate, bo v torek od 16. do 19. ure. Lepo vabljeni in opozorite morda na to koga, ki ga poznate.

Prva sreda je pred nami,
zato spet lepo vabljeni k skupni molitvi stanovalcev, zaposlenih, molitvene skupine in sicer župljanov na čast sv. Jožefu in za njegovo priprošnjo ob 17.30.  Veliko je stvari, za katere je prav, da se mu v njih priporočamo. Vabljeni!

Mohorski večer bo v četrtek ob 19. uri,
ko bomo predstavili Martinovo berilo, ki je najverodostojnejši življenjepis tega priljubljenega svetnika, ki ga je napisal njegov sodobnik. Še posebej primeren je večer tik pred Martinovim praznikom in seveda z uglednimi gosti dr. Davidom Movrinom, p. dr. Miranom Špeličem in p. dr. Edijem Kovačem. Zares lepo vabljeni in ne zamudite te enkratne priložnosti tako na vsebino kot na goste.

Tradicionalno Martinovanje v soboto ob 16. uri
pa je že stalnica na našem hribu, zato nanj spet iskreno in lepo povabljeni. Z nami bodo Župnijski zbor,  Fantje z Jožefovega hriba, Zbor zaposlenih, Zbor stanovalcev  in gostje, veterani zbora Vodopivcev, generacija našega Primoža Krta. O vinu nam bo spregovorila enologinja Tadeja Vodovnik Plevnik, ki ga bomo ob prigrizku seveda tudi pokušali, še prej pa blagoslovili. Zares lepo povabljeni in spodbudite k dogodku še druge, saj z njim beležimo prvo dogajanje našega Doma in združujemo ljudsko z družabnim.

Naši mladi
so danes v Cirkovcah na Dravskem polju, kjer pri dopoldanskih mašah, kot pripravo na misijon v decembru,  izvajajo Grozdetov recital.

Seja Župnijskega pastoralnega sveta
bo naslednji ponedeljek, 12. novembra, po večerni maši.

Čiščenje in krašenje cerkve
imate ta teden na skrbi verniki iz ulice Pod gradom, Vilharjeve in Ceste na grad, 1. del.Bog povrni vsem, ki se potrudite, da je cerkev vedno čista in okrašena primerno letnemu in liturgičnemu času.

* * * * * * * * * * * *

MOLITEV

za imenovanje novega celjskega škofa

O Bog, večni pastir, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo.
Prosimo Te,
daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi v celjski škofiji
pastirja po svojem srcu,  ki bo zvesto hodil za teboj,
zaradi svetosti tebi ugajal, za nas  pa goreče skrbel.
Naj uči z zgledom svoje osebnosti,
nam pomaga rasti v zvestobi evangeliju
in odkrivati znamenja časa.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

OČENAŠ. ZDRAVA MARIJA.

Deli.