Oznanila: ZAHVALNA NEDELJA

leto 25
št. 39
8. november 2020


razpored svetih maš

nedelja, 8. november – 32. nedelja med letom – ZAHVALNA
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve 
           ob 10.00 – + Stane in Angelca Petrovič, obl.

ponedeljek, 9. november – Posvetitev lateranske bazilike
maše: ob 8.00 – po namenu
           ob 18.30 – + Jožef Stropnik, obl. 

torek, 10. november – Leon Veliki, papež in cerkv. učitelj
maše: ob 8.00 – po namenu
           ob 18.30 – + Jani Lojen

sreda, 11. november – Martin, škof
maše: ob 8.00 –  po namenu
           ob 15.00 kapela sv.Eme: + starši Žager
          ob 18.30 – po namenu

četrtek, 12. november – Jozafat Kuncevič, škof, mučenec
maše: ob 8.00 – po namenu
            ob 18.30 – Terezija Počivavšek, osmina

petek, 13. oktobra – Stanislav Kostka, redovnik
maše:  ob 8.00 – po namenu        
ob 18.30 – za zdravje

sobota, 14. november – Nikolaj Tavelič, mučenec
maše: ob 8.00 –  po namenu
          ob 18.30 – + Srečko Bobnič

nedelja, 15. november – 33. nedelja med letom
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve 
           ob 10.00 – + Edi, obl., in Cvetka Žnidar


Spoštovani!

     Nedelja po Vseh svetih je ZAHVALNA nedelja, ko se Bogu  posebej zahvalimo za vse letošnje pridelke, za zdravje, kolikor ga je, pa tudi za vse odvrnjene nevarnosti. Kot župnija smo letos še prav posebej hvaležni za prebeljeno cerkev, ki je tako še lepša. Ob zahvalni nedelji želimo izreči prisrčno zahvalo najprej Bogu, nato pa tudi vsem dobrim ljudem, ki pomagate v življenju župnije in Doma Sv. Jožef: Župnijskemu pastoralnemu svetu, ključarjema, organistoma ter pevkam in pevcem, katehetoma, bralcem in bralkam Božje besede, vsem, ki čistite in krasite cerkev, ministrantom, molitveni skupini, Vincencijevi konferenci, pa mladim, ki oznanjate in nas razveseljujete s svojimi igrami, ter vsem drugim, ki pomagate ali kaj darujete za župnijo, za misijone, pa tudi za nas, duhovnike. Letos so seveda vaši darovi še toliko bolj dragoceni. Hvala za mašne namene in za vaše molitve ter darovano trpljenje! 
    Čeprav v letošnjem letu zaradi pandemije marsičesa ni bilo mogoče uresničiti, ostajamo povezani in pripravljeni, da storimo, kar je mogoče. Zelo pazímo, da v teh težkih mesecih s potrpežljivostjo in prijaznostjo ter medsebojno pomočjo drug drugemu lajšamo življenje. 

Pratika in Marijanski koledar za leto 2021
sta že na voljo (6,50 oz. 2,50 evra). Kdor želi, lahko pokliče in pride iskat, sicer pa vas bosta počakala.

Poslovili sta se:

Terezija Počivavšek, Orožnova 1, roj. 1924. Zadnja leta je bivala v Domu ob Savinji.

Ivanka Mlakar, Dom Loka pri Zidanem mostu, prej na Seliškarjevi ul. 4, roj. l. 1928. 

Obe smo v preteklem tednu pokopali na Mestnem pokopališču v Celju. Naj počivata v miru! 

***

            Bližajočo se zahvalno nedeljo doživljam v luči nedavno izdanega dokumenta Kongregacije za duhovščino:Navodilo za pastoralno spreobrnjenje župnijske skupnosti v službi misijonskega poslanstva Cerkve, kjer me je še posebej nagovorila misel: »Župnija kot ‹svetišče›, odprto vsem, je poklicana k vsem, brez izjeme; spominja, da morajo imeti ubogi in odrinjeni v srcu Cerkve vedno poseben prostor … Poklicani smo, da v njih odkrijemo Kristusa in postanemo glasniki njihovih potreb in da smo tudi njihovi prijatelji, da jim prisluhnemo, jih razumemo in sprejmemo skrivnostno modrost, ki nam jo Bog hoče posredovati po njih« (CD 162, 32). Čutim, da se za doseganje tega ideala trudimo vsak po svojih močeh. Kljub vsem določilom COVIDA-19 skušam zaznavati, da so naša cerkvena občestva kot domača ognjišča, ki nas vabijo k viru topline, miru in zavetja. Ob njem je prostor za posameznike, raznovrstne skupine in dejavnosti, kjer je vsak povabljen in sprejet, da zasije na sebi lasten način; še posebej ubogi in odrinjeni. Zato naj bosta poudarjeni velika hvaležnost in zahvala, da z molitvijo in dobrimi deli krepite plamen vsakovrstnih župnijskih in tudi drugih občestev. Pri vsem tem nikoli ne pozabimo starega priporočila, ki ga je ubesedil dr. Anton Trstenjak: »Dobrota je naš notranji glasnik in svetovalec. Kolikor poslušamo njen nasvet, toliko imamo notranjega miru in sreče.«

     Vsaka skupina, ki že obstaja in deluje v naših cerkvenih občestvih, z vztrajnostjo ter z zaupanjem ali pa z novo zamislijo, v čisto novih pogojih in danih situacijah, v svoji živosti združuje raznolikost posameznikov, ko vsak po svojih sposobnostih gradi občestvo, na trdnih temeljih vere. Pri tem je pomemben vsak gradnik, pa naj bo nov ali star,majhen ali velik, oster ali oglat – starost, velikost in oblika niso pomembne, ko gradimo »hišo«, v kateri se počutimo doma. Letos nam je dana izjemna priložnost, da medosebne odnose, med posameznimi gradniki, ozavestimo, obnovimo, okrepimo ter ponotranjimo, kljub temu ali ravno zaradi tega, ker so nam fizična srečanja in neposredna bližina onemogočeni, odsvetovani.

Rok Metličar, 
upravitelj celjske škofije

 MOLITEV
za imenovanje novega celjskega škofa

O Bog, večni pastir, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo.
Prosimo Te, 
daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi v celjski škofiji
pastirja po svojem srcu,  ki bo zvesto hodil za teboj,
zaradi svetosti tebi ugajal, za nas  pa goreče skrbel.
Naj uči z zgledom svoje osebnosti,
nam pomaga rasti v zvestobi evangeliju
in odkrivati znamenja časa.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

OČENAŠ. ZDRAVA MARIJA.

***
Hvala za dobro ti besedo, hvala, da duh je tvoj mi moč,
hvala, ker ljubiš vse, ki blizu so in daleč proč.
Hvala, da se lahko zveličam, hvala, da vero v Te imam,
hvala, ker mi pomagaš, da lahko ti hvalo dam.

Deli.