Oznanila: SVETA TROJICA

leto 25
št. 22
7. junij 2020


razpored svetih maš

nedelja, 7. junij – SVETA TROJICA
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve 
           ob 10.00 – + družina Jokan
                          – + Marija Kozmus

ponedeljek, 8. junij – Medard, škof
maše: ob 8.00 – po namenu
           ob 18.30 – + Tončka Forštner (iz Doma)

torek, 9. junij – Primož in Felicijan, mučenca
maše: ob 8.00 – po namenu
           ob 18.30 – + družina Markič-Drame

sreda, 10. junij – Edvard Poppe, duhovni pisatelj
maše: ob 8.00 – po namenu
           ob 15.00 (Em.k.) – + Slavica Žurej
           ob 18.30 – + Jani Guzej (ž. Šentjur)

četrtek, 11. junij, SVETO REŠNJE TELO IN KRI 
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve
        ob 18.30 – + družina Skobrne

petek, 12. junij – Eskil, mučenec 
maše:  ob 8.00 – + Marija Kunej, ob roj.d.        
ob 18.30 – + Ana Verbič (iz Doma)

sobota, 13. junij – Anton Padovanski, cerkveni učitelj
maše: ob 8.00 –  po namenu 
          ob 18.30 – + Anton Vidmajer

nedelja, 14. junij – 11. nedelja med letom
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve 
         ob 10.00 – + Janez Črnej, 1. obl. 


Spoštovani!

Slovesni praznik Svetega Rešnjega telesa
bomo V ČETRTEK praznovali z upokojenim škofom dr. Stankom Lipovškom, ki bo podelil sedmim kandidatom, ki so se pripravljali v okviru verouka za odrasle na zakramente in sicer trem; krst, birmo in obhajilo,  štirim pa birmo in obhajilo. Slovesnost bomo ob 18.30 pripravili na dvorišču pred Domom z mašo na odru paviljona. Ob koncu maše bomo namesto procesije prejeli še slovesni evharistični blagoslov.  V primeru dežja bo enako v cerkvi. Pri slovesnosti, kot je navada, bo poleg vseh domačih sodelavcev sodelovala tudi Godba na pihala s Svetine. Lepo vabljeni v čim večjem številu, da se zahvalimo za srečno prestani čas epidemije in hkrati priporočimo za v prihodnje. Skupaj bomo na hribu prosili za blagoslov nad našim krajem in mestom, našim delom in našimi družinami in skupnostmi. Med prejemniki zakramentov sta tudi dva naša člana župnijskega in oltarnega občestva ter pevca v skupini Fantje z Jožefovega hriba, česar smo še posebej veseli. Vse sodelavce vabimo, da poskrbimo za vse potrebno pri slovesnosti, nebo in bandera, pevce in organista pa  k prepevanju ter ministrante k strežbi. Naj nam bo praznik v spodbudo in blagoslov! V tem duhu se bomo na koncu še pomudili v druženju ob prigrizku in pogovoru, kot se za Telovo spodobi.

Tečaj za zaročence
bo spet na vrsti, in sicer z začetkom v petek zvečer ob 19. uri in nadaljevanjem v soboto od pol devete ure naprej. Srečanje bo v Kardinalovi dvorani.

Verouk
Druga  leta smo na zadnjo majsko ali prvo junijsko nedeljo imeli zaključek verouka, letos je pač vse drugače. Naši škofje priporočajo, naj se vzporedno z odpiranjem šol odprejo tudi vrata veroučnih učilnic. Res bi bilo dobro in potrebno, da se po tolikem času vsaj še enkrat ali dvakrat srečamo. Pri nas bo tako verouk v tem in naslednjem tednu po ustaljenem urniku, razen v četrtek, na Telovo, ko veroučence in starše vabimo k praznični sv. maši in blagoslovu. 

Mesec JUNIJ je posvečen SRCU JEZUSOVEMU
zato lepo povabljeni k sv. mašam tudi med tednom, ko prisluhnemo vrtnicam in počastimo Srce Jezusovo. Letošnje vrtnice »Evharistija v šoli svetnikov« je napisal nekdanji stiški opat dr. Anton Nadrah. Pri večerni maši Srce Jezusovo počastimo tudi z litanijami.

Izbira članov novih Župnijskih pastoralnih svetov,
ki je bila predvidena za letošnji postni čas, razglasitev pa za konec maja, je po odločitvi slovenskih škofov ordinarijev zaradi epidemije prestavljena za eno leto, torej na pomlad 2021. Škofje so hkrati podaljšali mandat dosedanjim članom ŽPS za eno leto. Lepo prosim vse člane ŽPS, da vsaj še eno leto vztrajate; če le Bog da dovolj zdravja.

Župnija Petrovče 
vabi v nedeljo, 14. junija, ob 10 h na romanje bolnih in ostarelih v Petrovče. Maševal bo duhovni pomočnik v Petrovčah, g. Tone Šeruga. Po nagovoru bo maziljenje, po maši pa bratsko druženje na ploščadi za cerkvijo.  

Čiščenje in krašenje cerkve
imate ta teden na skrbi verniki iz Dolarjeve in Bohoričeve ulice ter Ceste na Grad. Bog povrni vsem, ki se potrudite, da je cerkev vedno čista in okrašena primerno liturgičnemu in letnemu času.

Korona čas
Slovenski škofje so 1. junija dali Navodila v slovenskih cerkvah v času začasne umiritve epidemije COVID-19. Podobna so prvim navodilom pred izbruhom bolezni in jih lahko povzamemo z geslom: Priporoča se ALI-ALI (maska ali razdalja). 

* »Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore. Ob vstopu v cerkev si mora razkužiti roke in v cerkvi ohranjati medosebno razdaljo 1,5 metra (to ne velja za družine in člane skupnega gospodinjstva). V primeru, da to ni mogoče, mora nositi zaščitno masko. Otrokom in mladoletnikom ni treba nositi mask; zanje veljajo enaka navodila kot v šolah.

* Na koru so lahko organist in pevci, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo 1,5 metra. Vsem pevcem priporočamo uporabo mask.

* Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno, če je nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) ter se spovednico redno prezračuje in čisti. Spovedanec si pred vstopom v spovednico razkuži roke in vanjo vstopa z masko. Priporoča se, da se zakrament svete spovedi obhaja na prostem, v cerkvah, kapelah in veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati. V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost. 

* Za obhajanje zakramentov in zakramentalov ter župnijskih slovesnosti (krsta, poroke, bolniškega maziljenja, pogrebov)  veljajo podobni pogoji kot za sv. mašo, upoštevati pa je treba tudi navodila oz. priporočila državnih organov. 

* Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, da nadaljujejo molitev za zdravje in blagoslov našega naroda ter konec epidemije.

Deli.