Oznanila: Jezusov krst

leto 26
št. 2
10. januar 2021


razpored svetih maš

nedelja, 10. januar – Jezusov krst
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve 
        ob 10.00 – + Stanko Hočevar, 30. dan
                         – za zdravje in Božji blagoslov
        ob 15.00 – po namenu 

ponedeljek, 11. januar – Pavlin Oglejski, škof
maše: ob 8.00 – za ozdravitev družinskih korenin 
        ob 15.00 – po namenu 
          ob 18.30 – + Ivan Kralj, duhovnik

torek, 12. januar – Tatjana (Tanja), mučenka
maše: ob 8.00 – + družina Urlep, Kroflič, Jožica in Marica 
          ob 15.00 – po namenu 
          ob 18.30 – po namenu

sreda, 13. januar – Hilarij (Radovan), škof, cerkveni učitelj
maše: ob 8.00 – po namenu
          ob 15.00 – na čast Sv. Jožefu za srečno zadnjo uro 
           ob 18.30 – po namenu

četrtek, 14. januar – Feliks Nolanski, duhovnik
maše: ob 8.00 – po namenu
          ob 15.00 – po namenu 
           ob 18.30 – + Slavko Fidler (ž. Šentjur)

petek, 15. januar – Mihej in Habakuk, preroka
maše: ob 8.00 – po namenu
          ob 15.00 – po namenu 
          ob 18.30 – po namenu

sobota, 16. januar – Honorat, škof
maše: ob 8.00 – po namenu
          ob 15.00 – po namenu 
        ob 18.30 – + Marija in Franc Pevec ter Antonija Kač

nedelja, 17. januar – 2. nedelja med letom – Anton, puščavnik
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve 
           ob 10.00 – + Feri Strašek, obl.
          ob 15.00 – po namenu 


Spoštovani!

S praznikom Jezusovega krsta 
se končuje božična doba in se pričenja prvi del bogoslužnega časa med letom. Jaslice v cerkvi seveda še ostanejo do svečnice. 

* * * * * * *

     Bogate podobe krstnega obreda hočejo vsakemu verniku klicati v spomin, kaj pomeni biti kristjan, kakšna skrivnost je skrita v človeškem bitju, kaj pomeni, da nas Bog brez pridržka ljubi, da smo deležni Božje narave in rastemo v povezanosti s Kristusom.

     Za prve kristjane je bil krst tako presunljiv do­godek, da jim je spomin nanj nenehno stavil pred oči izvor njihovega bivanja. Nam, ki smo bili krščeni kot otroci, lahko sodelovanje pri krstnem slavju pomaga, da se zavemo, da so bili vsi tisti obredi izvršeni tudi nad nami. Tedaj lahko raz­mišljamo o teh obredih in pomislimo, kaj pomeni za nas, da smo bili maziljeni kot duhovniki, preroki in kralji, da smo bili krščeni v vodi in v Svetem Duhu, in dejstvo, da so bili odprti naši čuti. Lahko zaslutimo, kdo v resnici smo, kakšna je skrivnost našega življenja in kakšna je skrivnost Jezusa Kristusa, v katerega smo bili vraščeni s krstom. 

     Spomin na naš krst nam lahko pomaga, da se zavemo svoje krščanske identitete. (Anselm Grün, Krst – slavje življenja)

Udeležba vernikov pri sv. maši v cerkvi
je tudi v naši škofiji od 4. januarja naprej dovoljena, vendar sme biti navzočih le toliko vernikov, da zadostimo predpisu 1 oseba na 30 m2 površine. Pri nas to pomeni 12 vernikov v klopeh in še kakšen na koru. Vsi navzoči morajo ves čas nositi maske, vzdrževati medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke. Pri tem mora biti vsaka druga vrsta (klop) prosta. Med mašo ne pojemo, da se čim bolj zmanjša nevarnost okužbe. Sv. obhajilo je po dogovoru mogoče prejeti tudi izven sv. maše, ravno tako pa opraviti sv. spoved. 

Trikraljevska nalepka 20 + G + M + B + 21, 
ki so jo skupaj s poročilom o lanski Trikraljevski (koledniški)  akciji pripravili v Misijonskem središču Slovenije, vas čaka v cerkvi na mizici zadaj. Poročilu je priložena tudi položnica za vaš dar, ki bi ga sicer oddali prek kolednikov; lahko pa ga oddaste kar v poseben nabiralnik na mizici. 

Zbrane darove bomo konec januarja posredovali Misijonskemu središču. Hvala za vašo podporo našim misijonarjem!

Pratika in Marijanski koledar za leto 2021 sta na voljo v cerkvi. 

MOLITEV za imenovanje novega celjskega škofa
     O Bog, večni pastir, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo. Prosimo Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi v celjski škofiji pastirja po svojem srcu,  ki bo zvesto hodil za teboj, zaradi svetosti tebi ugajal, za nas  pa goreče skrbel. Naj uči z zgledom svoje osebnosti, nam pomaga rasti v zvestobi evangeliju  in odkrivati znamenja časa. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

     OČENAŠ. ZDRAVA MARIJA. 

LETO SV. JOŽEFA (8. 12. 2020 – 8. 12. 2021)
Z apostolskim pismom »Patris corde (Z Očetovim srcem)«, je papež Frančišek ob 150. letnici razglasitve sv. Jožefa za zavetnika vesoljne Cerkve (1870) razglasil posebno ‘Leto sv. Jožefa’. To naj bi se seveda poznalo tudi v življenju naše župnije in v naših oznanilih. 

Ena od možnosti, da tudi osebno čim globlje doživimo to leto in nam postane sv. Jožef še bolj domač, je, da preberemo kaj o njem. Že sam papež Frančišek nam v svojem pismu daje namig, ko zapiše: »Poljski pisatelj Jan Dobraczyński v svoji knjigi OČETOVA SENCA, v obliki romana pripoveduje o življenju sv. Jožefa. S sugestivno podobo sence opredeli Jožefov lik, ki je v odnosu do Jezusa zemeljska senca nebeškega Očeta: pazi nanj, ga varuje, se nikoli ne loči od njega, da hodi po njegovih stopinjah. Pomislimo, na kaj Mojzes spominja Izraela: »V puščavi […] si videl, kako te je Gospod, tvoj Bog, nosil, kakor človek nosi svojega sina, vso pot« (5 Mz 1,31). Tako je Jožef vse svoje življenje uresničeval očetovstvo.«

  Jan Dobraczyński (1910 – 1994) je bil poljski pisatelj in publicist, ki je večino svojih romanov osnoval ob življenjepisih svetnikov. Med 2. svetovno vojno je pomembno sodeloval v poljski vojski in odporniškem gibanju, zato je dosegel čin generala in bil imenovan za Pravičnika med narodi. Roman o sv. Jožefu (poljsko: Cien Ojca) velja za njegovo najboljše delo. 

      V slovenskem prevodu je ta roman v letih 1979/1980 izhajal kot podlistek v verskem tedniku Družina, v letu 2017 pa ga je Založba Družina izdala tudi v knjižni obliki v nakladi 1.000 izvodov, zato se gotovo dobi tudi v knjižnicah (ISBN 978-961-04-0396-8), mogoče pa tudi še v kakšni knjigarni. Gre za 350 strani zanimivega in privlačnega branja. 

      Sveti Jožef – upanje bolnikov, prosi za nas!


Izdal; lazaristi in župnijski urad Celje – sv. Jožef, Plečnikova ulica 29, Celje, 
odgovarja: za župnijo; Vlado Bizant CM, župnik, GSM: 041 282 908, za Misijonsko hišo in Dom sv. Jožef; Jože Planinšek CM, predstojnik in direktor, GSM 041 694 621
Telefon: 059 073 800, faks: 03 548 15 96, elektronska pošta: info@jozef.si, 
spletna stran: www.jozef.si, 
misijonska hiša TRR: SI56 33000-0001845319, 
župnija TRR: SI56 0483 5000 3316 584, 
Dom sv. Jožef TRR: SI56 33000-0001631628

Deli.