Oznanila: JEZUSOV KRST

leto 27
št. 2
9. januar 2022


razpored svetih maš

nedelja, 9. januar – JEZUSOV KRST
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve 
                        – + Ciril Glavnik, greg.  
        ob 10.00 – + Marija Ograjenšek Privšek in Franci Privšek

ponedeljek, 10. januar – Gregor Niški, škof
maše: ob 8.00 – + Ciril Glavnik, greg.  
                        – + Margarita Sigwart
          ob 18.30 – + Milena Moškon (iz Doma)

torek, 11. januar – Pavlin Oglejski, škof
maše: ob 8.00 – + Marija Korenjak (ž.Šentjur)
          ob 18.30 – + Aleksandra Kodrnja, osmina
                         – + Ciril Glavnik, greg.  

sreda, 12. januar – Tatjana (Tanja), mučenka
maše: ob 8.00 – + Ciril Glavnik, greg.  
          ob 18.30 – + Marjan Ravnjak, osmina
                        – + Mihaela Kolar

četrtek, 13. januar – Hilarij (Radovan), škof, cerkveni učitelj
maše: ob 8.00 – + Ciril Glavnik, greg.  
           ob 18.30 – + Mimika Omerzel (iz Doma)

petek, 14. januar – Feliks Nolanski, duhovnik
maše: ob 8.00 – + Ciril Glavnik, greg.
                        – + Edit Sigwart  
           ob 18.30 – + Franc Rataj CM

sobota, 15. januar – Vincencij, diakon, mučenec
maše: ob 8.00 – + Ciril Glavnik, greg. 
           ob 18.30 – + Marija in Franc Pevec ter Antonija Kač
                          – + Stanko in Katarina Zupanc

nedelja, 16. januar – 2. nedelja med letom – 
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve 
                        – + Ciril Glavnik, greg.  
           ob 10.00 – + Marija Javornik


Spoštovani!

            Za prve kristjane je bil krst tako presunljiv do­godek, da jim je spomin nanj nenehno stavil pred oči izvor njihovega bivanja. Nam, ki smo bili krščeni kot otroci, lahko sodelovanje pri krstnem slavju pomaga, da se zavemo, da so bili vsi tisti obredi izvršeni tudi nad nami. Tedaj lahko raz­mišljamo o teh obredih in pomislimo, kaj pomeni za nas, da smo bili maziljeni kot duhovniki, preroki in kralji, da smo bili krščeni v vodi in v Svetem Duhu, in dejstvo, da so bili odprti naši čuti. Lahko zaslutimo, kdo v resnici smo, kakšna je skrivnost našega življenja in kakšna je skrivnost Jezusa Kristusa, v katerega smo bili vraščeni s krstom.

            Spomin na naš krst nam lahko pomaga, da se zavemo svoje krščanske identitete. Vse preveč smo v nevarnosti, da se prilagodimo temu svetu: včasih ne vemo več, zakaj smo kristjani, niti kaj nas dela drugačne od tistih, ki iščejo svoje odrešenje na tržnici raznih duhovnih poti. Danes potrebujemo pomoč, da bi živeli kot zavestni kristjani: ne tako, da se zapiramo pred svetom, temveč, da živimo v svetu in se jasno zavedamo, da smo v svetu, vendar ne od sveta. Najti moramo poti, da kot pravi kristjani uveljavimo svojo svobodo in svoje dosto­janstvo, in potrebujemo veliko pomoči, da bi živeli svoje življenje, ki ga danes ogrožajo tako številne sovražne sile, tako polno, da bi res zaslužilo to ime. Gre za to, da se vadimo za večno življenje, za življenje, ki že zdaj črpa iz Božjega življenja in je vtkano v njegovo nesmrtno življenje (Anselm Grün, Krst – slavje življenje)

S praznikom Jezusovega krsta 
se končuje božična doba in se pričenja prvi del bogoslužnega časa med letom. Jaslice v cerkvi in po domovih po stari slovenski verski navadi ostanejo do svečnice. 

Pogovori o življenju in smrti
bodo jutri, v ponedeljek, ko vas ob 17. uri pred računalniškimi zasloni čakata ge. Metka Klevišar in Julka Žagar. Vabljeni; povezava je na domači strani Doma sv. Jožef.

Tečaj priprave na krst
za starše in botre, ki boste krstili svojega otroka, pa tečaja še nimate, bo v torek od 16. do 19. ure – ‘v živo’, seveda ob upoštevanju PCT pogoja. Vabljeni in opozorite na to še druge!

Pogovori za dušo bodo tokrat na daljavo.
Lepo vabljeni v četrtek ob 17. uri, ko vas pred zasloni (preko ZOOM-a) pričakuje specialist klinične psihologije, mag. Drago Tacol. Povezava je na domači strani Doma sv. Jožef.

Tečaj za zaročence
bo potekal v našem Domu, in sicer v petek, 14. januarja, s pričetkom ob 19. uri, in v soboto, 15. januarja, od pol devete ure do trinajstih. Tečaj bo ‘v živo’, ob upoštevanju PCT pogoja.

Pratika in Marijanski koledar za leto 2022
sta še na voljo (6,50 oz. 2,50 evra). Vabljeni, da si vzamete tudi kaj preostalega od verskega tiska, kar je na voljo na mizicah.

Trikraljevske akcije – koledovanja – zaradi velike nevarnosti okužbe tudi letos nismo mogli izpeljati ‘v živo’, vseeno smo pa lepo praznovali Gospodovo razglašenje. Trije kralji so pri večerni sv. maši vsem navzočim v cerkvi in prek prenosa tudi vsem v Varstvu starejših Doma sv.Jožef izrekli koledniško voščilo za novo leto. Praznična nabirka je bila namenjena za naše slovenske misijonarje. Tudi nekaj otrok je na praznik k Jezuščku v jaslicah prineslo svoje darove adventnih odpovedi v akciji ‘Otroci za otroke’. Morda kdo od nenavzočih otrok svoj dar prinese k verouku … Trikraljevska akcija pa tudi še traja – vse do svečnice. V cerkvi so na mizici zadaj trikraljevske nalepke 20 + G + M + B + 22 ter poročilo o tem, kako so bila porabljena lani zbrana sredstva, dodana pa je položnica Misijonskega središča Slovenije za nakazilo daru. Lahko pa svoj dar za misijone daste kar v poseben nabiralnik v cerkvi ali oddaste v zakristiji. Zbrane darove bomo nakazali na Misijonsko središče Slovenije. Letošnji darovi so namenjeni našim misijonarjem na Madagaskarju, v Mozambiku, Etiopiji, Senegalu, Albaniji, Kazahstanu in Turčiji. Nalepke lahko vzamete tudi za sosede ali sorodnike, njihove darove pa kasneje oddaste v nabiralnik ali v zakristiji. Naši darovi se v misijonih podeseterijo. Vsem Bog povrni za vašo darežljivost!

Čiščenje in krašenje cerkve
imate ta teden na skrbi verniki s Celestinove ulice in ulic ob njej. Bog povrni vsem, ki se potrudite, da je cerkev čista in okrašena primerno liturgičnemu in letnemu času. 

* * * * * * * * * *

Pri krstu Božji sem otrok postal,
pri birmi si Duha mi daroval.
Ko v obhajilu prejmem te v srce,
ti vprašaš me, če ljubim te. 

Gospod, ti veš, da ljubim te,
ti veš, kaj v srcu skrito je,
+ v življenju rad pokazal bi,
da vedno bom pripadal ti.


Izdal; lazaristi in župnijski urad Celje – sv. Jožef, Plečnikova ulica 29, Celje, 
odgovarja: za župnijo; Vlado Bizant CM, župnik, GSM: 041 282 908, 

za Dom sv. Jožef; Irena Švab Kavčič, direktorica
Telefon: 059 073 800, faks: 03 548 15 96, elektronska pošta: info@jozef.si, 
spletna stran: www.jozef.si, 
misijonska hiša TRR: SI56 33000-0001845319, 
župnija TRR: SI56 0483 5000 3316 584, 
Dom sv. Jožef TRR: SI56 33000-0001631628

Deli.