Oznanila: CVETNA nedelja

leto 26
št. 13
28. april 2021


         razpored svetih maš in obredov

nedelja, 28. marec – CVETNA nedelja /prehod na poletni čas/
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve
                       – + Martin in Angela Brečko, greg. 
           ob 10.00 – + Marija Polak

ponedeljek, 29. marec – Bertold, redovnik
maše: ob 8.00 – + Martin in Angela Brečko, greg.
                        – + Drago Šeško
          ob 18.30 – + Albert in Elizabeta Zagozda ter Ivan Zajc

torek, 30 april – Amadej (Bogoljub)
maše: ob 8.00 – + Ljudmila Pezdevšek (ž. Šentjur)
          ob 18.30 – + Martin Brečko, greg.
                         – + Angela Brečko (ž. Šentjur)

sreda, 31. marec – Kornelija, mučenka
maše: ob 8.00 – za zdravje in Božji blagoslov
          ob 14.30 – rožni venec
          ob 15 h  – + družina Strašek, Jezovšek in Štokovski 
           ob 18.00 – križev pot           
          ob 18.30 – + Ivan in Helena Šmid ter za srečo vnukov in pravnukov

četrtek, 1. april – VELIKI ČETRTEK
           ob 18.30 – za duhovne poklice
                          – + starši Gnilšek in Kastelec

petek, 2. april – VELIKI PETEK
         ob 15.00 – križev pot
         ob 18.30 – obredi velikega petka

sobota, 3. april – VELIKA SOBOTA
           ob  7.00  – blagoslov ognja
           ob 11.00 – blagoslov jedil na Zvodnem
           ob 14.00 – blagoslov jedil v cerkvi          
ob 15.00 – blagoslov jedil v cerkvi           
ob 15.30 – blagoslov jedil na Teharski          
ob 16.00 – blagoslov jedil v cerkvi          
ob 17.00 – blagoslov jedil v cerkvi          
ob 18.30 – vigilija s sv. mašo – + Jože Žnidaršič, obl. 

 nedelja, 4. april – VELIKA NOČ
maše: ob 7.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve
        ob 10.00 – + Jožef  Povalej (ž. Šentjur)

ponedeljek, 5. april – VELIKONOČNI PONEDELJEK
maše: ob 8.00 – + Marjeta in Tone Berkopec ter Karel Linker 
         ob 10.00 – + Ivo Jákop

torek, 6. april – velikonočna osmina – Viljem, opat
maše: ob 8.00 – + Jožica Košir 
         ob 18.30 – za Božje varstvo otrok in vnukov (Peterlin) 

 sreda,7. april – velikonočna osmina – Janez de la Salle, duh.
maše: ob 8.00 – + Stanislav Košir (ž. Šentjur)
         ob 18.30 – + Terezija in sorodniki Šlibar

četrtek, 8. april – velikonočna osmina –Bernardka Lurška, red. 
maše: ob 8.00 – + Zofija Korošec (ž. Šentjur)
         ob 18.30 – + Marija Kopriva

petek, 9. april – velikonočna osmina – Hugo, škof
maše: ob 8.00 – + Pavla Močniki (ž. Šentjur)        
ob 18.30 – + Brigita Medved

sobota, 10. april – velikonočna osmina – Ezekiel, prerok 
maše: ob 8.00 – + Marija Povalej (ž. Šentjur)
           ob 18.30 – + Ivan Karo

nedelja, 11. april – druga velikonočna – BELA NEDELJA in NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA
maše: ob 8.00 – za župljane in obiskovalce naše cerkve 
         ob 10.00 – + Branko Šalej

******* VESELO ALELUJO! *******


Spoštovani!
   Na cvetno nedeljo kristjani podoživljamo Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem, ko so ga množice pozdravljale: »Blagoslovljen, ki prihajaš v imenu Gospodovem! Hozana na višavah!« Letos pri tej sv. maši prisluhnemo poročilu o trpljenju Jezusa Kristusa (pasijonu) po evangelistu Marku (Mr 14,1-15, 47). Zaradi epidemije ta spomin lahko skupaj obhajamo samo v omejenem številu. Darovi za oljčne vejice so namenjeni delovanju Mladinskega centra pri salezijancih na Hudinji, ki nam jih tudi pripeljejo. In hvala tistim, ki ste pripravili butarice za okrasitev cerkve in kapel!
     Podobno kot na cvetno nedeljo bo tudi z obredi v velikem tednu in na sámo Veliko noč – v omejenem obsegu, sicer pa po sporedu, ki je pri nas ustaljen. Edina sprememba je na veliko soboto, ko bomo – zaradi policijske ure – obhajali vigilijo že ob 18.30, dodana pa je še ena možnost za blagoslov jedil (ob 14 h). Vsi pa sledimo obvestilom ter navodilom državnih in cerkvenih organov, ker se razmere in s tem povezani ukrepi spreminjajo iz dneva v dan. Še vedno upamo, da se ne bodo ponovili lanski velikonočni prazniki s popolno zaporo. Če pa bo do nje prišlo, bomo duhovniki v cerkvi sami obhajali sv. maše in vse praznične obrede, vse vas pa povabimo, da se pridružite v molitvi na svojih domovih in spremljate praznične obrede prek radia Ognjišče, TV Exodus in TV Slovenija.
    Na veliki torek dopoldne oz. po dogovoru je (namesto na veliki petek) obisk bolnikov in ostarelih na domovih. Lahko še pokličete.  

    Na VELIKI ČETRTEK dopoldne v stolnici ni krizmene maše, pač pa po veliki noči, in to v Mariboru za celotno metropolijo. Pri nas je spomin zadnje večerje in postavitve zakramentov sv. evharistije in mašniškega posvečenja ob 18.30, nato pa skupna molitev z Jezusom na Oljski gori s posebno prošnjo za nove duhovne poklice. 

 Na VELIKI PETEK kristjani tudi s strogim postom in seveda s posebnimi obredi počastitve sv. križa – ta dan ni sv. maše – podoživljamo trpljenje, smrt in pogreb našega Odrešenika Jezusa Kristusa. Ob 15 h – uri Jezusove smrti na križu – je po cerkvah križev pot. Zvečer ob 18.30 so obredi velikega petka, pri katerih prisluhnemo poročilu o Jezusovem trpljenju (pasijonu) po evangelistu Janezu ter počastimo sv. križ (s priklonom, poklekom ali preprosto s klečanjem in molitvijo v klopi). 

VELIKA SOBOTA
Za kristjane je to dan češčenja Jezusa v Božjem grobu in zadnji dan pripravljanja na največji krščanski praznik z nam tako ljubimi obredi in opravki.
     – ob 7 h zjutraj je blagoslov ognja pri križu in raznos po domovih.
     – Blagoslovi jedil so v cerkvi ali v primeru lepega vremena kar pred cerkvijo (ob 14 h, 15 h, 16 h in 17 h) pa tudi pri kapeli na Zvodnem (ob 11 h) in na Teharski cesti (ob 15.30). 
     Pri vseh obredih (blagoslovu ognja in jedil ter pri vigiliji) zelo pazímo na varnost, t. j. na medsebojno razdaljo, imejmo masko, voščimo pa si ne s podajanjem rok, pač pa s prijaznim pogledom, priklonom ipd. 

Ob 18.30 h je v cerkvi vigilija; povabljeni, da se vsaj v duhu pridružite in prižgete sveče ter obnovite krstne obljube. Besedila Velikonočne hvalnice in obljub so v molitveniku Kristjan moli.

VELIKA NOČ: 

•  Vstajenjska procesija predvidoma bo, vendar preprosta – s kipom vstalega Zveličarja in Najsvetejšim, nato pa bo praznična sv. maša. Slovesna velikonočna maša bo tudi ob 10 h. 

• Na VELIKONOČNI PONEDELJEK gremo v Emavs, to je na obiske sorodnikov, vendar se bomo prilagodili razmeram – če ne ‘v živo’ pač po telefonu in drugih modernih sredstvih za medsebojno povezanost.


Izdal; lazaristi in župnijski urad Celje – sv. Jožef, Plečnikova ulica 29, Celje, 
odgovarja: za župnijo; Vlado Bizant CM, župnik, GSM: 041 282 908, za Misijonsko hišo in Dom sv. Jožef; Jože Planinšek CM, predstojnik in direktor, GSM 041 694 621
Telefon: 059 073 800, faks: 03 548 15 96, elektronska pošta: info@jozef.si, 
spletna stran: www.jozef.si, 
misijonska hiša TRR: SI56 33000-0001845319, 
župnija TRR: SI56 0483 5000 3316 584, 
Dom sv. Jožef TRR: SI56 33000-0001631628

Deli.