Oznanila: Cvetna nedelja – Velika noč

leto 28
št. 14
2. april 2023


razpored svetih maš in obredov

nedelja, 2. april – CVETNA NEDELJA
maše: ob  8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve
                       – + Ivanka Rezoničnik, greg.
       ob 10.00 – + Franc in Franci Bizant ter sorodniki Bizant in Plestenjak
           ob 14.30 – rožni venec na Kalvariji

ponedeljek, 3. april – Rihard, škof
maše: ob 8.00 – + Ivanka Rezoničnik, greg.
         ob 18.30 – + Stritih, Kačičnik in Toplišek    

torek, 4. april Izidor Seviljski, škof in cerkveni učitelj
maše: ob 8.00 – + Ivanka Rezoničnik, greg.
         ob 18.30 – + Stanko in Jože Medved

sreda, 5. april – Vincencij Ferer, duhovnik
maše: ob 8.00 – + Ivanka Rezoničnik, greg.
          ob 18.00 – križev pot in molitev k sv. Jožefu          
         ob 18.30 – + Primož Mikuš in starši Gobec

četrtek, 6. april VELIKI ČETRTEK
maše: ob 9.00 – v stolnici krizmena maša
           ob 18.30 – za duhovne poklice
                          – + Ivanka Rezoničnik, greg.

petek, 7. april – VELIKI PETEK
         ob 15.00 – križev pot v cerkvi
         ob 18.30 – obredi velikega petka

sobota, 8. april – VELIKA SOBOTA
          ob  7.00 – blagoslov ognja
           ob 11.00 – blagoslov jedil na Zvodnem
           ob 15.00 – blagoslov jedil v cerkvi
           ob 15.30 – blagoslov jedil na Teharski
           ob 16.00 – blagoslov jedil v cerkvi
           ob 17.00 – blagoslov jedil v cerkvi
         ob 20.00 – vigilija s sv. mašo
                        – + Ivanka Rezoničnik, greg.

 nedelja, 9. april – VELIKA NOČ
maše: ob 7.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve
                       – + Ivanka Rezoničnik, greg.
           ob 10.00 – + Hugo Zdolšek in sorodniki

ponedeljek, 10. april – VELIKONOČNI PONEDELJEK
maše: ob 8.00 – + Ivanka Rezoničnik, greg.
                       – za srečno zadnjo uro (klementinska)
         ob 10.00 – + starši Povalej in vsi dobrotniki

torek, 11. april – velikonočna osmina – Stanislav, škof
maše: ob 8.00 – + Ivanka Rezoničnik, greg.
                       – za srečno zadnjo uro (klementinska)
           ob 18.30 – za Božje usmiljenje

sreda, 12. april – velikonočna osmina – Zenon Veronski, škof
maše: ob 8.00 – + Marta Hramec
                       – za srečno zadnjo uro (klementinska)
          ob 18.30 – + Ivanka Rezoničnik, greg.

četrtek, 13. april – velikonočna osmina – Ida, redovnica
maše: ob 8.00 – + Ivanka Rezoničnik, greg.
                       – za srečno zadnjo uro (klementinska)
           ob 18.30 – + Ignac Kramar, obl., in Stana

petek, 14. april – velikonočna osmina – Lambert, škof
maše: ob 8.00 – + Ivanka Rezoničnik, greg.
                       – za srečno zadnjo uro (klementinska)
           ob 18.30 – + Franc Rataj CM

sobota, 15. april – velikonočna osmina – Helena Alzaška, kneginja
maše: ob 8.00 – + Ivanka Rezoničnik, greg.
                       – za srečno zadnjo uro (klementinska)
           ob 18.30 – + Marjan Lazar, 2. obl.

nedelja, 16. april – druga velikonočna – bela nedelja in nedelja Božjega usmiljenja
maše: ob 8.00 – za župljane in obiskovalce naše cerkve
                       – + Ivanka Rezoničnik, greg.
         ob 10.00 – za žive in + sorodnike Bizant, Komatar in Okršlar


Spoštovani!

Na cvetno nedeljo kristjani podoživljamo Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem, ko so ga navdušene množice pozdravljale: Blagoslovljen, ki prihajaš v imenu Gospodovem! Hozana na višavah! Pri obeh sv. mašah je najprej blagoslov butaric in zelenja; pri drugi tudi s procesijo. Polovico letošnjih oljčnih vejic so pripeljali salezijanci s Hudinje, polovico smo jih dobili v dar iz Solkana. Zato bo polovico darov za Don Boskov center, polovico pa za našo cerkev. Bog povrni za vaše darove!

Rožni venec na Kalvariji
še zadnjič molimo na cvetno nedeljo popoldne ob 14.30. Lepo povabljeni!

* * * * * *

Pogovori o življenju in smrti so res – kot življenje in smrt-, stalnica. Jutri bodo spet, ko vas pred zasloni kot vedno čaka ga. Metka Klevišar. Vabljeni, da vstopite prek domače strani Doma sv. Jožef.

Tečaj priprave na krst
za starše in botre, ki nameravate krstiti svojega otroka, pa tečaj še nimate, bo v torek, 4. aprila od 16. do 19. ure v Jožefovi dvorani.  Vabljeni!

Prva sreda je pred nami, ko ste spet lepo povabljeni, da se združimo tako župljani kot obiskovalci naše cerkve kakor tudi stanovalci in zaposleni Doma sv. Jožef ob 18. uri pri skupni molitvi. To pot bomo molili domski križev pot, ki ga je predlansko leto sestavil gospod Jože Kužnik. Vabljeni, da se v velikem tednu združimo z našimi priprošnjiki in kličemo blagoslov nad naše delo in poslanstvo.

Velikonočni obisk bolnikov in ostarelih
Prvi petek je letos na Veliki petek, zato bo duhovnik tiste, ki jih redno obišče za prvi petek, obiskal – po dogovoru – v prvih dneh velikega tedna. Lepo pa povabljeni tudi drugi, ki ne morete več priti v cerkev, da pokličete na tel. 041 282-908, da se dogovorimo za obisk in velikonočni prejem zakramentov.

6. april – VELIKI ČETRTEK:
Dopoldne ob 9 h je v stolnici krizmena sv. maša, pri kateri se zberemo tudi vsi duhovniki iz škofije, škof pa pri njej blagoslovi krstno in bolniško olje ter posveti sv. krizmo. Zvečer ob 18.30 so v župnijski cerkvi obredi velikega četrtka – spomin Jezusove zadnje večerje in postavitve zakramentov sv. evharistije ter mašniškega posvečenja. Pri Slavi zazvonijo zvonovi, potem pa utihnejo do vigilije na veliko soboto. Po maši vabimo k molitvi z Jezusom, ki je na Oljski gori krvavi pot potil. Vmes je priložnost za sv. spoved.           

7. april – VELIKI PETEK:
Edini dan v letu, ko ni svete maše, saj je bila ta darovana na Kalvariji na krvavi način enkrat za vselej. To je za kristjane tudi dan strogega posta.
     –
ob 15.00 – križev pot v cerkvi
     –
ob 18.30 – obredi Velikega petka

     –
po obredih – češčenje Jezusa v Božjem grobu
Darovi velikega petka oz. pri Božjem grobu so namenjeni za vzdrževanje svetih krajev v Sveti deželi. Bog vam povrni zanje!

8. april – VELIKA SOBOTA
Za kristjane je to dan češčenja Jezusa v Božjem grobu in dan pričakovanja, polnega pripravljanja, tako v naši notranjosti, kot tudi na zunaj za praznike.
     – ob 7 h – blagoslov ognja pri križu in raznos po domovih
     – ob 11 h – blagoslov velikonočnih jedi na Zvodnem
     – ob 15 h, 16 h in 17 h – blagoslov velikonočnih jedi v cerkvi
     – ob 15.30 – blagoslov velikonočnih jedi pri kapelici na Teharski
     – ob 20 h – slovesna vigilija z birmovanjem
            Pri vigiliji – velikonočnem bdenju – se pridružimo Kristusu – zmagovalcu nad grehom in smrtjo – ter podoživljamo njegovo zmago. Zato je to veselo slavje, ki ga najbolj izrazimo z velikonočnim vzklikom ALELUJA – SLAVIMO GOSPODA! Vigilija ima štiri dele. Slavju luči s hvalnico velikonočni sveči – ta predstavlja vstalega Jezusa -, ob berilih sledi obuditev spomina na Božje posege v dobro človeštva, krstno bogoslužje z obnovitvijo krstnih obljub in blagoslovom vode, nato pa še evharistično bogoslužje. Pri slavju luči in obnovitvi krstnih obljub imamo prižgane svečke. Nato bo birmana naša župljanka, ki se je od oktobra v katehumenatu pripravljala na prejem sv. birme.

9. april – VELIKA NEDELJA – Velika noč
Dan, ki si ga ne moremo predstavljati brez »Gorvstajenja«. Zvonovi oznanjajo in kličejo k novemu življenju, tudi narava s svojim prebujanjem dodaja svoje. Ne pozabimo, da se ne zadnjo nedeljo v marcu, in to je letos prav velikonočna – prestavi tudi ura.
– ob 7.00 – vstajenje pri Božjem grobu in procesija
– slovesna sveta maša
     – ob 10.00 – slovesna sveta maša
            Za »Gorvstajenje« se zberemo pri Božjem grobu in pred cerkvijo, od koder se zvrstimo v procesijo okrog cerkve in Doma. Na čelu je Vstali Jezus, za njim moški, med njimi prvo bandero, nato pevci, ministranti, duhovniki, svetilki, nebo, nato ženske, med njimi še drugo bandero. Procesija predstavlja naše življenjsko potovanje, zato se je spoštljivo in z veseljem udeležimo vsi.

            Nosci pri procesiji in ministrantje, lepo povabljeni k pripravi potrebnega in k sodelovanju pri obredih, da bo vse potekalo čim lepše in v duhovno zadovoljstvo vseh. Hvala vam za to!  

            V družini oziroma doma je po udeležbi pri »Gorvstajenju« osrednji dogodek velikonočni »žegen« in nato prazniku primerno velikonočno kosilo. Po ljudskem izročilu na ta dan ostajamo doma.

Na velikonočni ponedeljek, 10. aprila, sta sv. maši po nedeljskem sporedu (ob 8 h in 10 h). Ta dan po tradiciji kristjani gremo v Emavs – na velikonočni obisk sorodnikov. V tednu po veliki noči je velikonočna osmina. Ves teden kristjani slavimo Jezusovo vstajenje.

Pogovori za dušo
bodo na vrsti po Veliki noči, in sicer v četrtek, 13. aprila, ob 19. uri, ko vas pred zasloni pričakuje neutrudni in zvesti gospod Drago Tacol, magister klinične psihologije. Vabljeni, da se mu pridružite.

Tečaj za zaročence bo v petek, 14., in v soboto, 15. aprila; začetek zvečer ob 19. uri in nadaljevanje v soboto ob pol devetih.  Opozorite na priložnost morebitne kandidate.

Nedelja, 16. aprila, je Bela nedelja – spomin na preobleko novokrščenih v prvi Cerkvi – in obenem nedelja Božjega usmiljenja, ki jo je uvedel sveti papež Janez Pavel II..

Verouk
V ponedeljek v Velikem tednu je še redni verouk. Na Veliki četrtek ter na Velikonočni ponedeljek zaradi praznikov ni verouka, nato pa zopet v četrtek po Veliki noči. Vse družine veroučencev – posebej družine birmancev – vabimo, da čim večkrat pridete k obredom Velikega tedna.

Materinski dan je za nami,
ki nas je vse, končno po treh letih, spet lepo nagovoril. Iskrena hvala vsem, ki ste sodelovali – otroci in mladi z igro,  pevci Fantov s Hriba ter Župnijskega zbora in inštrumentalisti! Polna Kardinalova dvorana je povedala svoje in res Bog vam povrni za sodelovanje.

Iskrena hvala Vincencijevi konferenci
in vsem, ki ste sodelovali, da smo v sredo spet izdelovali butarice in da ste z njimi obiskali in obdarili naše starejše. Počasi se vračamo v ustaljeni red, kar nam je res v veselje. Bog daj, da tako ostane.

Hvala našim pevcem,
ki so nam zopet prepevajo pasijon tako na cvetno nedeljo kakor na Veliki petek.  Izjemna priložnost za našo župnijo, saj je je tega deležna malokatera župnija v Sloveniji. Res iskrena hvala!

Po Veliki noči smo spet v Composteli.
Kar 24 nas bo poromalo iz Porta na Portugalskem do Sv. Jakoba. S seboj bomo ponesli tudi vse svoje, tako, da bomo skupaj. Tudi vi se nas spomnite, da bo šlo po sreči.

Na župnijsko romanje v Rim gremo,
in sicer od 5. do 7. maja. Lepo vabljeni, da se vsi, ki bi želeli iti, čimprej prijavite v recepciji našega Doma zaradi rezervacij tako prevoza kot tudi prenočitev. Cena bo predvidoma okrog 300 EUR na osebo in vsebuje prevoz, dva polpenziona, zavarovanje in dnevne karte podzemne železnice. Bivali bom v Sloveniku.  

Čiščenje in krašenje cerkve
imate ta dva tedna na skrbi verniki z Janežičeve poti ter iz Zvezne, Groharjeve in Hribarjeve ulice. Zaradi velikonočnih praznikov tokrat prosimo za pomoč in za cvetje tudi druge, ki čistite in krasite cerkev. Bog povrni vsem, ki se potrudite, da je cerkev vedno čista in okrašena primerno liturgičnemu in letnemu času.

Velikonočno voščilo slovenskih škofov

»Jaz sem z vami vse dni, do konca sveta«
     Dragi bratje in sestre v Kristusu, praznujemo najlepši in največji praznik človeštva, praznik zmage življenja nad smrtjo, praznik velike noči. Bog se je v Jezusu Kristusu razodel kot Bog življenja, kot Bog, ki vidi stisko svojega ljudstva, ki je vstopil v človeško zgodovino, ki je »vzel nase naše slabosti in si naložil naše bolezni« (Mt 8,17), da bi lahko človeška narava po njem dosegla novo življenja.

Velika noč je prehod iz starega v novo, iz smrti v življenje, iz zemeljskega v večno, pri čemer pa človek ni več prepuščen samemu sebi in svojim umrljivim močen. Vstali je svojim učencem pred odhodom k Očetu obljubil, da bo z njimi »vse dni, do konca sveta« (Mt 28,20). Z vstopom Božjega Sina v človeško meso, je človeku v njegovem telesu odprl »novo in živo pot« iz človeškega v Božje (Heb 10,20). To je pot, ki se uresničuje v življenju po njegovih besedah, po poti ljubezni, ki »ne išče svojega, se ne pustu razdražiti, ne misli hudega, se ne veseli krivice, veseli pa se resnice« (1 Kor 13,5-6), po poti gorčičnega zrna, ki pade v zemljo in umre, da lahko sprejme njegovo življenje in obrodi sad. Podaril nam je Očetovega Duha, ki prečiščuje naše misli, poglede in hotenja, da bi se lahko vedno bolj prepoznavali kot njegovi sinovi in hčere, ki se učimo živeti skupaj v občestvu Cerkve, da bi lahko uresničili svoje poslanstvo Dragi bratje in sestre, to vero v moč Božjega življenja, ki je po Kristusovemu trpljenju in vstajenju nepreklicno vstopilo v naše življenje, da ga dopolni in izpolni, želimo škofje deliti z vsemi prebivalcem Slovenije.

Naj veselje velikonočnega praznika okrepi vse ostarele, bolne in osamljene, vse begunce in nemočne. Naj blagoslov velike noči doseže vse naše rojake na tujem in vse ljudi dobre volje. Kristus je vstal za vse. Aleluja!                        Msgr. dr. Maksimilijan Matjaž, celjski škof

 

************

 

Velikonočnemu voščilu naših škofov se z veseljem pridružujemo tudi

vsi duhovniki pri sv. Jožefu.

 


Izdali lazaristi in župnijski urad Celje – sv. Jožef, Plečnikova ulica 29, Celje, 
odgovarja: za župnijo; Vlado Bizant CM, župnik, GSM: 041 282 908, 

za Dom sv. Jožef; Irena Švab Kavčič, direktorica
Telefon: 059 073 800, faks: 03 548 15 96, elektronska pošta: info@jozef.si, 
spletna stran: www.jozef.si, FB stran @dom.sv.jozef
misijonska hiša TRR: SI56 33000-0001845319, 
župnija TRR: SI56 0483 5000 3316 584, 
Dom sv. Jožef TRR: SI56 33000-0001631628

Deli.