Oznanila: Cvetna nedelja in Velika noč

leto 25
št. 14
5. april 2020


razpored svetih maš in obredov
nedelja, 5. april – CVETNA nedelja
maše: ob 10.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve 
                         + Jože Žnidaršič

ponedeljek, 6. april – Viljem, opat
maše: ob 8.00 – po namenu
           ob 18.30 – + Bernikovi

torek, 7. april – Janez Krstnik de la Salle, duhovnik
maše: ob 8.00 – po namenu
          ob 18.30 – + starši, sestre in bratje Okršlar

sreda, 8. april – Valter, opat
maše: ob 8.00 – po namenu
          ob 15 h  (v Emini kapeli) – po namenu
           ob 18.00 – križev pot           
          ob 18.30 – + Alenka Zakonjšek

četrtek, 9. april – VELIKI ČETRTEK
           ob 18.30 – + Stane Hren

petek, 10. april – VELIKI PETEK
         ob 15.00 – križev pot
         ob 18.30 – obredi velikega petka

sobota, 11. april – VELIKA SOBOTA
         ob 20.00 – vigilija s sv. mašo – + Zinka Korošec

 nedelja, 12. april – VELIKA NOČ
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve
                     – + družina Jurak

ponedeljek, 13. april – VELIKONOČNI PONEDELJEK
maše: ob 8.00 – po namenu         ob 10.00 – + Janez Krt, obl. 

torek, 14. april – velikonočna osmina – Lidvina, devica
maše: ob 8.00 – po namenu 
         ob 18.30 – + Ignac in Stana Kramar, obl.

sreda, 15. april – velikonočna osmina – Damijan, duhovnik
maše: ob 8.00 – po namenu
          ob 15 h  (v Emini kapeli) – + Ivan Vošinek, 4. obl.
         ob 18.30 – + starši Marjanović

četrtek, 16. april – velikonočna osmina –Bernardka Lurška, red. 
maše: ob 8.00 – po namenu
         ob 18.30 – + Ida Petkovšek

petek, 17. april – velikonočna osmina – Rudolf, mučenec 
maše: ob 8.00 – po namenu         
ob 18.30 – + Janez Brinovc

sobota, 18. april – velikonočna osmina – Evzebij, škof
maše: ob 8.00 – po namenu
           ob 18.30 – + Mišo Likovič, obl., in oče Viktor

nedelja, 19. april – druga velikonočna – BELA NEDELJA in NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA
maše: ob 8.00 – za župljane in obiskovalce naše cerkve 
         ob 10.00 – + Viljem Ošlak


Spoštovani!

Na cvetno nedeljo 

kristjani podoživljamo Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem, ko so ga navdušene množice pozdravljale: Blagoslovljen, ki prihajaš v imenu Gospodovem! Hozana na višavah! Letos, žal, zaradi epidemije koronavirusa ta spomin duhovniki obhajamo v zaprti župnijski cerkvi, verniki pa ste povabljeni, da spremljate sveto mašo in blagoslov zelenja po TV SLO 2 ob 10 h, sami pa z blagoslovljeno vodo pokropite svojo butarico ali drugo zelenje. Letos pri tej sv. maši prisluhnemo poročilu o trpljenju Jezusa Kristusa (pasijonu) po evangelistu Mateju (Mt 26,14 – Mt 27,66).

     Podobno kot na cvetno nedeljo bo tudi z obredi v velikem tednu in na sámo Veliko noč. Kdor uporablja internet, lahko na naslovu: https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-za-velikonocne-praznike-2020-v-casu-epidemije-covid-19

dobi navodila za obhajanje svetega tridnevja in Velike noči v letošnjih izrednih razmerah. Duhovniki bomo vse obrede, seveda v preprosti obliki, obhajali sami v zaprti cerkvi, verniki pa po svojih močeh  na svojih domovih. Najpotrebnejše molitve in opis obredov lahko najdemo kar v molitveniku KRISTJAN MOLI. Obrede VELIKEGA ČETRTKA bomo lahko spremljali po Radiu Ognjišče in TV Exodus. Posebej smo povabljeni, da ta dan zmolimo rožni venec za duhovne poklice. Zvonovi ta večer umolknejo.

* * * * *

     Na VELIKI PETEK kristjani tudi s strogim postom in seveda s posebnimi obredi – ta dan ni sv. maše – podoživljamo trpljenje, smrt in pogreb našega Odrešenika Jezusa Kristusa. Ob 15 h – uri Jezusove smrti na križu – je po cerkvah križev pot. Zmolímo ga letos sami doma; tekst je v molitveniku Kristjan moli. Če le moremo, zmolímo tudi žalostni del rožnega venca. Zvečer so obredi velikega petka, pri katerih prisluhnemo poročilu o Jezusovem trpljenju (pasijonu) po evangelistu Janezu ter počastimo sv. križ. TV SLO 1 bo zvečer iz Vatikana prenašala križev pot, ki ga bo molil papež Frančišek. 

VELIKA SOBOTA: • Blagoslov in delitev ognja letos odpadeta.

• Škofje določajo, da je zaradi epidemije veljaven blagoslov jedil po televiziji oz. radiu. Verniki naj pripravijo velikonočna jedila in se udeležijo televizijskega prenosa blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, ki bo na TV SLO 1 predvidoma ob 15 h in na TV SLO 2 ob 17.30.  

• Verniki lahko doma tudi sami spoštljivo blagoslovijo jedila. – Preberemo npr. odlomek iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3), zmolimo kaj posebej za vse bolne in pa za zdravstvene delavce, nato pa še blagoslovno molitev:

Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

• Ob 20 h je v cerkvi vigilija; povabljeni, da se v duhu pridružite in prižgete sveče. V molitveniku Kristjan molinajdete tudi besedili Velikonočne hvalnice sveči ter obnovitve krstnih obljub. Ta večer se prav posebej spomnimo naših katehumenov, ki so se od oktobra pripravljali na prejem zakramentov, pa je tudi to prestavljeno na čas po epidemiji. 

VELIKA NOČ: •  Vstajenjska procesija letos odpade. 

• Ob 8 h se oglasijo zvonovi. Škofje vabijo vse vernike (družine) v Sloveniji, da se ob tej uri zberejo na velikonočnem zajtrku in zmolijo molitev z blagoslovom. 

• Škofje vabijo vse vernike, da ob 10 h spremljajo prenos velikonočne svete maše iz mariborske stolnice  (TV SLO 2), opoldne pa prenos papeževega blagoslova Urbi et Orbi (TV SLO 1)

• Na velikonočni ponedeljek verniki NE OBISKUJEJO svojih bližnjih (t. i. Emavs), da se prepreči nevarnost širjenja epidemije.

***

V letošnjem velikonočnem voščilu so škofje med drugim zapisali: 

Letošnja velika noč, dragi bratje in sestre, je zaznamovana s posebno preizkušnjo svetovnih razsežnosti: čestitamo vsem strokovnim službam in civilnim oblastem ter se jim zahvaljujemo za izjemne napore, s katerimi preprečujejo in omejujejo širjenje hude nadloge. Gospod naj vam povrne vaš trud in nas usliši, da k nam zopet pridejo časi olajšanja.

Bratje in sestre! Vsem želimo globoko doživetje in radostno izkustvo vstajenja našega Gospoda in Zveličarja Jezusa Kristusa. 

     Voščilu naših škofov se pridružujemo tudi vsi duhovniki z Jožefovega hriba – lazaristi in duhovniki iz Varstva starejših. Upajmo, da bomo vsi kmalu mogli iz vseh pljuč zapeti: Minil je dan trpljenja, ALELUJA. (…)  Bodri nas Bog vstajenja, aleluja! Deli nam kruh življenja, ALELUJA! V trpljenju in nevarnosti nam daje varstva in moči. * ALELUJA, ALELUJA!

Deli.