Oznanila: CVETNA nedelja

leto 27
št. 15
10. april 2022


razpored svetih maš

nedelja, 10. april – CVETNA nedelja 
maše: ob 8.0 – za župljane in obiskovalce naše cerkve 
         ob 10.00 – + Janez Fajfer in starši ter Aleksander in Alojz Plešej
          ob 14.30 – rožni venec na Kalvariji 

ponedeljek, 11. april – Stanislav, škof
maše: ob 8.00 – po namenu 
           ob 18.30 – + Stritar, Kačičnik in Toplišek

torek, 12. april – Zenon Veronski, škof
maše: ob 8.00 – + Marta Hramec
          ob 18.30 – + Mihaela Kolar

sreda, 13. april – Ida, redovnica
maše: ob 8.00 – + Marija Kopriva 
           ob 18.00 – križev pot           
           ob 18.30 – + Marjan Lazar, 1. obl. 

četrtek, 14. april – VELIKI ČETRTEK
maše: ob 9.00 – v stolnici krizmena maša
           ob 18.30 – za duhovne poklice
                           – + Franc Rataj CM

petek, 15. april – VELIKI PETEK
         ob 15.00 – križev pot v cerkvi
         ob 18.30 – obredi velikega petka

sobota, 16. april – VELIKA SOBOTA
          ob  7.00 – blagoslov ognja
           ob 11.00 – blagoslov jedil na Zvodnem
           ob 15.00 – blagoslov jedil v cerkvi
           ob 15.30 – blagoslov jedil na Teharski
           ob 16.00 – blagoslov jedil v cerkvi
           ob 17.00 – blagoslov jedil v cerkvi
         ob 20.00 – vigilija s sv. mašo 
                        – po namenu

 nedelja, 17. april – VELIKA NOČ
maše: ob 7.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve
           ob 10.00 – + Peter Peterlin

* * * 

ponedeljek, 18. april – VELIKONOČNI  PONEDELJEK, d.p.d.
maše: ob 8.00 – po namenu         
ob 10.00 – + Ana Naraks

torek, 19. april – velikonočna osmina – Leon IX., papež
maše: ob 8.00 – + Stritih, Kačičnik, Toplišek 
          ob 18.30 – + Jožefa Čadej

sreda, 20. april – velikonočna osmina – Teotim, škof
maše: ob 8.00 – po namenu
         ob 18.30 – + Mišo Likovič, obl., in oče Viktor Likovič

četrtek, 21. april – velikonočna osmina – Anzelm, škof, cerkv. učitelj
maše: ob 8.00 – po namenu
         ob 18.30 – + Albina Tomažič
+ Roža Karo, osmina

petek, 22. april – velikonočna osmina – Hugo, škof
maše: ob 8.00 – po namenu
         ob 18.30 – + Ivan, Cecilija in Martin Šrot ter Damjan Del Negro

sobota, 23. april – velikonočna osmina – Jurij, mučenec
maše: ob 8.00 – po namenu
         ob 18.30 – + Klokočovnik

nedelja, 24. april – druga velikonočna – bela nedelja in nedelja Božjega usmiljenja
maše: ob 8.00 – za župljane in obiskovalce naše cerkve 
         ob 10.00 – po namenu


Spoštovani!

Skrivnost Boga je, da deluje tiho. Da v veliki zgodovi­ni človeštva le polagoma gradi svojo zgodovino. Da po­stane človek in ga pri tem sodobniki in odločilne sile zgodovine lahko prezrejo. Da trpi in umrje, da kot Vstali hoče priti k človeštvu samo po veri svojih, katerim se po­kaže. Da vedno znova rahlo trka na vrata naših src in nam počasi podarja vid, če se mu odpremo. Pa vendar – ali ni prav to Božji način? Bog ne prema­guje z zunanjo močjo, ampak daje svobodo, podarja in prebuja ljubezen. In ali ni navidez majhno, če dobro pre­mislimo, zares veliko? Ali iz Jezusa skozi stoletja ne izha­ja vedno večja sled svetlobe, ki sicer ni mogla priti od nobenega človeka in v kateri res sije luč Boga v svet? Ali bi oznanjevanje apostolov moglo najti vero in zgraditi občestvo po vsem svetu, če v njem ne bi delovala moč re­snice?

Če z budnim srcem prisluhnemo pričam in se odpre­mo znamenjem, s katerimi je Gospod njih in samega sebe vedno na novo potrjeval, potem vemo: Gospod je res vstal. On živi. (pp Benedikt XVI.)

Velikonočno voščilo slovenskih škofov za Veliko noč 2022
Sveti Avguštin je zapisal, da je »Gospodovo vstajenje naše upanje«! Cerkveni učitelj je s to trditvijo želel krščansko občestvo okrepiti na poti vere v večno življenje in da ne bi ob spoprijemanju s trpljenjem, zlom in dejstvom smrti izgubili poguma in obupali. Vprašanje upanja je še posebej na mestu v letošnjem času priprave na veliko noč, ki je zaznamovan z zlom vojne v Ukrajini in z vsemi posledicami, ki jih vojna prinaša za njene državljane, za Evropo in za ves svet.

Vera v vstajenje in večno življenje, ki jo krepi velikonočno upanje, temelji na zgodovinskem dejstvuKristusovega trpljenja in vstajenja od mrtvih. Gotovost, da bomo deležni neminljivega življenja, ne izhaja iz človeškega dognanja, temveč iz Božje obljube. Smrt nima zadnje besede! To oznanilo je bistvo evangelijskega sporočila in temelj verovanja. Kakor je bil obujen Gospod Jezus, bomo obujeni tudi mi. Sveti Pavel opozori na nevarnost dvoma o tej resničnosti in poudari: »Če pa Kristus ni bil obujen, je tudi naše oznanilo prazno in prazna tudi vaša vera.« In doda: »Če samo zaradi tega življenja zaupamo v Kristusa, smo od vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni« (1 Kor 15,14.19).

Velikonočno jutro je glede prihodnosti človeštva prelomnica in začetek novega stanja. Jezus je vstal, da bi sam živel v nas in da bi v njem, to je z njegovo močjo in milostjo, bili že na tem svetu deležni Božjega življenja tudi mi. Slednje se bo v polnosti udejanjilo v večnosti. Ob zori velikonočnega jutra sta Peter in Janez našla grob prazen. Magdalena in druge žene so srečale vstalega Jezusa; ob lomljenju kruha sta ga spoznala tudi emavška učenca. Vstali Gospod se je zvečer prikazal tudi apostolom v zgornji izbi, nato pa še drugim učencem v Galileji.

Tudi mi smo ob premišljevanju evangeljskih poročil povabljeni, da Vstalega prepoznamo v konkretnih življenjskih okoliščinah, ga sprejmemo v svoja življenja kot sopotnika, ki ima z nami sočutje in nas vodi v polnost življenja.

Škofje vabimo duhovnike, redovnice in redovnike ter vse kristjane, da ob spoznanju lastne krhkosti in ob spoprijemanju z rušenjem lažne gotovosti gradimo krščansko občestvo in svet na zanesljivem temelju upanja, ki je Vstali Kristus! Gospod je vstal in živi, živeli bomo tudi mi! Aleluja. Veselo veliko noč in naj bo Gospodov mir z Vami vsemi! msgr. dr. Andrej Saje, predsednik SŠK

* * *

Velikonočnemu voščilu naših škofov se z veseljem pridružujemo tudi vsi duhovniki pri sv. Jožefu.

* * *

Na cvetno nedeljo kristjani podoživljamo Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem, ko so ga navdušene množice pozdravljale: Blagoslovljen, ki prihajaš v imenu Gospodovem! Hozana na višavah! Pri obeh sv. mašah je najprej blagoslov butaric in zelenja; pri drugi tudi s procesijo. Darovi za oljčne vejice so namenjeni Don Boskovemu centru Celje, ki nam jih tudi dostavi.  Bog vam povrni za vašo darežljivost! Na voljo je tudi nekaj butaric, ki jih je pripravila naša Vincencijeva konferenca. 

Iskrena hvala vsem, ki ste v sredo izdelovali butarice za naše stanovalce. Danes po blagoslovu jih boste dobili vsi stanovalci v svoje sobe, blagoslovljene, in naj vas spodbudijo k zaupanju, da je življenje močnejše kot smrt, kar nam naznanja prihajajoča Velika noč. Res hvala vsem, ki ste se potrudili in po dveh letih spet obudili to lepo navado! 

Mladi nam letos prvič prepevajo pasijon,
tako danes, na cvetno nedeljo, pri obeh mašah, kakor na Veliki petek pri bogoslužju zvečer. Hvala vsem z organistom, ki ste se kljub razmeram potrudili in tako tudi pri nas enkrat zapeli to pomenljivo besedilo v velikem tednu.  

Rožni venec na Kalvariji še zadnjič molimo na cvetno nedeljo popoldne ob 14.30. Lepo povabljeni!

Jezus Kristus – nova zaveza v verzih
je naslov postnega nagovora, ki nam ga pripravlja s svojo novo pesnitvijo dr. Leon Oblak. Lepo vabljeni v torek, 12. aprila, ob 19. uri v prostore Doma sv. Jožef, v živo, saj bo to lepa priložnost duhovne priprave na praznik.

14. april – VELIKI ČETRTEK: 
Dopoldne ob 9 h je v stolnici krizmena sv. maša, pri kateri se zberemo vsi duhovniki iz škofije, pa tudi verniki, škof pa pri njej blagoslovi krstno in bolniško olje ter posveti sv. krizmo. Zvečer ob 18.30 so v župnijski cerkvi obredi velikega četrtka – spomin Jezusove zadnje večerje in postavitve zakramentov sv. evharistije ter mašniškega posvečenja. Pri Slavi zazvonijo zvonovi, potem pa utihnejo do Slave pri vigiliji na veliko soboto. Po maši vabimo k molitvi z Jezusom, ki je na Oljski gori krvavi pot potil. Vmes je priložnost za sv. spoved.

15. april – VELIKI PETEK:
Edini dan v letu, ko ni svete maše, saj je bila ta darovana na Kalvariji na krvavi način enkrat za vselej. To je za kristjane tudi dan strogega posta.
     – 
ob 15.00 – križev pot v cerkvi
     – 
ob 18.30 – obredi Velikega petka
     – 
po obredih – češčenje Jezusa v Božjem grobu 

Darovi velikega petka so namenjeni za vzdrževanje svetih krajev v Sveti deželi. Bog vam povrni zanje!

16. april – VELIKA SOBOTA
Za kristjane je to dan češčenja Jezusa v Božjem grobu in dan pričakovanja, polnega pripravljanja, tako v naši notranjosti, kot tudi na zunaj za praznike.

     – ob 7.00 – blagoslov ognja pri križu in raznos po domovih
     – ob 11.00 – blagoslov velikonočnih jedi na Zvodnem
     – ob 15.00, 16.00 in 17.00 – blagoslov velikonočnih jedi v cerkvi
     – ob 15.30 – blagoslov velikonočnih jedi pri kapelici na Teharski
     – ob 20.00 – slovesna vigilija s krstom in z birmovanjem katehumenov

            Pri vigiliji – velikonočnem bdenju – se pridružimo Kristusu – zmagovalcu nad grehom in smrtjo – ter podoživljamo njegovo zmago. Zato je to veselo slavje, ki ga najbolj izrazimo z velikonočnim vzklikom ALELUJA – SLAVIMO GOSPODA! Vigilija ima štiri dele. Slavju luči s hvalnico velikonočni sveči – ta predstavlja vstalega Jezusa -, ob berilih sledi obuditev spomina na Božje posege v dobro človeštva, krstno bogoslužje z obnovitvijo krstnih obljub in blagoslovom vode ter krstom in sv. birmo, nato pa še evharistično bogoslužje. Pri slavju luči in obnovitvi krstnih obljub imamo prižgane svečke. Nato bodo krščeni in birmani odrasli, ki so se od oktobra v katehumenatu pripravljali na prejem zakramentov in bodo sprejeti v polno občestvo s Katoliško Cerkvijo. Veselimo se jih in jim želimo vztrajnosti na poti vere. 

17. april – VELIKA NEDELJA – Velika noč
      Dan, ki si ga ne moremo predstavljati brez »Gorvstajenja«. Zvonovi oznanjajo in kličejo k novemu življenju, tudi narava s svojim prebujanjem dodaja svoje.      – ob 7.00 – vstajenje pri Božjem grobu in procesija ter
              slovesna sveta maša
    – ob 10.00 – slovesna sveta maša

Za »Gorvstajenje« se zberemo pri Božjem grobu in pred cerkvijo, od koder se zvrstimo v procesijo okrog cerkve in Doma. Na čelu je Vstali Jezus, za njim moški, med njimi prvo bandero, nato pevci, ministranti, duhovniki, svetilki, nebo, svetilki in ženske, med njimi še drugo bandero. Procesija predstavlja naše življenjsko potovanje, zato se je spoštljivo in z veseljem udeležimo vsi.

Nosci pri procesiji in ministrantje, lepo povabljeni k pripravi potrebnega in k sodelovanju pri obredih, da bo vse potekalo čim lepše in v duhovno zadovoljstvo vseh. Hvala vam za to!  

V družini oziroma doma je po udeležbi pri »Gorvstajenju« osrednji dogodek velikonočni »žegen« in nato prazniku primerno velikonočno kosilo. Po ljudskem izročilu na ta dan ostajamo doma. 

Na velikonočni ponedeljek, 18. aprila, sta sv. maši po nedeljskem sporedu (ob 8 h in 10 h). Ta dan po tradiciji kristjani gremo v Emavs – na velikonočni obisk sorodnikov. V tednu po veliki noči je velikonočna osmina. Ves teden kristjani slavimo Jezusovo vstajenje. 

Pogovori za dušo bodo po zaslugi mag. Draga Tacola, kliničnega psihologa, spet na vrsti v četrtek, 21. aprila, ob 17. uri. To pot bodo v živo v prostorih Doma sv. Jožef. Lepo vabljeni! 

Nedelja, 23. aprila, je Bela nedelja – spomin na preobleko novokrščenih v prvi Cerkvi – in obenem nedelja božjega usmiljenja, ki jo je uvedel sveti papež Janez Pavel II.. 

Verouk: V ponedeljek v velikem tednu je še redni verouk. Na Veliki četrtek ter na Velikonočni ponedeljek zaradi praznikov ni verouka, nato pa zopet v četrtek po Veliki noči. Vse družine veroučencev in veroučenk vabimo, da čim večkrat pridete k obredom Velikega tedna. 

Čiščenje in krašenje cerkve
imate v velikem tednu na skrbi verniki z Zvodnega in Zagrada, v tednu pred belo nedeljo pa verniki z ulice Na rebri in Lešničarjeve. Bog povrni vsem, ki se potrudite, da je cerkev vedno čista in okrašena primerno liturgičnemu in letnemu času.


Izdal; lazaristi in župnijski urad Celje – sv. Jožef, Plečnikova ulica 29, Celje, 
odgovarja: za župnijo; Vlado Bizant CM, župnik, GSM: 041 282 908, 

za Dom sv. Jožef; Irena Švab Kavčič, direktorica
Telefon: 059 073 800, faks: 03 548 15 96, elektronska pošta: info@jozef.si, 
spletna stran: www.jozef.si, 
misijonska hiša TRR: SI56 33000-0001845319, 
župnija TRR: SI56 0483 5000 3316 584, 
Dom sv. Jožef TRR: SI56 33000-0001631628

Deli.