Oznanila: BINKOŠTI

leto 25
št. 21
31. maj 2020


razpored svetih maš

nedelja, 31. maj – BINKOŠTI 
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve 
           ob 10.00 – + Ivan Šolinić, ob roj. d. 

ponedeljek, 1. junij – Justin, mučenec
maše: ob 8.00 – po namenu
           ob 18.30 – + Anica, Zalka, Štefan in Nande ter starši Bastl

torek, 2. junij – Erazem, škof
maše: ob 8.00 – po namenu
           ob 18.30 – + Nežika Flis, obl., ter Jože Vrečko

sreda, 3. junij – ugandski mučenci
maše: ob 8.00 – po namenu
          ob 18.00 – molitev v čast Sv. Jožefu
           ob 18.30 – + Vera Kolman

četrtek, 4. junij – Frančišek Caracciolo, red. ustanovitelj
maše: ob 8.00 – po namenu
          ob 18.00 – molitvena ura za nove duhovne poklice
          ob 18.30 – za duhovne poklice

petek-prvi, 5. junij – Igor, knez, menih
maše:  ob 8.00 – po namenu         
ob 18.30 – + Marinka Stisović, 8. dan

sobota, 6. junij – Norbert, škof, redovni ustanovitelj
maše: ob 8.00 – + Silvestra Nunčič (iz Doma)
          ob 18.30 – + Jani Guzej (ž. Šentjur)

nedelja, 8. junij – SVETA TROJICA
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve 
           ob 10.00 – + družina Jokan
                         – + Marija Kozmus


Spoštovani!

Bratje in sestre, 
po duhu živite in ne strezite poželenju mesa. Zakaj meso poželi zoper duha, duh pa zoper meso;  ta dva sta si namreč med seboj nasprotna, da ne delate tega, kar bi hoteli.
Sad duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, zdržnost. 
Tisti, ki so Kristusovi, so meso s strastmi in poželenjem vred križali. 
Ako živimo po duhu, po duhu tudi ravnajmo.         (Gal 5,16 sl.)

Tečaj priprave na krst
za starše in botre, ki nameravate krstiti svojega otroka pa tega še nimate, se ponovno začenja, in sicer v torek od 16. do 19. ure v Jožefovi dvorani. Lepo vabljeni in opozorite na priložnost se morebitne zainteresirane. 

Prva sreda je pred nami,
ko smo spet povabljeni ob 18. uri k češčenju in molitvi na čast sv. Jožefu za njegovo priprošnjo pri vseh naših potrebah in dejavnostih. Molitvena skupina se bo verjetno dobila že prej. Vsi lepo povabljeni, da se združimo v molitvi, ko je naš dan. Zaposlenih iz Doma to pot ne bo, ker imamo svoje srečanje, kot po navadi na prvo junijsko sredo že popoldne s sveto mašo na Svetini. 

Četrtek pred prvim petkom, prvi petek in prva sobota 
Na prvi četrtek je pol ure pred mašo molitvena ura za duhovne poklice. Na prvi petek je obisk bolnikov in ostarelih župljanov na domu, zvečer pa z litanijami počastimo Srce Jezusovo. Na prvo soboto počastimo Srce Marijino. Vabljeni!

Mesec JUNIJ je posvečen SRCU JEZUSOVEMU
zato lepo povabljeni k sv. mašam tudi med tednom, ko prisluhnemo vrtnicam in počastimo Srce Jezusovo. Letošnje vrtnice »Evharistija v šoli svetnikov« je napisal nekdanji stiški opat dr. Anton Nadrah. Pri večerni maši Srce Jezusovo počastimo tudi z litanijami. 

Korona čas
Hvala Bogu, se v Sloveniji zdaj že vrstijo dnevi brez novih okužb, vseeno pa se zavedamo nevarnosti ponovnega izbruha bolezni. Zato dovolite nasvet: Podobno, kot imamo v žepu robec, imejmo vsaj še nekaj časa vedno pri sebi tudi masko in jo uporabimo, če pride do gneče, v manjših prostorih (dvigalo) ali če nas sili h kašlju. In držimo se varnostne razdalje…

Čiščenje in krašenje cerkve
imate ta teden na skrbi verniki iz Starih Selc in dela Popovičeve ulice. Bog povrni vsem, ki se potrudite, da je cerkev vedno čista in okrašena primerno letnemu in liturgičnemu času. 

Duh in Cerkev

            Ob začetku Cerkve so bile binkošti. Sveti Duh je majhno skupino prič Jezusovega vstajenja v Jeruzalemu spremenil v gnezdo žer­javice in nazadnje v ogenj, ki se je hitro širil po zemlji in odtlej nikoli več ni ugasnil.

            Sveti Duh drži Cerkev skupaj, kakor duša drži skupaj telo. Da, moremo celo reči, da je Duh duša Cerkve. Cerkev ima od Jezusa Kristusa zagotovilo, da je ta Duh nikoli ne more povsem za­pustiti, da Cerkvi nikoli ne bo »duh pošel«. Sicer bo tudi ona v marsikaterem svojih delov vedno znova utrujena in bo zašla v nevarnost, da bi se zaprla tekočim virom Božjega Duha.. Takšnim motnjam v prekrvavitvi Cerkve, ki jo Sveto pismo primerja tele­su, sledijo vedno znova zagoni nove življenjske moči. Cerkev je stara. Starejša je kakor skoraj vse druge skupnosti v Evropi. Hkrati pa je mlada, ker jo Sveti Duh vedno pomlaja.

            Pri obiskih v vaških župnijah so me večkrat pozdravili pod prastaro vaško lipo in potem sem v pridigi pri bogoslužju dejal: Cerkev v naši deželi moremo primerjati tudi taki lipi, staremu drevesu z globokimi koreninami, s široko krošnjo in z razbrazda­nim deblom. Kdor gre pozimi mimo takšnega drevesa, vidi samo globoke brazde v deblu, ne opazi nobenega življenja v drevesu. Kdor pa pride spet mimo spomladi, vidi, da poganja lipa na ti­soče listov. Opazi, da so korenine drevesa še vedno zanesljive in drevo preživljajo, čeprav je marsikatera veja odmrla.

            Sveti Duh je življenjsko počelo Cerkve. On daje kristjanom mno­žico svojih viharnih in tihih darov, ki svet razsvetljujejo in ogre­vajo. Na vprašanje »Kje je Duh?« moremo vsak čas odgovoriti: »Sveti Duh ni izključno, vendar je zgoščeno navzoč in na delu v Cerkvi, skrivnostnem telesu Jezusa Kristusa. Vsak birman krist­jan je poklican, da za to resnico pričuje s svojim življenjem.«

(Egon Kapellari, Človeški čas v Božjem času)

Deli.