Oznanila: BELA NEDELJA

leto 26
št. 14
11. april 2021


razpored svetih maš

nedelja, 11. april – druga velikonočna – BELA NEDELJA in NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA
maše: ob 8.00 – za župljane in obiskovalce naše cerkve
         ob 10.00 – + Branko Šalej

ponedeljek, 12. april – Viktor, mučenec
maše: ob 8.00 – + Marjan Penev
           ob 18.30 – + Ivan Trobiš
                         – + Anica Hvalec (ž. Šentjur)

torek, 13. april – Ida, redovnica
maše: ob 8.00 – + Jože Rogač, duhovnik
           ob 18.30 – + Ivo Jákop

sreda, 14. april – Lambert, škof
maše: ob 8.00 – + Leopold Pevec (ž. Šentjur)
          ob 15 h  – + Darinka Gračnar (iz Doma)
           ob 18.30 – + Vojko Jazbec, pogrebna
                         – + Ignac in Stana Kramar, obl. 

četrtek, 15. april – Helena Alzaška, kneginja
maše: ob 8.00 – + Rolf Heimz (ž. Šentjur)
           ob 18.30 – + Janez Lojen, obl. 
                          – Bojan Šuster

petek, 16. april – Bernardka Lurška, devica
maše: ob 8.00 – + Ivanka Dolamič (ž. Šentjur)
          ob 18.30 – + Jože Šavc (ž. Pameče)
                         – + Ivan, Cecilija in Martin Šrot

sobota, 17. april – Rudolf, mučenec
maše: ob 8.00 – + Marija Kopriva
          ob 18.30 – + Ciril Vertačnik (iz Doma)

nedelja, 18. april – tretja velikonočna 
maše: ob 8.0 – za župljane in obiskovalce naše cerkve 
          ob 10.00 – + Marija in Franc Dečman ter Feri

ponedeljek, 19. april –Leon IX., papež
maše: ob 8.00 – + Ljudmila Pezdevšek (ž. Šentjur)
         ob 18.30 – + Peter Peterlin 
                       – +Anica Hvalec (ž. Šentjur)

torek, 20. april –Teotim, škof
maše: ob 8.00 – + Marija Kajda (ž. Šentjur)
         ob 10.00 – + Darinka Gračnar

sreda, 21. april – Anzelm, škof, cerkveni učitelj
maše: ob 8.00 – + Ana Golež (ž. Šentjur) 
          ob 15 h  – po namenu za zdravje
         ob 18.30 – + Herman Kovačič, 30. dan, in Danica Voh

četrtek, 22. april – Hugo, škof
maše: ob 8.00 – + Milan Leskovšek (ž. Šentjur)
         ob 18.30 – + Viktor in Mišo Likovič

petek, 23. april – Jurij, mučenec
maše: ob 8.00 – + Marija Povalej (ž. Šentjur) 
          ob 18.30 – + Franc, Helena in Zdenko Novak

sobota, 24. april – Jurij, mučenec
maše: ob 8.00 – + Martin Brečko (ž. Šentjur)
          ob 18.30 – + Marija Kralj (Cleveland)

nedelja, 25. april – četrta velikonočna nedelja – nedelja duhovnih poklicev
maše: ob 8.00 – za župljane in obiskovalce naše cerkve 
         ob 10.00 – + Ivo Jakop


Spoštovani!
Povedal sem mu zgodbo o moškem, ki je vsako jutro od­šel k vodnjaku, napolnil dve vedri z vodo in se nato vrnil v gospodarjevo hišo.

Nekega dne je eno od veder reklo: »Vrzi me proč. Prelu­knjano sem. Prinesem lahko samo pol toliko vode kot dru­go vedro.« 

Možak je odvrnil, da je še vedno uporabno, čeprav je preluknjano. »Ne, vrzi me proč,« je ponovilo vedro. Možak je odnesel vedro na stezo. »Poglej,« je rekel, »na tej strani steze so vse te čudovite cvetlice, na drugi strani, kjer voda ni puščala, pa jih ni. Ko puščaš, zalivaš gospodarjev vrt ter prinašaš življenje in veselje. Drugo vedro je celo, vendar vrtu ne prinaša življenja ali veselja.« Če bi bili popolni, ne bi potrebovali odrešenja ali odpuščanja. Jezus je to pona­zoril s priliko o farizeju in cestninarju, ki sta molila v tem­plju. Farizej se je zahvaljeval Bogu, da ni grabežljivec, prešuštnik in krivičnik. Dodal je, da se posti dvakrat na teden in daje desetino. Cestninar, ki je stal malo proč, je prepro­sto molil: »Bog, bodi milostljiv meni grešniku!«

 Bog ne bo nikoli zavrnil niti najhujšega grešnika na sve­tu, če bo rekel, da mu je žal. Sveta Terezija Deteta Jezusa je nekoč dejala, da bi, če bi se nekega jutra zbudila in ugoto­vila, da je naredila vse grehe, ki jih je mogoče storiti, bili vsi kot kapljica vode, ki pade v krater delujočega ognjeni­ka, ki bi bil BOŽJE USMILJENJE. John Pridmore in Greg Watts, Gangsterjev vodnik k Bogu

KORONA ČAS
»Vse po starem – kakor pred velikonočnim zaprtjem …«. Tako lahko povzamemo navodila za čas po beli nedelji. 

Vlada je na seji 9. aprila 2021 sprejela nov Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, v katerem je določila pogoje za izvajanje verske dejavnosti. 

Tako po vladnih napovedih, od ponedeljka, 12. aprila 2021, velja, da lahko svete maše potekajo v skladu z določilom 30 m2 na osebo oz. člane istega gospodinjstva. Če je površina verskega objekta manjša od 30 m2 (npr. v kapelah) je kljub temu lahko pri sveti maši navzoča ena oseba oz. člani istega gospodinjstva (družina). Škofje so se na seji Stalnega sveta SŠK, ki je bila 9. aprila 2021, zavzeli za versko svobodo ter pravico vernikov do bogoslužja. V dveh pismih, ki jih je predsednik SŠK nadškof msgr. Stanislav Zore poslal predsedniku vlade, so se škofje zavzeli za odpravo omejitev na področju obhajanja bogoslužij tako, da bi bile omejitve sorazmerne z omejitvami na drugih področjih javnega življenja. Prav tako so škofje izrazili pričakovanje, da v skrbi za duhovno korist vernikov vlada odpravi nesorazmerne omejitve na področju površine, ki je predpisana za vsakega vernika v cerkvah ter dovoli javna bogoslužja tudi na prostem. Obenem škofje pozivajo duhovnike, redovnice, redovnike in vernike, da upoštevajo vse vladne ukrepe in priporočila NIJZ za zaščito zdravja in omejitev epidemije.

Dokler vlada ne bo sprejela ustreznega odloka in dovolila versko izobraževalno dejavnost, velja tudi, da izvajanje verouka in drugih pastoralnih dejavnosti »v živo« ni dovoljeno. Razlog za prepoved izvajanja verouka »v živo« je v tem, da pri verouku prihaja do mešanja otrok iz različnih razredov oz. celo šol, kar lahko dodatno vpliva na širjenje epidemije. 

Naj bo zapisano tudi: Dobrodošli pri sv. maši, posebej pri delavniški, kjer skoraj nikoli ne dosegamo dovoljenega števila!


Izdal; lazaristi in župnijski urad Celje – sv. Jožef, Plečnikova ulica 29, Celje, 
odgovarja: za župnijo; Vlado Bizant CM, župnik, GSM: 041 282 908, za Misijonsko hišo in Dom sv. Jožef; Jože Planinšek CM, predstojnik in direktor, GSM 041 694 621
Telefon: 059 073 800, faks: 03 548 15 96, elektronska pošta: info@jozef.si, 
spletna stran: www.jozef.si, 
misijonska hiša TRR: SI56 33000-0001845319, 
župnija TRR: SI56 0483 5000 3316 584, 
Dom sv. Jožef TRR: SI56 33000-0001631628

Deli.