Oznanila: 7. velikonočna

leto 26
št. 18
16. maj 2021


razpored svetih maš

nedelja, 16. maj – sedma velikonočna 
maše: ob 8.00 – za župljane in obiskovalce naše cerkve
         ob 10.00 – + Anica Hvalec (ž. Šentjur)

ponedeljek, 17. maj – Jošt, puščavnik
maše: ob 8.00 – + Edvard Vočanec
           ob 18.30 – v čast sv. Jožefu za zdravje vnukinje Sare in za Božji blagoslov

torek, 18. maj – Erik, kralj
maše: ob 8.00 – + Ivan Kukovičič (ž. Šentjur)
           ob 18.30 – + Marija Pešec, 50. obl.

sreda, 19. maj – Krispin, redovnik
maše: ob 8.00 – Mihael Korošec (ž. Šentjur)
          ob 15.00  – + Danica Vočanec 
           ob 18.30 – v dober namen 

četrtek, 20. maj – Bernardin Sienski, duhovnik
maše: ob 8.00 – + Pavla Močnik (ž. Šentjur)
           ob 18.30 – + Martin Brečko (ž. Šentjur)

petek, 21. maj – Krištof Magellanes in drugi mehiški mučenci
maše: ob 8.00 – + Anica Hvalec (ž. Šentjur)
        ob 18.30 – –  + Marija Guzej, 18. obl., ter + druž.Zeme in Guzej

sobota, 22. maj – Julija, mučenka
maše: ob 8.00 – + Ana Ozmec (iz Doma)
           ob 18.30 – + Marija Kopriva

nedelja, 23. maj – BINKOŠTI; Sv. Ivana A. Thouret
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve 
         ob 10.00 – + Janez Črnej


Spoštovani!
Štirideset let pozneje se zdijo stvari veliko težje, nove skupnosti preživljajo druga za drugo velike preizkušnje, notranje in zunanje krize, včasih zelo težke. Zdi se, da se časi mračijo. Sovraštvo do Cerkve narašča v mnogih predelih sveta. Pravijo, da je 250 milijonov katoličanov preganjanih ali diskriminiranih.  /…/

Jezus učence pripravlja na trpljenje, na hojo po poti, ki ga vodi med zločince. O kristjanih prvih časov so govorili, da so »sovražniki človeškega rodu«. Evropski škofje smo se leta 2007 zbrali v Fatimi, da bi si zastavili tole vpraša­nje: Ali ni v Evropi napočil trenutek, ko nam bodo rekli: »Vi kristjani, še posebej katoličani, vaše vrednote niso naše vrednote. Vi ste tujci v tej Evropi.« Nismo daleč od te točke.

Evangelij je zelo jasen: »Glejte, pošiljam vas kakor ja­gnjeta med volkove« (Mt 10,16). Odlomek Luka 22 razu­mem kot pomoč in občestvo po Jezusu in z njim za čas, ko se bodo učenci soočili s trpljenjem, preganjanjem in zavračanjem.

Je beseda namenjena tudi nam, ki smo v skušnjavi, da bi se predali malodušju? /…/ Sanjarjenje o boljših časih? Pomanjkanje zaupanja? Ali previdno­stna priprava za vztrajnost? (kard. Christoph Schönborn: Duhovnikova sreča)


Spet kliče nas venčani maj  
k majski pobožnosti – šmarnicam. Pri jutranji maši prisluhnemo zelo zanimivemu in tehtnemu šmarničnemu branju Marka Rijavca ‘Camino’ (o Jakobovi poti), pri večerni pa otroškim šmarnicam o svetnikih. Te je napisal Aco Jerant. Pri večerni maši pred izpostavljenim Najsvetejšim tudi zmolimo litanije in prejmemo blagoslov.

Binkošti – praznik prihoda Svetega Duha,
so naslednjo nedeljo. Pri sv. maši ob 10 h bodo sodelovali – tudi birmanci. Vsak dan pred praznikom pri sv. maši opravimo tudi binkoštno devetdnevnico, ko z molitvijo in pesmijo kličemo k Svetemu Duhu. Lepo povabljeni, še posebej družine birmancev!

Čiščenje in krašenje cerkve
imate ta teden na skrbi verniki s Celestinove ulice in ulic ob njej. Bog povrni vsem, ki se potrudite, da je cerkev čista in okrašena primerno liturgičnemu in letnemu času. 

Škofovsko posvečenje
Škofija Celje se veseli in se pripravlja na škofovsko posvečenje novoimenovanega celjskega škofa msgr. Maksimilijana Matjaža. Škofovsko posvečenje bo na nedeljo Svete Trojice, 30. maja 2021, ob 15. uri v župnijski cerkvi sv. Mohorja in Fortunata v Gornjem Gradu. Glavni posvečevalec bo apostolski nuncij v Sloveniji msgr. Jean-Marie Speich,  soposvečevalca pa msgr. Martin Kmetec, nadškof metropolit Izmira, in upokojeni celjski škof msgr. Stanislav Lipovšek.

MOLITEV ZA NOVEGA ŠKOFA
Nebeški Oče, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo. V svoji dobroti si izbral svojega služabnika Maksimilijana, da bo kot naslednik apostolov vodil tvoje vernike. Daj mu duha modrosti in moči, da bo zvesto vodil zaupano mu ljudstvo. Pomagaj nam, da bomo v raznolikosti darov tvojega Duha gradili občestvo s teboj, prepoznavali znamenja časa in rasli v zvestobi Kristusovemu evangeliju. Po Kristusu našem Gospodu.

Korona čas
Slovenski škofje so – glede na odlok vlade z dne 12. maja letos – za čas od 14. do vključno 23. maja 2021 sprejeli naslednja navodila:

* Vsi duhovniki in verniki naj molijo za bolnike in konec epidemije.

* Pri verskih obredih v cerkvah se število oseb v zaprtih prostorih omeji na enega udeleženca oz. člana istega gospodinjstva (družino) na 10 kvadratnih metrov. Udeleženci so lahko navzoči v zaprtih prostorih, kjer se kolektivno uresničuje verska svoboda, DO 50 % ZASEDENOSTI ZMOGLJIVOSTI SEDIŠČ*. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. V zaprtih prostorih, v katerih sicer ne bi bilo dovoljeno združevanje petdesetih udeležencev, je dovoljeno število udeležencev NAJVEČ PETDESET, če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. 

* Število oseb, ki kolektivno uresničujejo versko svobodo na odprtih površinah, se omeji na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Udeleženci so lahko navzoči na odprtih površinah, kjer se kolektivno uresničuje verska svoboda, do 50 % zasedenosti zmogljivosti sedišč. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.  

* V zaprtih prostorih (cerkvah) je obvezna uporaba zaščitnih mask in  razkuževanje rok ob vstopu in izstopu.

* Ljudsko in zborovsko PETJE v cerkvah je dovoljeno  – pod pogojem, da imajo vsi pevci maske in ohranjajo razdaljo 1,5 metra (razen med člani skupnega gospodinjstva). 

* Ob smiselnem upoštevanju določil za svete maše je dovoljeno obhajanje zakramentov spovedi, krsta, poroke in drugih bogoslužij.

* Vsa druga dosedanja navodila (glede obhajanja in podajanja rok med sv. mašo ter glede župnijske pisarne in verouka – obveznost mask!) ostajajo nespremenjena.


Izdal; lazaristi in župnijski urad Celje – sv. Jožef, Plečnikova ulica 29, Celje, 
odgovarja: za župnijo; Vlado Bizant CM, župnik, GSM: 041 282 908, za Misijonsko hišo in Dom sv. Jožef; Jože Planinšek CM, predstojnik in direktor, GSM 041 694 621
Telefon: 059 073 800, faks: 03 548 15 96, elektronska pošta: info@jozef.si, 
spletna stran: www.jozef.si, 
misijonska hiša TRR: SI56 33000-0001845319, 
župnija TRR: SI56 0483 5000 3316 584, 
Dom sv. Jožef TRR: SI56 33000-0001631628

Deli.