Oznanila: 6. velikonočna, sv. Ludovika de Marillac

leto 26
št. 17
9. maj 2021


razpored svetih maš

nedelja, 9. maj – šesta velikonočna – sv. Ludovika de Marillac, soustanoviteljica Družbe hčera krščanske ljubezni
maše: ob 8.00 – za župljane in obiskovalce naše cerkve
         ob 10.00 – za srečno zadnjo uro in milostno božjo sodbo

ponedeljek, 10. maj – Job, svetopisemski trpin
maše: ob 8.00 – + Pierre Hibrard
           ob 18.30 – za žive in + družine Esih in Zapušek

torek, 11. maj – Mamert, škof
maše: ob 8.00 – + družina Urlep, Kroflič, Jožica in Marija (ž.Šentjur)
          ob 18.30 – + Martin Brečko (ž. Šentjur)

sreda, 12. maj – Leopold Mandić, redovnik; Pankracij, muč.
maše: ob 8.00 – + Jožef Povalej (ž. Šentjur)
          ob 15.00 – + Alojz Kostanjšek, duhovnik (iz Doma)
           ob 18.30 – + Ivan Trobiš

četrtek, 13. maj – GOSPODOV VNEBOHOD
maše: ob 8.00 – + Alojz Gajšek, duhovnik (ob roj. d.)
           ob 18.30 – + Janez Krt

petek, 14. maj – Bonifacij, mučenec
maše:  ob 8.00  – + Marija Kopriva
          ob 18.30 – + Marija Kralj (Cleveland)

sobota, 15. maj –Zofija, mučenka
maše:  ob 8.00  – za pozabljene verne duše
          ob 18.30 – + Marjan Lebič (iz Doma)

nedelja, 16. maj – sedma velikonočna 
maše: ob 8.00 – za župljane in obiskovalce naše cerkve 
         ob 10.00 – + Anica Hvalec (ž. Šentjur)


Spoštovani!

    Prošnji dnevi, 
tako imenujemo zadnje tri dni pred praznikom Gospodovega vnebohoda, so namenjeni molitvam za primerno vreme, dobro letino in na sploh posvetitvi človekovega dela. Vabljeni k sv. maši zjutraj ali zvečer! Namesto Marijinih litanij te dni zmolimo litanije vseh svetnikov, potem pa vsak ponedeljek  po maši, vse do zahvalne nedelje.  

»Daj in ohrani sad zemlje. – Prosimo te, usliši nas!«

Praznik GOSPODOVEGA VNEBOHODA 
obhajamo v četrtek. Sveti maši sta po delavniškem sporedu – ob 8 h in 18. 30. Res so omejitve glede obiska, a med tednom le redkokdaj dosežemo dovoljeno število. Vabljeni!

Binkoštna  devetdnevnica
V dnevih po vnebohodu – do binkošti – pri maši molimo in zapojemo k Svetemu Duhu, podobno kot so po vnebohodu Marija in apostoli v molitvi pričakali prihod Svetega Duha. K devetdnevnici posebej vabimo družine letošnjih birmancev in birmank. Ne vemo, kako bo v jeseni …

Spet kliče nas venčani maj  
k majski pobožnosti – šmarnicam. Pri jutranji maši prisluhnemo zelo zanimivemu in tehtnemu šmarničnemu branju Marka Rijavca ‘Camino’ (o Jakobovi poti), pri večerni pa otroškim šmarnicam o svetnikih. Te je napisal Aco Jerant. 

Čiščenje in krašenje cerkve
imate še ta teden na skrbi verniki z ulice Na Rebri in Lešničarjeve. Bog povrni vsem, ki se potrudite, da je cerkev čista in okrašena primerno liturgičnemu in letnemu času.

************

Cerkveno leto s posameznimi prazniki in svetimi časi je Cerkev uredila zato, da smo z njim v stiku s Kristusom in da dogodki iz Jezusovega življenja, ki so za nas odrešilni, postanejo na skrivnosten način navzoči tudi v našem življenju. Te dogodke podoživljamo z bogoslužnimi opravili, zlasti z mašo in mo­litvenim bogoslužjem, z branjem sv. pisma, z molitvami in spevi. Tako je cerkveno leto urejena vrsta svetih dni, v katerih se spomi­njamo dogodkov iz Jezusovega življenja, ob njem pa tudi življenja njegove matere Marije in najbolj svetih njegovih učencev, svetnikov. 

Namen cerkvenega leta je, da bi Kristusa spoznali, ga vzljubili in se po njem preobliko­vali. Čimbolj se vključimo v praznovanje Kristusove skrivnosti, tembolj se vključimo v Kristusa samega in prejmemo tem več mi­losti.

Za kristjane je osnovni dogodek Jezusova velika noč: njegovo trpljenje in smrt, slavno vstajenje in vnebohod, to skupaj imenujemo »velikonočna skrivnost«. Že apostoli so se začeli zbirati k evharistiji v nedeljo v spomin Jezusovega vstajenja. Gospodov dan – ne­delja je zato prvi in glavni krščanski praz­nični dan, nedeljsko bogoslužje pa za vsakega kristjana nekaj zelo svetega in potrebnega, čemur se ne more in ne sme odreči, tudi če kdaj nedelja ne more biti dan počitka.                                           

(Marijan Smolik, Bogoslužje Cerkve)

 MOLITEV ZA NOVEGA ŠKOFA
Nebeški Oče, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo. V svoji dobroti si izbral svojega služabnika Maksimilijana, da bo kot naslednik apostolov vodil tvoje vernike. Daj mu duha modrosti in moči, da bo zvesto vodil zaupano mu ljudstvo. Pomagaj nam, da bomo v raznolikosti darov tvojega Duha gradili občestvo s teboj, prepoznavali znamenja časa in rasli v zvestobi Kristusovemu evangeliju. Po Kristusu našem Gospodu.

************

MOLITEV V ČASU EPIDEMIJE ZA ODREŠITEV

Usmiljeni Oče, tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil. 

Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije, zdravje, potrpežljivost in moč. V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce, nam pa odpri oči za vsako stisko in daj, da bomo trpečim pomagali z dejanji. Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino. Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike. Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo. Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo, nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum. Prosimo te, naj epidemija preneha, da bomo mogli živeti v miru in blaginji. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas! 
Sv. Jožef, naš zavetnik in upanje bolnikov – prosi za nas! 
Sv. Ema, zavetnica naše hišne kapele – prosi za nas! 
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas! 
Bl. A. M. Slomšek in Lojze Grozde – prosita za nas! 

Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas!

O Marija, brez madeža spočeta
– prosi za nas, ki se k tebi zatekamo!


Izdal; lazaristi in župnijski urad Celje – sv. Jožef, Plečnikova ulica 29, Celje, 
odgovarja: za župnijo; Vlado Bizant CM, župnik, GSM: 041 282 908, za Misijonsko hišo in Dom sv. Jožef; Jože Planinšek CM, predstojnik in direktor, GSM 041 694 621
Telefon: 059 073 800, faks: 03 548 15 96, elektronska pošta: info@jozef.si, 
spletna stran: www.jozef.si, 
misijonska hiša TRR: SI56 33000-0001845319, 
župnija TRR: SI56 0483 5000 3316 584, 
Dom sv. Jožef TRR: SI56 33000-0001631628

Deli.