Oznanila: 5. velikonočna nedelja

leto 25
št. 19
10. maj 2020

razpored svetih maš

nedelja, 10. maj – peta velikonočna 
maše: ob 8.00 – za župljane in obiskovalce naše cerkve 
         ob 10.00 – + Neža Fajs

ponedeljek, 11. maj – Mamert, škof
maše: ob 8.00 – po namenu
           ob 18.30 – + Marija Čretnik (ž. Šentjur)

torek, 12. maj – Leopold Mandić, redovnik; Pankracij, muč. –    
maše: ob 8.00 – po namenu
           ob 18.30 – + Jani Guzej (ž.Šentjur)

sreda, 13. maj – Fatimska Mati Božja; Servacij, muč
maše: ob 8.00 – po namenu
           ob 18.30 – + Rajko in sorodniki Jezeršek 

četrtek, 14. maj – Bonifacij, mučenec 
maše:  ob 8.00  – po namenu        
ob 18.30 – + Anica Okršlar

petek, 15. maj – Zofija, mučenka
maše:  ob 8.00 – po namenu        
ob 18.30 – + Jožef Ceraj (ž. Šentjur)

sobota, 16. maj – Janez Nepomuk, duhovnik, mučenec
maše: ob 8.00 – v zahvalo
          ob 18.30 – + Štefan, obl., in Fanika Žnidaršič

nedelja, 17. maj – šesta velikonočna
maše: ob 8.00 – za župljane in obiskovalce naše cerkve 
         ob 10.00 – + Janez Brinovc


Spoštovani!

Stanovalci doma in obiskovalci cerkve
se začenjamo srečevati spet pri bogoslužjih v cerkvi. Glede na to, da čas epidemije še ni mimo, vas obojne naprošamo za varno sobivanje. V Domu imamo svete maše v kapeli vsak dan ob 8. zjutraj in ob 10. dopoldne. Tja ste stanovalci Doma povabljeni, vendar se vas lahko zbere v kapeli ob primerni medsebojni razdalji največ deset.  Možno je iz Doma priti k sveti maši tudi v cerkev, vendar z masko, ki jo dobite v recepciji, in le skozi stranska vrata v prednje klopi, ob primerni medsebojni razdalji in pozornosti, da se ne bi od blizu srečevali z drugimi obiskovalci cerkve. Po možnosti pojdite k maši ob 8. uri, ko je več prostora.  Siceršnji verniki iz župnije in od drugod pa ste povabljeni, da vstopate le skozi zadnja – glavna – vrata po kriterijih, ki so predpisani, in ostanete v drugem delu cerkve, se pravi od stranskih oltarjev nazaj. Skušajte skrbeti za primerno razdaljo med seboj in do drugih, in opustite za sedaj stike s stanovalci, ki jim je dragoceno, da pridejo v cerkev, vendar za varstvo starejših pomeni virus še večjo nevarnost, zato moramo vsi poskrbeti, da se obvarujemo okužbe. Vse tudi naprošamo, da se izogibate  medsebojnih srečevanj v okolici Doma in cerkve, še posebej tudi zaradi doslednosti ohranjanja izolacije, ki je ni preprosto vzdrževati brez ograje in zato moramo nanjo še posebej paziti.  Hvala obojnim za upoštevanje navodil in razumevanje in seveda upajmo, da bo kmalu čas, ko se bomo lahko spet bolj prosto gibali. Ali se bomo povsem tako, kot smo se, je pa, žal, zaenkrat tudi še stvar upanja.   

Spet kliče nas venčani maj – šmarnice
Letošnje šmarnično branje za odrasle (»Sveti Janez Henrik Newman – svetnik, ki nagovarja srca«) nam približa spreobrnjenca iz anglikanske Cerkve v katoliško, sodobnika našega škofa Slomška, le da je ta angleški kardinal živel precej dlje (1801-1890). Šmarnično branje za otroke (Marjeta Cerar, Največji dar) pa prinaša zgodbe dveh družin, kakor jih je spisalo otroško srce, v katerem ima Marija prav posebno mesto. Pri večerni maši zmolimo tudi litanije Matere Božje in prejmemo blagoslov z Najsvetejšim. Vabljeni k šmarnicam, pri čemer se seveda vsi dobro zavedamo, da je na prvem mestu skrb za zdravje vsakogar od nas. Radi pa vsaj doma kaj zmolímo k Materi Božji in zapojmo majsko Marijino pesem. 

Čiščenje in krašenje cerkve
imate ta teden (namesto pred dvema mesecema) na skrbi verniki iz Podgorja-2. del. Tudi glede čiščenja in krašenja se prilagodimo sedanjim razmeram, vendar je redno čiščenje, seveda v primerni opremi (z masko in rokavicami), še bolj pomembno in potrebno. Glede krašenja si res ne delajte skrbi; na prvem mestu je zdravje!

************

Povzetek navodil glede udeleže pri svetih mašah

»Svete maše so po navodilih Slovenske škofovske konference – do preklica – pod posebnimi pogoji. Pri vstopu v cerkev ali že prej si nadenemo masko, ki jo moramo imeti s seboj, pri vratih se samo pokrižamo (blagoslovljene vode ni) in si z razkužilom, ki čaka na mizici, očistimo roke. Nato se usedemo po trije v eno klop, vendar v vsako drugo vrsto, da je zagotovljena primerna razdalja (1,5 m). Če pa ste iz iste družine, se lahko vsi usedete v eno klop. Glede na manjše število obiskovalcev sv. maše pri nas najbrž ne bo težav glede prostorske omejitve, sicer pa velja pravilo: »Kdor prvi pride, prvi melje …«, pa tudi dovoljenje škofov, da v času epidemije namesto ob nedeljah lahko pridemo k sv. maši kadarkoli med tednom. 

     Pri pozdravu miru si ne podamo rok. K obhajilu gremo lahko samo na roko. Tudi ko čakamo v vrsti za obhajilo, pazimo na ustrezno razdaljo. Ko smo na vrsti za obhajilo, sprejmemo hostijo, nato pa z eno roko odmaknemo masko, z drugo se obhajamo. Tudi mašnik med obhajanjem uporabi masko, pred njim in po njem pa si še posebej razkuži roke. Jezus in duhovniki bomo razumeli, če v skrbi pred okužbo pridete samo k maši, ne pa tudi k obhajilu. 

     Petje je ljudsko, da je zagotovljena varnost pevcev. Spet pa ne bi bilo prav, da bi bil kor, ki pri nas ni tako majhen, prazen oz. samo z organistom, spodaj v cerkvi pa bi bila težava s prostorom. Pevci se boste dogovorili med seboj, kdo in kdaj bo na koru in kdo v cerkvi. 

     Dodatne informacije, navodila in novice so objavljene na spletni strani SŠK na povezavihttps://katoliska-cerkev.si/covid19-meni-ssk.

************

MOLITEV ZA ZDRAVJE V ČASU EPIDEMIJE
Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem  pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram,  ki že nosijo križ bolezni
in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov;
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Jožef, upanje bolnikov – prosi za nas
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
bl. Anton Martin in Lojze Grozde – prosita za nas
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

MOLITEV za imenovanje novega celjskega škofa
      O Bog, večni pastir, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo. Prosimo Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi v celjski škofiji pastirja po svojem srcu,  ki bo zvesto hodil za teboj, zaradi svetosti tebi ugajal, za nas  pa goreče skrbel. Naj uči z zgledom svoje osebnosti, nam pomaga rasti v zvestobi evangeliju  in odkrivati znamenja časa. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. – OČENAŠ. ZDRAVA MARIJA. 

Deli.