Oznanila: 5. nedelja med letom

leto 26
št. 6
7. februar 2021


razpored svetih maš

nedelja, 7. februar – 5. nedelja med letom; Rozalija Rendu, s.usm.
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve 
           ob 10.00 – + Friderik Čavš (ob roj.d.) in sor. Čavš ter Gabrovšek
           ob 15.00 – + Jožef  Povalej, greg.

ponedeljek, 8. februar – Hieronim Emiliani – Prešernov dan 
maše: ob 8.00 – + Ivanka Dolamič (ž. Šentjur)
           ob 15.00 – po namenu ge. Esih
           ob 18.30 – + Jožef  Povalej, greg.

torek, 9. februar – Apolonija (Polona), mučenka
maše: ob 8.00 – + Jožef  Povalej, greg.
           ob 15.00 – po namenu
           ob 18.30 – + starši Rezar

sreda, 10. februar – Sholastika, redovnica
maše: ob 8.00 – + Marija Škoberne (ž. Šentjur)
           ob 15.00 – + Jožef  Povalej, greg.
          ob 18.30 – + Vinko Krajnc, 8. obl. 

četrtek, 11. februar – Lurška Mati Božja – svetovni dan bolnikov
maše: ob 8.00 – + Jožef  Povalej, greg.
           ob 15.00 – po namenu 
           ob 18.30 – + Janez Lojen

petek, 12. februar – Evlalija, mučenka
maše: ob 8.00 –  + Ivan Kukovičič, ž. Šentjur
           ob 15.00 – po namenu 
          ob 18.30 – + Jožef  Povalej, greg.

sobota, 13. februar – Jordan Saški, redovnik
maše: ob 8.00 – + Jožef  Povalej, greg.
                         – + Martin Brečko (ž. Šentjur)
          ob 15.00 – po namenu 
          ob 18.30 – + Jože Hrovat (iz Doma)

nedelja, 14. februar – 6. nedelja med letom 
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve 
          ob 10.00 – + Jožef  Povalej, greg.
           ob 15.00 – po namenu 


Spoštovani!

Dve nedelji pred pričetkom postnega časa pri sv. maši prebiramo postno pismo naših škofov. Med drugim so zapisali: 

    Če drži slovenski pregovor, da znamo zdravje prav ceniti šele takrat, ko ga izgubimo, je tudi ta izkušnja, ko nam ni mogoče skupno obhajati bogoslužja v župnijski cerkvi, takšna šola. Sedaj se bomo še bolj zavedali, kako veliko milost in dobroto nam je izkazal Jezus na veliki četrtek, ko je postavil zakrament svete evharistije. Če smo v preteklosti na to pozabljali ali celo nedeljsko sveto mašo omalovažujoče opuščali, naj bo odslej drugače. Naj tudi za nas za naprej še bolj velja, kar je zapisano v Svetem pismu o prvih kristjanih: bili so »stanovitni«, se pravi zvesti in vztrajni v občestvenem »lomljenju kruha in v molitvah« (Apd 2,42).    /…/

      V časih omejitev smo izkusili, kako smo krhki, kako hitro se nam lahko podrejo najlepši gradovi, ki smo jih gradili na pesku posvetnih uspehov in zaupanja vase. Jezus pa pravi, da je hišo treba graditi na skali, ki vzdrži vse viharje. Ta skala je On sam s svojo besedo in svojim Duhom. Gospodarstveniki in politiki že načrtujejo obnovo našega družbenega življenja in poslovanja. Mi pa se bomo posebno v postnem času, ki je pred nami, podali na pot obnovljene vere v Jezusa Kristusa in zvestobe njegovemu nauku v okrilju Cerkve. Tako bomo utrdili hišo svojega življenja na trdni skali. 

Svetovni dan bolnikov
V četrtek, 11. februarja, na god Luške Matere Božje, bomo v duhu gesla  »Eden je vaš Učitelj, vi vsi ste pa bratje« (Mt 23,8) obhajali 29. svetovni dan bolnikov. Papež Frančišek je za ta dan napisal posebno poslanico, ki je objavljena v reviji Prijatelj.  Zaradi epidemije letos na svetovni dan bolnikov seveda ne more biti slovesne sv. maše v kapeli Splošne bolnišnice Celje. 

Sveta maša v kapeli Splošne bolnišnice Celje 
je (v običajnih razmerah)  vsako sredo in nedeljo ob 19 h, prav tako ob praznikih. V času epidemije je kapela sicer odprta za molitev ali prejem zakramentov, vendar lahko vstopi naenkrat le po en obiskovalec. Za obisk bolnikov v Splošni bolnišnici Celje ali Psihiatrični bolnišnici Vojnik lahko pokličete bolnišničnega duhovnika na tel. 041/282-908 ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si. 

Poslovil se je Branko Šalej, Sketova ul. 10, roj. l. 1934. Pogreb bo na Mestnem pokopališču. Naj počiva v miru!

***

Ob slovenskem kulturnem prazniku

že vrsto let v okviru dejavnosti Doma  in župnije sv. Jožef obhajamo praznik kulture na Jožefovem hribu. Veliko izrednega in resnično lepega predvsem pa spodbudnega smo v letih in desetletju ali dveh doživeli, česar smo lahko, kot sicer majhno okolje, zares veseli. Letos, kot vse drugo, bo tudi to drugače.  Naj bo res drugače ne pa odpadlo.  Morda bomo porabili to zatišje za oddih, za hvaležen razmislek o vsem in za načrte, ki jih gradimo in vidimo pred seboj, ko bo epidemija mimo. Praznujmo torej v duhu, v sebi, z veseljem nad vsem, kar je za nami in z željo po novih izzivih, da se bomo lahko s svežo energijo in voljo spet podali na delo, tudi na področju kulture, ki sicer ni neposredno pastoralna, je pa izhodiščna za vse človeško in tudi pastoralo.  Ker nas na Jožefovem hribu kultura združuje, ne v običajnih društvih kot po navadi drugod, temveč v okviru duhovnega središča kar Dom sv. Jožef in župnija želita biti, porabimo ta mir v njenem dogajanju za molitev zanjo.  Kultura je resnična le, ko je prežeta tudi z duhovnim, s presežnim, zato ne more biti kultura smrti temveč le kultura življenja. V sebi nosi dinamizem, ki gre preko, čez, kvišku in je verodostojno ne moremo drugače razlagati kot v navezi z Bogom.  Sam njen izraz, kultura – kult to vsebino nosi že v sebi.  Če kdo in kje je prav, da se tega zavedamo mi na Jožefovem hribu in da letos, ko je priložnost za to, prav to dimenzijo še posebej okrepimo ter, sicer v medsebojni oddaljenosti, razmišljamo in  molimo za našo kulturo. To nam bo utrdilo zavest, da se bomo ohranili v zvestobi nad njo in jo ponesli tudi mladim rodovom.  Utrdilo nam bo upanje, da bodo mladi, ki prihajajo in bodo prišli iz novih nastajajočih družin deležni istega oblikovanja ob njej, kot smo tega bili in smo deležni vsi, ki nas Hrib združuje.

     Začeli smo leto sv. Jožefa. Glede na okoliščine še kaj dosti o tem nismo ne razmišljali ne naredili, je pa za nas pomenljivo in pomembno. Kot zunanji znak in prvo dejanje nas bo v prihodnjih dneh ali tednih na pročelju naše cerkve razveselil in na leto opozoril svetlobni napis:            »SVETI JOŽEF – PROSI ZA NAS«.

Napis bo spodbuda vsem, ki ga bomo opazili, in vedno, ko ga bomo zagledali, vabilo k prošnji, naj bo z nami s svojim varstvom in priprošnjo v vseh naših skupnih in osebnih potrebah. V cerkvi pa bomo odslej imeli tudi podobo sv. Eme pilštanjske, ki ne bo le krasila steber nasproti prižnice, temveč nam bo spodbuda in priprošnjica v naših potrebah, saj je tako zelo povezana z našimi kraji, od žovneških grofov naprej, ki so v naše kraje, domnevno kot njeni sorodniki po njeni in Viljemovi, moževi, zaslugi tudi prišli. Podobo je naslikal slikar Jože Kramberger iz Mozirja. S tem dejanjem smo se malo bolj vpeli v našo zgodovino, kar želimo nadaljevati še s podobo sv. Maksimiljana celjskega, za katero je tudi prav, da dobi mesto nekje v našem svetišču. Ta zgodovinski spomin bo prebujal tudi našo duhovno povezanost z našimi, tako zelo odličnimi predniki, in nam vlival zaupanje, da bomo tudi danes z Božjo pomočjo in njihovo priprošnjo lahko oblikovalci resnične kulture in prave krščanske omike, kot bi dejal blaženi Slomšek.


Izdal; lazaristi in župnijski urad Celje – sv. Jožef, Plečnikova ulica 29, Celje, 
odgovarja: za župnijo; Vlado Bizant CM, župnik, GSM: 041 282 908, za Misijonsko hišo in Dom sv. Jožef; Jože Planinšek CM, predstojnik in direktor, GSM 041 694 621
Telefon: 059 073 800, faks: 03 548 15 96, elektronska pošta: info@jozef.si, 
spletna stran: www.jozef.si, 
misijonska hiša TRR: SI56 33000-0001845319, 
župnija TRR: SI56 0483 5000 3316 584, 
Dom sv. Jožef TRR: SI56 33000-0001631628

Deli.