Oznanila: 4. velikonočna nedelja

leto 25
št. 18
3. maj 2020

razpored svetih maš

nedelja, 3. maj – četrta velikonočna 
maše: ob 8.00 – za župljane in obiskovalce naše cerkve 
         ob 10.00 – + Ana Cafuta, obl.

ponedeljek, 4. maj – Florijan, mučenec, zavetnik gasilcev
maše: ob 8.00 – po namenu
           ob 18.30 – + Viktor Kodrnja

torek, 5. maj – Gotard, menih
maše: ob 8.00 – po namenu
           ob 18.30 – + Vera Kolman

sreda, 6. maj – Dominik Savio, dijak
maše: ob 8.00 – po namenu
          ob 18.30 – + Anton in Alojzija Lazar

četrtek, 7. maj – Gizela, opatinja
maše: ob 8.00 –  po namenu
          ob 18.30 – za duhovne poklice

petek, 8. maj – Viktor Milanski, mučenec
maše:  ob 8.00 – po namenu
         ob 18.30 – + Martin Senica (ž. Šentjur)

sobota, 9. maj – Izaija, prerok
maše: ob 8.00 – v zahvalo
          ob 18.30 – za žive in + družine Esih

nedelja, 10. maj – peta velikonočna 
maše: ob 8.00 – za župljane in obiskovalce naše cerkve 
         ob 10.00 – + Neža Fajs


Spoštovani!

     Dočakali smo mesec maj in z njim tudi prve sprostitve ukrepov ob pandemiji koronavirusa. Naši škofje nam pišejo: 

    »Stopamo v proces vzpostavljanja javnega bogoslužja v naših cerkvah. Kako enostavno bi bilo, če bi se preprosto vrnili v čas in razmere pred epidemijo. Potem bi nam bilo že vse znano. A, žal, tudi nobenega koraka naprej ne bi naredili, nobene rasti bi ne bili deležni. Ne mi in ne verniki. A razmere bodo, žal, spremenjene, najbrž dlje, kot bi si kdor koli želel. Zato bomo morali upoštevati navodila, ki bodo spremljala postopno odpiranje življenja v družbi in tudi v Cerkvi. Z Božjo pomočjo in svojo potrpežljivostjo hočemo preprečiti ponovitev oziroma širjenje epidemije. Iskreno vas prosimo, da navodila sprejmete dobronamerno, da ne bi ob morebitni ponovitvi epidemije senca padla na Cerkev, ker ni spoštovala navodil ter potrebnih preventivnih ukrepov. Pa to ni najhuje. Najhuje bi bilo, da bi morda kdo umrl zaradi naše neprevidnosti ali neučakanosti. V tem trenutku je pomembno, da prinašamo upanje in tolažbo, ki nam jo daje Bog, ki je naše zdravje, moč in življenje.

     Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. če bo prišlo do poslabšanja stanja in zaostrovanja državnih navodil, bomo škofje sprejeli dodatne omejitve na področju verskega oz. bogoslužnega življenja naših skupnosti.

     Dodatne informacije, navodila in novice so objavljene na spletni strani SŠK na povezavihttps://katoliska-cerkev.si/covid19-meni-ssk.

Nekaj navodil GLEDE SV. MAŠE (od 4. maja 2020 dalje)

a) Udeležba je dovoljena zdravim osebam, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Starejšim, kroničnim bolnikom in drugim zdravstveno ogroženim osebam priporočamo, da še naprej svete maše spremljajo po televiziji, radiu ali spletu, saj je to zaradi njihovega zdravstvenega stanja najvarneje.

b) V cerkvi mora vsak vernik NOSITI SVOJO ZAŠČITNO MASKO oz. temu primerno zaščito (šal, ruta ipd.).

c) PRI VHODU v cerkev si mora vernik RAZKUŽITI ROKE z razkužilnim sredstvom, ki ga zagotovi župnik oz. župnijski sodelavci. 

d) Verniki morajo v cerkvi in v klopeh ohranjati medsebojno varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra, kar pomeni, da mora biti vsaj VSAKA DRUGA VRSTA PRAZNA. Te omejitve ne veljajo za družine oz. osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu. 

e) V cerkvi ali drugem zaprtem prostoru je lahko naenkrat največ toliko oseb, kolikor jih prostor lahko sprejme ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5 metra. (Duhovniki zato smejo uvesti dodatne maše).

f) Sodelovanje ministrantov, bralcev beril oz. drugih bogoslužnih sodelavcev je mogoče samo ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5 metra. Izjema so le nujna opravila med sveto mašo (podaja bogoslužnih predmetov ipd.).  Maske nosijo vsi sodelavci pri bogoslužju, razen duhovnika.

j) Dovoljeno je LJUDSKO PETJE. Na koru so lahko organist in solist ali družina, ki živi v istem gospodinjstvu in poje cerkvene pesmi, ob upoštevanju ustrezne razdalje 1,5 metra. Sodelovanje pevskega zbora med sveto mašo ni dovoljeno zaradi bližine med pevci in možnosti okužbe. 

k) Pozdrav miru oz. ROKOVANJE SE OPUSTI.

l) Vernikom je dovoljeno deliti SVETO OBHAJILO SAMO NA ROKO brez izjeme. Preden se obhajajo, si verniki s prosto roko odmaknejo masko, takoj po zaužitju svete hostije pa si masko zopet namestijo čez obraz. Med verniki v vrsti mora biti vsaj 1,5 metra razdalje. 

     Duhovnik mora imeti pri obhajanju masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke.

2. Pobiranje darov vernikov je med darovanjem. Kdor pobira darove vernikov, mora nositi masko.

3. Po vsaki sveti maši je treba cerkev PREZRAČITI (vsaj 30 minut). 

5. Sveta maša na prostem je dovoljena ob upoštevanju državnih in občinskih zakonov ter pod prej navedenimi pogoji. (Trenutno državni predpisi določajo, da so javni dogodki z več kot 5 osebami prepovedani).

6. Škofje ordinariji s tem odlokom do preklica dovoljujejo, da verniki dolžnost nedeljske svete maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše ENKRAT V TEDNU NA KATERI KOLI DAN. 

     Bolniki in ostareli, ki ne morejo v cerkev, ter drugi zdravstveno ogroženi naj sveto mašo spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo ter darujejo Bogu svoje molitve in trpljenje.

 * * * * * * * * * * * * 

Spet kliče nas venčani maj – šmarnice
Letošnje šmarnično branje za odrasle (»Sveti Janez Henrik Newman – svetnik, ki nagovarja srca«) nam približa spreobrnjenca iz anglikanske Cerkve v katoliško, sodobnika našega škofa Slomška, le da je ta angleški kardinal živel precej dlje (1801-1890). Šmarnično branje za otroke (Marjeta Cerar, Največji dar) pa prinaša zgodbe dveh družin, kakor jih je spisalo otroško srce, v katerem ima Marija prav posebno mesto. Pri večerni maši zmolimo tudi litanije Matere Božje in prejmemo blagoslov z Najsvetejšim. Vabljeni k šmarnicam, pri čemer se seveda vsi dobro zavedamo, da je na prvem mestu skrb za zdravje vsakogar od nas. Radi pa vsaj doma kaj zmolímo k Materi Božji in zapojmo majsko Marijino pesem. 

Poslovila se je gospa Marija Kozmus iz Popovičeve ulice 9, roj. l. 1934. Zadnja leta je živela v Domu upokojencev v Šmarjah pri Jelšah. Pokopali smo jo v sredo na Mestnem pokopališču. Naj počiva v miru! 

Čiščenje in krašenje cerkve
se bo sedaj, ko se cerkve zopet odpirajo, nadaljevalo, seveda v novih okoliščinah, ki pa zahtevajo še večjo skrbnost. Razpored čiščenja bo objavljen od naslednjih oznanil dalje. 

Deli.