Oznanila: 4. velikonočna – nedelja duhovnih poklicev

leto 26
št. 15
25. april 2021


razpored svetih maš

nedelja, 25. april – četrta velikonočna nedelja – nedelja duhovnih poklicev
maše: ob 8.00 – za župljane in obiskovalce naše cerkve 
         ob 10.00 – + Ivo Jakop

ponedeljek, 26. april – Marija, Mati dobrega sveta
maše: ob 8.00 – za pozabljene verne duše
                       – + Pavla Močnik (ž. Šentjur)
           ob 18.30 – + Janez Peterlin in sorodniki, obl.

torek, 27. april – Cita, dekla; dan upora-drž.p.
maše: ob 8.00 – + družina Preložnik
                           + Marija Povalej (ž. Šentjur)
           ob 18.30 – + Marija Kopriva

sreda, 28. april – Peter Chanel, duhovnik, mučenec škof
maše: ob 8.00 – + Ivan Kukovičič (ž. Šentjur)
          ob 15.00: + Friderik Leskovšek (iz Doma)
        ob 18.30 – + Branko Hus

četrtek, 29. april – Katarina Sienska, cerkvena učiteljica, sozavetnica Evrope
maše:  ob 8.00 – za duhovne poklice
                        – + Ana Hvalec (ž. Šentjur)        
ob 18.30 – v zahvalo in priprošnjo

petek, 30. april – Jožef Cottolengo, redovnik
maše: ob 8.00 –  + Ana Kobal 
                        – + Mihael Korošec (ž. Šentjur)
          ob 18.30 – + Ivan Vrečar, obl.

sobota, 1. maj – SV. JOŽEF DELAVEC – praznik dela
maše: ob 8.00 –  + Pavla Kopitar (iz Doma)
                       – + družina Urlep, Kroflič, Jožica in Marija
          ob 10.00 – + Pavla Grm, obl. 

nedelja, 2. maj – peta velikonočna nedelja
maše: ob 8.00 –  za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve
        ob 10.00 – + Martin Brečko (ž. Šentjur)


Spoštovani!

Prvi maj – sv. Jožef delavec 
je v soboto. Sv. maši sta kot ob nedeljah in praznikih – ob 8 h in 10h. Pred epidemijo je bil to v naši cerkvi drugi romarski shod, ki smo ga združili s praznovanjem jubilantov okroglih obletnic porok. Žal zaradi še vedno veljavne omejitve obiska – pravila ene osebe oz. ene družine na 30 m2 – tega letos zopet ne more biti, jubilantom pa seveda iz vsega srca čestitamo in želimo zdravja ter še naprej čim lepšega razumevanja v zakonu. Zgled lepega družinskega življenja in vztrajanja v zakonu je čedalje bolj pomemben. 

     V letu sv. Jožefa se še posebej priporočimo sv. Jožefu tudi za delo; da bi v teh težkih časih vsi, ki še morejo delati, imeli primerno delo in zaslužek, pa tudi, da bi mi vsi cenili in spoštovali vsako delo, tudi najbolj preprosto. Ob tem seveda najprej pomislimo na vse, ki si v težkih razmerah in okoliščinah prizadevajo za naše zdravje. 

SV. JOŽEF – PROSI ZA NAS


Spet kliče nas venčani maj – šmarnice
V soboto, 1. maja, pričenjamo tudi z majsko pobožnostjo – šmarnicami. Šmarnice za odrasle, ki jih bomko prebirali pri jutranji sv. maši – CAMINO, POT, KI SE ZAČNE NA KONCU-, je napisal Marko Rijavec, župnik v Idriji. Z njimi bomo v mislih prehodili  camino – Jakobovo romarsko pot. Ta nas vabi k soočanju z vprašanji o smislu življenja, našem delovanju in poslanstvu. Gre za pot za Gospodom, pot k sebi. Pot, ki krene vedno malo drugače, kot načrtujemo, a nas hkrati vabi, da bi zaupali in se spreminjali – da bi bili bližje Njemu: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj« (Mt 16,24).

     Večerno branje z naslovom SVETNIKI SO BILI ČISTO (NE)NAVADNI LJUDJE, je napisal Aco Jerant, župnik v Tomišlju. V obliki razgibanih dialogov med otroki in malim angelom Serafinčkom nam približa svetniške like vseh starosti, stanov in obdobij. Otroke in seveda tudi odrasle vabi, da bi tudi sami v vsakdanjem življenju pogumno stopili na pot svetosti in vedno bolj postajali Jezusovi prijatelji. Starejši bomo ob tem lahko seveda tudi obujali spomine na otroštvo. 

Verouk: Nakazuje se, da bi vsaj v maju vendarle zopet lahko imeli verouk ‘v živo’, seveda pod določenimi pogoji (podobno kot v šoli). Te pogoje bomo pri nas lahko izpolnili, posebej zato, ker so skupine majhne, prostora pa imamo dovolj. 

Čiščenje in krašenje cerkve
   »Redno čiščenje in krašenje cerkve se bo nadaljevalo, ko ne bo več prepovedi zbiranja.« Tako je bilo zapisano v oznanilih konec oktobra lani. Hvala vsem, ki ste v teh mesecih občasno vseeno prišli in cerkev počistili! 

     Kot vemo, je od 12. aprila dalje zopet dovoljeno bogoslužje z verniki, čeprav v omejenem obsegu. Zato lepo vabimo in zopet prosimo za redno čiščenje in krašenje. Naj bo začetek maja prelomnica tudi v tem pogledu. Glede vrstnega reda nadaljujemo tam, kjer smo jeseni prekinili … Kot prvi imate torej ta teden čiščenje in krašenje cerkve na skrbi verniki z Zvodnega in Zagrada. Bog vam povrni!

Korona čas
Slovenski škofje so v skladu z novim Odlokom o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji z dne 22. aprila 2021 dali nova navodila. Najprej pa so zapisali: Vsi duhovniki in verniki naj okrepijo molitev za bolnike in konec epidemije.

Glavne spremembe so: 

* Cerkveno ljudsko petje je dovoljeno. Zborsko petje je prepovedano razen v primeru, da ga izvajajo osebe iz skupnega gospodinjstva.

* Število oseb pri verskih obredih na odprtih površinah, se omeji na enega udeleženca na deset kvadratnih metrov odprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, vendar ne več kot deset udeležencev oziroma skupnih gospodinjstev. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

* Izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja je dovoljeno pod pogojem, da osebe, ki ga izvajajo, opravijo ustrezno testiranje in niso pozitivne, razen če so po zakonu testiranja oproščene.

* Ob smiselnem upoštevanju določil za svete maše je dovoljeno obhajanje zakramentov spovedi, krsta, poroke in drugih bogoslužij.

* Župnijska pisarna je odprta pod pogojem, da je naenkrat v pisarni poleg duhovnika samo ena oseba oz. člani istega gospodinjstva.


Izdal; lazaristi in župnijski urad Celje – sv. Jožef, Plečnikova ulica 29, Celje, 
odgovarja: za župnijo; Vlado Bizant CM, župnik, GSM: 041 282 908, za Misijonsko hišo in Dom sv. Jožef; Jože Planinšek CM, predstojnik in direktor, GSM 041 694 621
Telefon: 059 073 800, faks: 03 548 15 96, elektronska pošta: info@jozef.si, 
spletna stran: www.jozef.si, 
misijonska hiša TRR: SI56 33000-0001845319, 
župnija TRR: SI56 0483 5000 3316 584, 
Dom sv. Jožef TRR: SI56 33000-0001631628

Deli.