Oznanila: 4. nedelja med letom

leto 26
št. 5
31. januar 2021,


razpored svetih maš

nedelja, 31. januar – 4. nedelja med letom; sv. Janez Bosko 
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve 
           ob 10.00 – + Stanka Umek

ponedeljek, 1. februar – bl. Marija Ana Vaillot in Odila Baumgarten, sestri usmiljenki, mučenki
maše: ob 8.00 – + Leopold Pevec (ž. Šentjur) 
           ob 15.00 – + Mihael Korošec (ž. Šentjur)
           ob 18.30 – + Jožef  Povalej, greg. 

torek, 2. februar – Jezusovo darovanje – SVEČNICA
maše: ob 8.00 – + Anton Žerdin, duhovnik
           ob 15.00 – + Jožef  Povalej, greg.
           ob 18.30 – za nove duhovne poklice in zvestobo poklicanih 

sreda, 3. februar – Blaž, škof, mučenec; bl.Jožefina Nicoli, s.usmiljenka
maše: ob 8.00 – + Jožef  Povalej, greg.
           ob 15.00 – + Marija Sušnik
          ob 18.00  molitev v čast sv. Jožefu
          ob 18.30 – + Martin Brečko (ž. Šentjur)

četrtek, 4. februar – Jožef Leoniški, kapucin, misijonar
maše: ob 8.00 – + Ivan Kukovičič (ž. Šentjur) 
           ob 15.00 – + Jožef  Povalej, greg.
          ob 18.00  molitvena pred Najsvetejšim za duhovne poklice
           ob 18.30 – + Jakob in Helena Grošelj

petek, 5. februar – Agata, mučenka
maše: ob 8.00 –  za zdravje in Božji blagoslov
           ob 15.00 – + Slavko Fidler (ž. Šentjur)
          ob 18.30 – + Jožef  Povalej, greg.

sobota, 6. februar – Pavel Miki in drugi japonski mučenci
maše: ob 8.00 – + Jožef  Povalej, greg.
           ob 15.00 – po namenu
          ob 18.30 – + Ivan Karo

nedelja, 7. februar – 5. nedelja med letom – Rozalija Rendu, s.usm.
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve 
           ob 10.00 – + Friderik Čavš (ob roj.d.) in sor. Čavš ter Gabrovšek
           ob 15.00 – Jožef  Povalej, greg.


Spoštovani!

Spomin škofa dr. Janeza Frančiška Gnidovca 
     V sredo, 3. februarja, se spominjamo Božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca, lazarista in prvega ravnatelja Škofovih zavodov v Šentvidu nad Ljubljano ter enega od slovenskih svetniških kandidatov. Kot škof je deloval v Skopsko-prizrenski škofiji, umrl pa je v Ljubljani 3. februarja 1939. Od leta 2010 počiva v cerkvi Srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani. Letos zaradi epidemije tam ne bo posebne slovesnosti, vsi pa smo povabljeni, da se svetniškemu škofu Gnidovcu priporočamo in molimo za njegovo čimprejšnjo razglasitev za blaženega. 

* * * * *

Gospod Bog, 
tvoj služabnik Janez Frančišek Gnidovec 
se je iz ljubezni do tebe nesebično ves žrtvoval za uboge. Poveličaj ga s čudeži, da mu bo Cerkev dodelila čast oltarja in nam bo močneje zasvetil njegov zgled. 
Po Kristusu, našem Gospodu.


S svečnico v torek, 2. februarja, po starem koledarju in v ljudskem izročilu sklepamo božični čas. Jezusa so po judovskem običaju njegovi starši prinesli v tempelj in ga tam kot prvorojenca darovali ter simbolično odkupili nazaj. V poročilu o tem dogodku sta omenjena dva čudovita starčka, Ana in Simeon. Ko je zrl v dete Jezusa, je Simeon dejal, da je to »Luč v razsvetljenje poganov«. Od tod ime praznika in zato na svečnico tudi blagoslavljamo sveče. 

God in blagoslov sv. Blaža
je v sredo, 3. februarja. Pri sv. maši lahko prejmemo poseben blagoslov (s svečami), da bi bili obvarovani bolezni v grlu in vsakega drugega zla.

Sreda in četrtek pred prvim petkom, prvi petek in sobota: V sredo in četrtek  je pol ure pred mašo molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim – v čast sv. Jožefu oz. za duhovne poklice. Na prvi petek je (po dogovoru) obisk bolnikov in ostarelih župljanov na domu. Zvečer z litanijami počastimo Srce Jezusovo, na prvo soboto pa Srce Marijino. 

Verouk – še brez sprememb
Slovenska škofovska konferenca sporoča: »Za izvajanje župnijske kateheze (verouka) je potrebno pridobiti ustrezno dovoljenje Vlade RS ter NIJZ, saj pri katehezi prihajajo otroci iz različnih razredov in šol, kar povečuje možnost okužbe.  Župnike, katehistinje in katehiste bomo pravočasno obvestili o začetku izvajanja župnijske kateheze v razredu.«

Poslovila  se je
Marija Gregorin, Teharska c. 66, roj. l. 1930. Kar precej let je bivala v Varstvu starejših Doma Sv. Jožef. Pogreb je torek, 9. februarja, na Mestnem pokopališču. 

Gospod, daj ji večni pokoj – in večna luč naj ji svet! – Naj počiva v miru!

* * * * * * *

Bog nekaterim nakloni posebno milost, da kljub slab­šim okoliščinam, kot je lahko neprimerno družinsko življenje, postanejo sveti. Večina pa le potrebuje pod­poro okolja, dobre zglede staršev, vzgojiteljev in dru­gih, saj to blagodejno vpliva na rast in dozorevanje človeka.

V Gnidovčevi družini so bili vsi pogoji, da je Janez postal dober človek, izklesan lik kristjana, duhovnika, škofa in svetniška osebnost. Janez se je rodil 29. 9. 1873 v vasi Veliki Lipovec (župnija Ajdovec) na Dolenjskem. Oče je deset let služil vojsko. Zato je bil nekoliko vojaški tip, podjeten kmet, odločnega značaja. Vsaka tri leta je šel k Sv. Jo­žefu nad Celjem in tam v samoti opravil tridnevne duhovne vaje. Mati Jožefa, r. Pust, je bila mirna, krotka in nekoliko boječa žena. Otroci so bili v varnem družinskem okolju deležni trdne človeške in krščanske vzgoje. Vsak večer so s starši pokleknili ob družinski mizi in molili rožni venec. Ob zimskih večerih so brali iz knjige Življenje svetnikov in se navduševali ob njiho­vih zgledih. Ko so prišli od nedeljske maše, so morali povedati, kar so si od pridige zapomnili in pri tem kar tekmovali, kdo bo lepše povedal. Niso bili bogati, a so radi pomagali ubogim; starša sta k temu spodbujala tudi otroke. /…/

 V Gnidovčevi družini so spoštovali Božje ime, s spo­štovanjem so gledali na Cerkev, obhajali so nedelje tako, da so se udeleževali svete maše in prejemali za­kramente, ohranjali nedeljski počitek, gojili družinsko bogoslužje in skrbeli za dobre medsebojne odnose. Mati Jožefa je umrla v 33. letu starosti, ko je bilo Jane­zu sedem let. Zapustila je tri otroke, ki jim je kasneje manjkalo ljubeče materino srce. Oče se je ponovno poročil in imel v drugem zakonu še tri otroke. Mače­ha je bila delavna, dobra gospodinja in pobožna, do otrok iz moževega prvega zakona pa trda. Oče je dal kar tri sinove v šolo v Novem mestu, ki so jo vodili frančiškani. Vsi trije – Janez, Karel in Anton – so po­stali duhovniki.                  (Lojze Gajšek, Na poti k svetosti)


Izdal; lazaristi in župnijski urad Celje – sv. Jožef, Plečnikova ulica 29, Celje, 
odgovarja: za župnijo; Vlado Bizant CM, župnik, GSM: 041 282 908, za Misijonsko hišo in Dom sv. Jožef; Jože Planinšek CM, predstojnik in direktor, GSM 041 694 621
Telefon: 059 073 800, faks: 03 548 15 96, elektronska pošta: info@jozef.si, 
spletna stran: www.jozef.si, 
misijonska hiša TRR: SI56 33000-0001845319, 
župnija TRR: SI56 0483 5000 3316 584, 
Dom sv. Jožef TRR: SI56 33000-0001631628

Deli.