Oznanila: 4. advetna nedelja

leto 25
št. 43
20. december 2020


razpored svetih maš

nedelja, 20. december – 4. adventna nedelja; božična osemdnevnica
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve 
           ob 10.00 – + Franc Brecl, duhovnik

ponedeljek, 21. december – Peter Kanizij, c.učitelj; božična osemdn.
maše: ob 8.00 – za ozdravitev družinskih korenin
           ob 15.00 – + Edi Steinacher
          ob 18.30 – + Adolf Kukovič

torek, 22. december – Frančiška Cabrini, red.ust., božična osemdn.
maše: ob 8.00 – + družina Urlep in Kroflič, Jožica in Marica (ž. Šentjur)
           ob 15.00 – + Danica Vočanec
            ob 18.30 – + Marija in Dušak Gak

sreda, 23. december – Janez Kancij, duhovnik; božična osemdn.
maše: ob 8.00 – + mož Ivan Vošinek
          ob 15.00 – + Maks Majcen, 17. obl. 
         ob 18.30 – + Ivan Horvat

četrtek, 24. december – Adam in Eva, prastarši; Sveti večer
maše: ob 8.00 – po namenu
        ob 15.00 + Neža Zorko (iz Doma)
        ob 18.30 – + Šibančevi 

petek, 25. december – BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO
maše:  ob 8.00 – – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve 
        ob 15.00 + Marija Pišek (iz Doma)
            ob 10.00 – + Vincencij in Marija Bukovec

sobota, 26. december – Štefan, muč.; bož.osmina; Dan samostojnosti
maše: ob 8.00 – + Štefan Krajnc (ob godu)
         ob 10.00 – + Fanika in Štefan Žnidaršič
        ob 15.00 – + Milena Šterbal (iz Doma)

nedelja, 27. december – Sveta Družina 
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve  
           ob 10.00 – za zdravje v družini in za vse sorodnike
        ob 15.00 – + Slava Klanjšek (iz Doma)


Spoštovani!
Vsi hrepenimo po povezanosti, pripadnosti ob­čestvu. Ustvarjeni smo po Božji podobi – po Troe­dinem Bogu – Bogu odnosov. Zato samota, nemir in pretrgana razmerja v zadnjem času še bolj bolijo. Tudi Marija in Jožef sta doživljala neke vrste izola­cijo in stisko, daleč od domačega kraja in svojih do­mačih. A vesela novica božične noči je namenjena prav vsem, ki doživljajo te omejitve. Bog je prišel re­ševat, kar je izgubljeno, obrobno. »Zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja je prišel iz nebes,« pravi veroizpoved. Prihaja, da bi se v Njem prepoznali kot sinovi in hčere ljubečega Očeta. Bog vstopa v naše odnose, da bi v drugih, zlasti pa v bolnih, nesrečnih in zapuščenih, osamljenih, videli brate in sestre istega Očeta, odrešene po Njegovi ljubezni. To univerzalno bratstvo bomo slovenski kristja­ni letos doživljali še na poseben način. V božičnem času bomo povezani z Rimom, vso Cerkvijo in pa­pežem Frančiškom. Ob jaslicah na trgu sv. Petra bo stalo slovensko božično drevo iz Kočevske, okraše­no s slovenskimi, ročno izdelanimi okraski. Vsem vam in vašim najbližjim želimo iz srca lepo, čeprav okr­njeno božično praznovanje. 

Božičnemu voščilu škofov se iz srca
pridružujemo tudi vsi duhovniki, 
ki delujemo ali stanujemo
 na Jožefovem hribu.

VESEL BOŽIČ !

Betlehemske lučke miru od nedelje do božiča lahko dobite v cerkvi in jih imate doma prižgane za sveti večer kot znamenje svoje velike želje po miru doma, v naši domovini  in po vsem svetu. Lučke naj bodo tudi povabilo k čim več potrpežljivosti in prijaznosti v naših domovih. Akcijo betlehemsko luč organizira Združenje slovenskih skavtinj in skavtov. 

SVETI VEČER – četrtek, 24. december, 
večer pred ‘svetim dnevom’ Gospodovega rojstva, naj bo kljub sedanjim težkim zdravstvenim razmeram lep in resnično svet, to je spoštljiv in skrivnosten, da začutimo Božjo bližino. Umirjenost, molitev, jaslice, božične pesmi in družinski pogovor – vse to naj ustvarja svetost tega večera, ki se letos, žal ne more nadaljevati s polnočnico v cerkvi. Namesto te bo sv. maša že zvečer ob 18.30.

    Na sveti dan – BOŽIČ – je zjutraj ob 8 h t.i. pastirska sv. maša, praznični sv. maši pa sta še ob 10 h in 15 h, žal brez navzočih vernikov. Povabljeni seveda, da praznično božično sv. mašo spremljate po TV.

Štefanovo in Dan samostojnosti – sobota, 26. december
Dopoldanski sv. maši sta kot ob nedeljah – ob 8 h in 10 h, z blagoslovom soli in vode. Tako kot vsak dan v tem času je sv. maša s prenosom v Varstvo starejših tudi ob 15 h. Ko letos praznujemo 30-letnico odločitve za samostojnost, pomnožimo tudi svoje molitve za domovino in njene voditelje, prav posebej pa za vse zdravstveno osebje. 

Praznik Svete Družine – nedelja, 27. december
Cerkev v božičnem času hoče prav posebej pokazati na čudoviti vzor Svete družine – Jožefa, Marije in Jezusa. Ta dan goduje tudi apostol Janez, zato po stari navadi blagoslavljamo vino s prošnjo, da bi nam vedno bilo v veselje in blagoslov. 

Božični blagoslov domov v teh izrednih razmerah seveda ni mogoč.  Upajmo, da bo mogoč kasneje – v januarju, februarju ali tudi še v marcu. Naj pa velja geslo, ki je tudi naslov letošnje knjižice, ki jo delimo ob blagoslovu – V molitvi povezani. Na nekaterih župnijah so se že odločili, da bodo te knjižice kar oddali v poštne nabiralnike po domovih, mi pa bomo raje še malo počakali in upali … 

            Vsekakor pa lahko posebej starejši in bolni kadarkoli pokličete za obisk duhovnika na domu, da bi lahko opravili sv. spoved in prejeli sv. obhajilo ali tudi sv. bolniško maziljenje. Ti obiski (za prvi petek ali  praznike, v bolezni pa kadarkoli) so dovoljeni, seveda ob ustrezni zaščiti. 

* * * * * * * * *

Navodila za bogoslužno obhajanje božičnih praznikov

v mariborski metropoliji (Maribor – Celje – Murska Sobota).

Vlada R. Slovenije je 16. decembra 2020 izdala preklic nekaterih določb glede zbiranja vernikov v cerkvah ali kapelah, vendar so še vedno v veljavi strogi varnostni ukrepi za zajezitev epidemije. Epidemiološka slika glede okužbe s COVID-19 je na območju mariborske metropolije slaba. Da bi varovali zdravje ljudi, smo se voditelji vseh treh škofij po posvetovanju z duhovniki odločili, da svete maše v vseh cerkvah ali kapelah metropolije do nadaljnjega škofje in duhovniki še naprej obhajamo brez navzočnosti vernikov.

Verniki so povabljeni, da obhajanje svete maše spremljajo po televiziji, radiu in drugih elektronskih medijih. Po sveti maši so povabljeni k svetemu obhajilu, za prejem katerega se dogovorijo z duhovnikom. Dovoljena je tudi individualna duhovna oskrba, se pravi, da verniki lahko po vnaprejšnjem dogovoru z duhovnikom opravijo sveto spoved, seveda ob upoštevanju vseh varnostnih določb.

Po praznikih bomo ponovno proučili epidemiološko stanje, in na temelju tega sprejeli odločitev glede obhajanja svetih maš z udeležbo vernikov.

Letošnji božič bo »betlehemski«, saj ob Jezusu ne bo množic, kakor jih ni bilo v hlevu ob njegovem rojstvu. Jezusa pa s postavitvijo jaslic, z molitvijo in branjem Božje besede povabimo na svoje domove in On bo okrepil naša srca ter naredil, da bo tudi letos zvenela angelska pesem: Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje.

Msgr. Alojzij Cvikl D.J, mariborski nadškof metropolit
Msgr. dr. Peter Štumpf SDB, murskosoboški škof
g. Rok Metličar, škofijski upravitelj škofije Celje


Izdal; lazaristi in župnijski urad Celje – sv. Jožef, Plečnikova ulica 29, Celje, 
odgovarja: za župnijo; Vlado Bizant CM, župnik, GSM: 041 282 908, za Misijonsko hišo in Dom sv. Jožef; Jože Planinšek CM, predstojnik in direktor, GSM 041 694 621
Telefon: 059 073 800, faks: 03 548 15 96, elektronska pošta: info@jozef.si, 
spletna stran: www.jozef.si, 
misijonska hiša TRR: SI56 33000-0001845319, 
župnija TRR: SI56 0483 5000 3316 584, 
Dom sv. Jožef TRR: SI56 33000-0001631628

Deli.