Oznanila: 3. postna nedelja

leto 26
št. 10
7. marec 2021


razpored svetih maš

nedelja, 7. marec – 3. postna nedelja
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve 
                       – + Martin Brečko, greg.
           ob 10.00 – + Brigita Medved

ponedeljek, 8. marec – Janez od Boga, redovni ustanovitelj
maše: ob 8.00 – + Martin Brečko, greg.
           ob 18.30 – + Ivan Karo

torek, 9. marec – Frančiška Rimska, redovnica 
maše: ob 8.00 – + Zofija Frank (ž. Šentjur)
           ob 18.30 – + Albert Zagozda, osmina
                          – + Martin Brečko, greg.

sreda, 10. marec – 40 mučencev iz Armenije
maše: ob 8.00  – + Martin Brečko, greg.
          ob 15.00  – po namenu za uspešno operacijo
           ob 18.00 – križev pot           
          ob 18.30 – + Janez Lojen

četrtek, 11. marec – Sofronij, škof
maše: ob 8.00 – + Slavko Fidler (ž. Šentjur) 
           ob 18.30 – + Martin Brečko, greg.

petek, 12. marec – Inocenc I., papež
maše: ob 8.00 + Martin Brečko, greg.
        ob 18.00 – križev pot           
        ob 18.30 – + Ivan Trobiš

sobota, 13. marec – Kristina, mučenka
maše: ob 8.00 – + Martin Brečko, greg.
        ob 18.30 – + Branko Šalej, 30. dan

nedelja, 14. marec – 4. postna nedelja – papeška nedelja
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve 
           ob 10.00 – + Martin Brečko, greg.


Spoštovani!

NOVI CELJSKI ŠKOF
Veselimo se, čeprav je post … Sveti oče Frančišek je namreč v petek, 5. marca 2021, za novega celjskega škofa imenoval msgr. dr. MAKSIMILIJANA MATJAŽA, duhovnika mariborske nadškofije in profesorja Svetega pisma na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Posvečen bo konec maja, ko bo tudi prevzel vodenje škofije. 

Msgr. dr. Maksimilijan Matjaž se je rodil 23. avgusta 1963 v Črni na Koroškem. Po osnovni šoli v Mežici je obiskoval srednjo ekonomsko šolo v Slovenj Gradcu. Nato je opravil filozofsko-teološki študij na Teološki fakulteti v Ljubljani in bil 29. junija 1989 posvečen za duhovnika nadškofije – metropolije Maribor. Novo mašo je imel na Prevaljah. Leta 1995 je končal biblični magistrski študij na Papeškem bibličnem inštitutu v Rimu, leta 1998 pa doktoriral na Papeški univerzi Gregoriana. 

V našem Domu Sv. Jožef je, lahko rečemo, kar domač, saj je večkrat imel predavanja, predvsem v okviru Biblične šole oz. Bibličnega gibanja.


Križev pot v postnem času skupaj molimo v cerkvi vsako sredo in petek pred večerno mašo (ob 18. uri). 

Običajna maša ob sredah v Emini kapeli ob 15. uri
je sedaj zaradi epidemije redno v cerkvi.  Ob pol treh  začnemo s češčenjem Najsvetejšega in molitvijo rožnega venca, temu sledi maša. Lepo vabljeni tako stanovalci kakor tudi župljani in obiskovalci cerkve, da se redno priporočamo našemu zavetniku, svetemu Jožefu, saj je sreda nekako njegov dan, prva pa seveda še na poseben način. Takrat ostane maša in češčenje zvečer kot doslej, tudi v cerkvi.  Letos je ta naša navada še posebej pomembna, ko obhajamo leto sv. Jožefa in je prav, da jo, kar se da, poživimo. Vabljeni torej v sredo ob 14.30 v cerkev. 

* * * * * * * * * * * *

Novi celjski škof, msgr. dr. Maksimilijan Matjaž, foto: Samo Skralovnik

Novi celjski škof, msgr. dr. Maksimilijan Matjaž
je bil od leta 1989 (po novi maši) do 1991 kaplan v Zrečah. Od leta 1991 do 1995 je študiral Sveto pismo na Papeškem bibličnem inštitutu v Rimu ter dosegel magisterij iz bibličnih ved. Študij je nadaljeval na Papeški univerzi Gregoriani, kjer je doktoriral iz biblične teologije leta 1998. Leta 2000 je študiral svetopisemsko arheologijo na Studium Biblicum Franciscanum v Jeruzalemu. Od leta 1998 je bil asistent na ljubljanski Teološki fakulteti, od leta 2001 pa profesor-asistent na katedri za sveto pismo in judovstvo ter od leta 2011 izredni profesor za svetopisemske vede in judovstvo. Od leta 2013 je predstojnik Katedre za Sveto pismo in judovstvo na Teološki fakulteti UL. 

Od leta 2006 je bil član duhovniškega sveta nadškofije metropolije Maribor in od leta 2011 član kolegija svetovalcev. Hkrati je bil tudi duhovnik pomočnik v župniji Dravograd (1998-2010), v Zrečah (2010-2012), v pastoralni enoti Slovenj Gradec (2012-2013) in v župniji Šentilj (2013-2020).

Prof. Matjaž na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani predava predmete iz področja eksegeze Nove zaveze ter biblične teologije in antropologije. Njegovo temeljno raziskovalno področje, ki ga opravlja v okviru programske skupine Judovsko-krščanski viri in razsežnost pravičnosti, je filološka, literarna in teološka analiza svetopisemskih besedil, s posebnim poudarkom na teološki, hermenevtični in antropološki interpretaciji. Raziskovanje vključuje vzporedni študij zgodovinskega okolja nastanka novozaveznega izročila in njene recepcije v prvih stoletjih ter razvoja biblične eksegeze, hermenevtike in prevajalskih načel. Je član ekipe prevajalcev slovenskega katoliškega prevoda Svetega pisma – Jeruzalemska izdaja (SPJ) ter član mednarodnega bibličnega združenja Studiorum Novi Testamenti Societas. Je urednik znanstvene revije Edinost in dialog ter predstojnik Zavoda BIBLIČNO GIBANJE, kjer deluje na področju biblične pastorale s posebnim poudarkom na popularizaciji Svetega pisma preko različnih združenj, šol, medijev in strokovnih ekskurzij.
/povzeto po:   www.skofija-celje.si /

* * * * * * * * * * * *

MOLITEV V ČASU EPIDEMIJE ZA ODREŠITEV

Usmiljeni Oče, tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil. 

Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije, zdravje, potrpežljivost in moč. V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce, nam pa odpri oči za vsako stisko in daj, da bomo trpečim pomagali z dejanji. Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino. Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike. Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo. Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo, nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum. Prosimo te, naj epidemija preneha, da bomo mogli živeti v miru in blaginji. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas! 
Sv. Jožef, naš zavetnik in upanje bolnikov – prosi za nas! 
Sv. Ema, zavetnica naše hišne kapele – prosi za nas! 
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas! 
Bl. A. M. Slomšek in Lojze Grozde – prosita za nas! 
Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas!
O Marija, brez madeža spočeta
– prosi za nas, ki se k tebi zatekamo!


Izdal; lazaristi in župnijski urad Celje – sv. Jožef, Plečnikova ulica 29, Celje, 
odgovarja: za župnijo; Vlado Bizant CM, župnik, GSM: 041 282 908, za Misijonsko hišo in Dom sv. Jožef; Jože Planinšek CM, predstojnik in direktor, GSM 041 694 621
Telefon: 059 073 800, faks: 03 548 15 96, elektronska pošta: info@jozef.si, 
spletna stran: www.jozef.si, 
misijonska hiša TRR: SI56 33000-0001845319, 
župnija TRR: SI56 0483 5000 3316 584, 
Dom sv. Jožef TRR: SI56 33000-0001631628

Deli.