Oznanila: 2. velikonočna, bela nedelja

leto 27
št. 16
24. april 2022


razpored svetih maš

nedelja, 24. april – 2. velikonočna – bela nedelja in nedelja Božjega usmiljenja
maše: ob 8.00 – za župljane in obiskovalce naše cerkve 
         ob 10.00 – po namenu 

ponedeljek, 25. april – Marko, evangelist
maše: ob 8.00 – po namenu
           ob 18.30 – + Viktor Žaberl

torek, 26. april – Marija, Mati dobrega sveta
maše: ob 8.00 – po namenu
           ob 18.30 – + Stritih, Kačičnik, Toplišek

sreda, 27. april – Cita, dekla; dan upora-drž.p.
maše: ob 8.00 – po namenu
           ob 18.30 – + Tilka in Peter Krč

četrtek, 28. april – Peter Chanel, duhovnik, mučenec
maše: ob 8.00 – po namenu
        ob 18.30 – + Pavla Grm, obl.

petek, 29. april – Katarina Sienska, c.učiteljica, sozavet.Evrope
maše:  ob 8.00 – po namenu
          ob 18.30 – + Klokočovnik

sobota, 30. april – Jožef Cottolengo, red. ustanovitelj
maše:  ob 8.00 – + Marija Klenovšek (iz Doma)
          ob 18.30 – + Marjan Ravnjak

nedelja, 1. maj – 3. velikonočna n.– SV. JOŽEF DELAVEC
maše: ob 8.00 – za župljane in obiskovalce naše cerkve 
                        – + Vinko Zeme, greg. 
         ob 10.00 – + Friderik Leskošek, obl., starši Leskošek in Horvat 
                                                                                      ter brata


Spoštovani!

Izkušnja odpuščanja in veselja je apostole odprla in usposobila za njihovo poslanstvo službe Božjega usmilje­nja v zakramentu sprave. On, ki se je na Kalvariji v us­miljeni ljubezni potopil v človeško zlo in v neskončni meri zadostil Božji pravičnosti za grehe človeštva, zdaj zmagoslavno podarja svojim apostolom Duha odpušča­nja: »Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni.« Vstali Gospod jim je podelil moč, da izvršujejo veliko večje čudeže, kakor so telesni čudeži: da obujajo duhovno mrtve, ozdravljajo neozdravljivo bolno človekovo vest, celijo rane, vračajo notranje zdravje, veselje do življenja, večno mladost. (…)

In ko smo na tako pretresljiv način deležni Božjega usmiljenja – ali se ne bomo po zgledu njega, ki je Us­miljeni Samarijan, sklanjali k vsem, ki kakor koli trpijo, čutili z njimi, jim lajšali bolečine, jim pomagali. Tako bodo ob poslednji sodbi tudi za nas veljale Jezusove be­sede: »Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli!« Naj gredo žarki Božjega usmiljenja tudi skoz naše srce in dosežejo vse, ki so potrebni pomoči in usmiljenja!                                      (Janez Zupet, Pot, Resnica in Življenje)

Nedelja Božjega usmiljenja
je danes, na drugo velikonočno nedeljo, obenem  Bela nedelja – v spomin na preobleko novokrščenih v prvi Cerkvi. 

Pogovori o življenju in smrti 
Vodita Metka Klevišar, dr. med., Julka Žagar, dr. med., v  ponedeljek, 25. aprila 2022, ob 17.uri (ZOOM aplikacija; prijave info@jozef.si)

Verouk 
V ponedeljek, 25. aprila, je verouk za 4. razred, zaradi prvomajskih šolskih počitnic pa ni verouka v četrtek. Vse otroke že vnaprej vabimo k šmarnični pobožnosti v maju. 

Prvi maj in drugi romarski shod
ob godu sv. Jožefa – delavca je naslednjo nedeljo. Sv. mašo ob 10 h, pri kateri je tudi srečanje zakonskih jubilantov, daruje p. Vinko Škafar, kapucin, ki je med drugim polnih osemindvajset let (1981-2008) urejeval mesečno prilogo Naša Družina pri verskem tedniku Družina. Izbor njegovih uvodnikov je izšel tudi v knjigi Iz meseca v mesec (Družina, 2009). Njegove misli, npr.: »Otroci, posebej pa mladostniki, kličejo očeta in mamo, da bi se imela rada, da bi se pogovarjala, saj je to najbolj razpoznavno znamenje za zdrav otrokov in mladostni razvoj«, zvenijo zelo sinodalno in so kot pomladansko cvetje. 

        Vsem jubilantom čestitamo ob zakonskem jubileju in želimo čim več zdravja, lepih medsebojnih odnosov in da bi še naprej dajali lep zgled zvestobe, ljubezni in spoštovanja v zakonu. In  vedno dobrodošli pri sv. Jožefu!

Čiščenje in krašenje cerkve
imate ta teden na skrbi verniki z ulice Na rebri in Lešničarjeve. Bog povrni vsem, ki se potrudite, da je cerkev vedno čista in okrašena primerno liturgičnemu in letnemu času.

»Gospodovo usmiljenje bom na veke opeval« (Ps 89,2)
V tem velikonočnem spevu Cerkve odzvanjajo v polnosti svoje preroške vsebine Marijine besede, ki jih je izrekla, ko je obiskala Zaharijevo ženo Elizabeto: »Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje«. Te besede že ob zarji učlovečenja odpirajo novo obzorje odrešenjske zgodovine. Po Kristusovem vstajenju postane ta nova perspektiva zgodovinska in hkrati dobi eshatološki pomen. Od tega trenutka se vrsti vedno več človeških rodov v velikanski človeški družini, vrstijo pa se tudi novi rodovi Božjega ljudstva, ki nosijo znamenje križa in vstajenja, »pečat« Kristusove velikonočne skrivnosti, absolutnega razodetja tistega usmiljenja, ki ga je Marija izpovedala na pragu hiše svoje sorodnice: »Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje«.

Marija je tudi na poseben in izreden način – bolj ko kdorkoli ­izkusila usmiljenje in obenem prav tako izjemno z daritvijo srca omogočila, da je postala deležna razodetja Božjega usmiljenja. Ta daritev je tesno povezana s križem njenega Sina, pod katerim je stala na Kalvariji. Marijina daritev je posebna deležnost pri razodetju usmiljenja, se pravi absolutne zvestobe Boga svoji ljubezni, zavezi s človekom, z ljudstvom, s človeštvom, ki jo je vso večnost hotel in jo v času sklenil. To je deležnost pri razodetju, ki se je dokončno izpolnilo v križu. Nihče ni tako kakor Mati Križanega izkusil skrivnosti križa, vznemirljivega srečanja presežne Božje pravičnosti z ljubeznijo: tega »poljuba«, s katerim je usmiljenje poljubilo pravičnost. Nihče tudi ni tako globoko s srcem kakor Marija sprejel te skrivnosti: Božje skrivnosti odrešenja, ki se je uresničila na Kalvariji s smrtjo njenega Sina, z daritvijo njenega materinskega srca, njenega dokončnega »zgodi se«.

Marija zato najbolj do dna pozna skrivnost Božjega usmiljenja. Ve za njegovo ceno, ve, kako je veliko. V tem smislu jo imenujemo tudi Mati usmiljenja: naša usmiljena Gospa ali Mati Božjega usmiljenja.                      (sv. Janez Pavel II., Okrožnica o Božjem usmiljenju, 9)


Izdal; lazaristi in župnijski urad Celje – sv. Jožef, Plečnikova ulica 29, Celje, 
odgovarja: za župnijo; Vlado Bizant CM, župnik, GSM: 041 282 908, 

za Dom sv. Jožef; Irena Švab Kavčič, direktorica
Telefon: 059 073 800, faks: 03 548 15 96, elektronska pošta: info@jozef.si, 
spletna stran: www.jozef.si, 
misijonska hiša TRR: SI56 33000-0001845319, 
župnija TRR: SI56 0483 5000 3316 584, 
Dom sv. Jožef TRR: SI56 33000-0001631628

Deli.