Oznanila: 2. nedelja po božiču; Ime Jezusovo

leto 26
št. 1
3. januar 2021


razpored svetih maš

nedelja, 3. januar – 2. nedelja po božiču; Ime Jezusovo
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve
           ob 10.00 – + Anton Vidmajer
           ob 15.00 – + Angela Simunič, 30. dan

ponedeljek, 4. januar – Angela Folinjska, redovnica
maše: ob 8.00 – za ozdravitev družinskih korenin
           ob 15.00 – + Ivan Dvanajščak
          ob 18.30 – + Ida Krajnc Goričan, pogrebna maša 

torek, 5. januar – Emilijana (Milena), devica
maše: ob 8.00 – + družina Urlep, Kroflič, Jožica in Marica
           ob 15.00 – + Franc Pungeršek (iz Doma)
          ob 18.30 – po namenu

sreda, 6. januar – Gospodovo razglašenje (Sveti trije kralji)
maše: ob 8.00 – + Nada Petelinšek
           ob 15.00 – + Franc Radojčič (iz Doma)
           ob 18.30 – + Jelena Dokmanac

četrtek, 7. januar – Rajmund Penjafortski, duhovnik
maše: ob 8.00 – v dober namen
           ob 15.00 – + Katarina Rajh (iz Doma) 
           ob 18.30 – + Slavko  Fidler (ž. Šentjur)

petek, 8. januar – Severin Noriški, opat
maše: ob 8.00 – po namenu
           ob 15.00 – + Irena Turnšek (iz Doma)
          ob 18.30 – + Marija Kralj, Cleveland

sobota, 9. januar – Hadrijan, opat
maše: ob 8.00 – za zdravje v družini
           ob 15.00 – po namenu 
        ob 18.30 – + Ivan Karo

nedelja, 10. januar – Jezusov krst
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve 
        ob 10.00 – za zdravje in Božji blagoslov
        ob 15.00 – po namenu 


Spoštovani!

Župnija Celje-Sv. Jožef v letu 2020

V župniji je bilo v letu 2020 devet krstov. Dva novokrščena sta iz naše župnije, ostali od drugod. Pet otrok je bilo krščenih do prvega leta starosti, eden v drugem letu, krščeni pa so bili tudi trije odrasli (iz katehumenata). Sv. birmo sta septembra prejeli 2 veroučenki iz naše župnije, 7 odraslih iz katehumenata pa na praznik sv. Rešnjega telesa. Imeli smo 1 poroko (od drugod). Pokopali smo 42 pokojnih; 16 moških v povprečni starosti  79 let in 26 žensk v povprečni starosti 87 let. Najstarejši pokojni je bilo 98 let, najmlajšemu 58. Šestindvajset pokojnih je bilo iz naše župnije, ostali od drugod. Nekaj teh je zadnje mesece ali leta preživelo v Domu sv. Jožef.

************

SPET K SVETI MAŠI V DOMAČO CERKEV

»S ponedeljkom, 4. januarja 2021, PONOVNO UVAJAMO BOGOSLUŽJA po cerkvah škofij mariborske metropolije, upoštevajoč navodila, ki smo jih škofje sprejeli 18. decembra 2020.«

Zadnji dan preteklega leta smo prejeli tako dolgo in težko pričakovano sporočilo škofov in našega škofijskega upravitelja. Dodali so navodila in omejitve, a vendar: Bogu hvala!

Svete tri kralj

ali praznik Gospodovega razglašenja praznujemo v sredo. Ker je sicer delovni dan, sta sv. maši ob 8 h zjutraj in 18.30 zvečer. Na večer pred praznikom (v torek zvečer) je tretji sveti večer z blagoslovom doma in kajenjem.

Koledovanje, 

ki je bilo v naši župniji vsako leto na prvo soboto v letu (pred praznikom sv. Treh kraljev), je letos tudi žrtev epidemije. V Misijonskem središču Slovenije (MSS) so vseeno pripravili trikraljevske nalepke (20 + G + M + B + 21) in poročilo, kako so bila porabljena sredstva, zbrana po slovenskih župnijah v lanski trikraljevski akciji. Dodana je položnica, da lahko verniki sami pošljete svoj dar na Misijonsko središče. Lahko pa svoj dar, ki bi ga sicer oddali kolednikom, daste kar v poseben nabiralnik v cerkvi – na mizici zadaj, kjer so tudi nalepke in  omenjeno poročilo. Zbrane darove bomo konec januarja posredovali Misijonskemu središču. Hvala za vašo podporo našim misijonarjem.

Blagoslov domov v teh izrednih razmerah ni mogoč. Upajmo, da bo mogoč kasneje – še v januarju ali februarju, pa tudi še v marcu. Naj pa velja geslo, ki je tudi naslov letošnje knjižice, ki jo delimo ob blagoslovu – V molitvi povezani

Pratika in Marijanski koledar za leto 2021 sta na voljo v cerkvi (6,50 oz. 2,50 evra). 

Glede čiščenja in krašenja cerkve

se še ne mudi tako zelo, ker so doslej bile sv. maše brez vernikov, pa tudi zaradi nevarnosti okužb je bolje biti čim bolj previden. Glede na predviden manjši obisk sv. maš (vsaj v januarju) in ker so v tem času v cerkvi še jaslice, bo verjetno zadoščalo, če bomo s čiščenjem (in vsaj skromno okrasitvijo) nadaljevali po svečnici. 

     Vsem tistim, ki sicer tako lepo in vztrajno skrbite za čiščenje in okrasitev naše cerkve pa tudi vsem vernikom  – srečno in zdravo v novem letu! In molimo za tiste, ki jih je prizadel potres (na Hrvaškem). 

*****

KORONA ČAS po 4. januarju 2021

Iz navodil za bogoslužje (SŠK, 18. 12. 2020):
* Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom.
* V cerkvi je lahko toliko vernikov kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2. 
/Op.: Za našo cerkev sv. Jožefa to pomeni največ 15 navzočih. Prednost imajo bogoslužni sodelavci ter tisti, ki so darovali za sv. mašo, sicer pa velja staro načelo: Kdor prvi pride, … Če bo potrebno, bomo uvedli primeren način prijavljanja za udeležbo pri (nedeljski) sv. maši./
* Vsi navzoči morajo ves čas nositi maske, vzdrževati medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke. Pri tem mora biti vsaka druga vrsta (klop) prosta. 
* Med sveto mašo je prepovedano petje, pri sveti maši pa lahko sodeluje organist. 
* Pred sveto mašo in po njej ni dovoljena nobena oblika zbiranja ali druženja v cerkvi ali pred njo (npr. koncerti, pogostitve…)
* Po sveti maši je treba cerkev temeljito prezračiti. 
* Glede na potrebe in glede na epidemiološki položaj v župniji duhovnik namesto svete maše ali pa dodatno izven nje vernikom omogoči skupni prejem svetega obhajila. Pri tem je treba upoštevati vse zgoraj naštete ukrepe oz. omejitve.
* V cerkvi je dovoljena zasebna molitev vernikov v skladu z omejitvami, ki veljajo za svete maše.
* Obiski bolnikov na domu za prve petke so dovoljeni (z masko …).
* Spovedovanje je dovoljeno. Spovedovanje po telefonu in po spletu pa je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. 
* Vsak, ki vstopi v sakralni prostor, kjer poteka bogoslužje, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.
* Župnijska pisarna je lahko odprta za srečanje z eno osebo ali eno družino ali enim gospodinjstvom. 


Izdal; lazaristi in župnijski urad Celje – sv. Jožef, Plečnikova ulica 29, Celje, 
odgovarja: za župnijo; Vlado Bizant CM, župnik, GSM: 041 282 908, za Misijonsko hišo in Dom sv. Jožef; Jože Planinšek CM, predstojnik in direktor, GSM 041 694 621
Telefon: 059 073 800, faks: 03 548 15 96, elektronska pošta: info@jozef.si, 
spletna stran: www.jozef.si, 
misijonska hiša TRR: SI56 33000-0001845319, 
župnija TRR: SI56 0483 5000 3316 584, 
Dom sv. Jožef TRR: SI56 33000-0001631628

Deli.