Oznanila: 2. nedelja med letom, nedelja verskega tiska

leto 27
št. 3
16. januar 2022


razpored svetih maš

nedelja, 16. januar – 2. nedelja med letom – ned. verskega tiska 
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve 
                        – + Ciril Glavnik, greg.  
           ob 10.00 – + Marija Javornik

ponedeljek, 17. januar – Anton (Zvonko), puščavnik
maše: ob 8.00 – + Ciril Glavnik, greg.
                       – + Ana Merhar (iz Doma)
           ob 18.30 – + Marta Hramec (iz Doma)

torek, 18. januar – začetek molitvene osmine za edinost
maše: ob 8.00 – + družina Rezar
           ob 18.30 – v čast Svetemu Duhu za pomoč in vodstvo
                           – + Ciril Glavnik, greg. 

sreda, 19. januar – molitvena osmina za edinost
maše: ob 8.00 – + Ciril Glavnik, greg.
           ob 18.30 – + Marta Hramec

četrtek, 20. januar – Boštjan, mučenec – mol.osmina za edinost
maše: ob 8.00 – + Ciril Glavnik, greg.
                         – + Čopijevi in Hlodinovi
           ob 18.30 – + Klokočovnik

petek, 21. januar – Neža (Janja) mučenka – mol.osmina za edin.
maše: ob 8.00 –  + Ciril Glavnik, greg.
          ob 18.30 – + Neža Zapušek in Stanko Esih

sobota, 22. januar – Vincencij, mučenec; mol.osmina za edinost
maše: ob 8.00 –  + Ciril Glavnik, greg. 
          ob 18.30 – + Brigita Medved

nedelja, 23. januar – 3. nedelja med letom – Nedelja Božje besede; molitvena osmina za edinost
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve 
           ob 10.00 – v čast Sv. Jožefu
                          – + Ciril Glavnik, greg.  


Spoštovani!

Letošnji teden molitve za edinost kristjanov obhajamo znotraj trilet­nega sinodalnega dogajanja, ki ima tudi bistveno ekumensko razsežnost. /../ Izbrana glavna misel – o Treh Modrih z Vzhoda – oznanja upanje, saj govori o luči, po kateri vsi hrepenimo, ko doživljamo temo preizkušenj in kriz. Zvezda na nebu nad Judejo, ki so jo ugledali modri z Vzhoda, je znamenje upanja. Vodila jih je k še večji luči, ki je Jezus, nova Luč, ki razsvetljuje vsakega človeka. V našo temo je vstopil s svojim učlovečenjem in še globlje s svojo velikonočno skrivnostjo. Poslanstvo Cerkve, nas kristjanov je danes v tem, da smo zvezda, ki razsvetljuje pot k Jezusu. Le tako bomo znamenje upanja in Božje navzočnosti. 

Naša misel in molitev bosta v tem tednu objemali tudi trpeča ljudst­va na Srednjem Vzhodu. Podivjani terorizem in vojni požar je nekatere pokrajine spremenil v pogorišče in ruševine. Na ozemlju, kjer je zibelka krščanstva, so kristjani le še neznatna manjšina. Manjšina, ki izginja, odhaja v neznano, ugaša brez glasu, trka na vrata Zahoda in prosi pomoči. »Srednji Vzhod danes joka, trpi in molči, medtem ko ga drugi teptajo v hlepenju po moči in bogastvu,« je rekel papež Frančišek. 

V teh dneh se bomo kristjani zbirali ob jaslicah, ki še vedno krasijo naše cerkve. Pridružili se bomo modrim – svetim trem kraljem – in se v skupni molitvi poklonili Novorojenemu. Čim bliže mu bomo, tem bolj eno bomo tudi med seboj.               (Ekumenska zbirka srečanja za l. 2022)

Mohorski večer na daljavo
bo v torek ob 19. uri, ko bo z nami g. Leon Oblak, ki nam bo predstavil svojo knjigo »Jezus Kristus«. Lepo vabljeni, seveda pred zaslone, dostop pa je preko domačih strani Doma sv. Jožef ali Mohorjeve. 

Molitvena osmina za edinost kristjanov
je v tednu pred praznikom spreobrnjenja sv. Pavla (18.-25. januarja). Letos zaradi ponovno zaostrenih epidemioloških razmer v naši dekaniji ni skupnega praznovanja in obhajanja ekumenske osmine. Vsak dan v osmini bomo po župnijah lahko prisluhnili ekumenskim razmišljanjem o Treh kraljih ob evangeljskem stavku: »Videli smo, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit.« (Mt 2,2). To temo so predlagali kristjani s Srednjega Vzhoda – iz dežel, od koder so prišli Trije kralji. Izrekli bomo tudi posebne prošnje in zmolili molitev za edinost kristjanov. Vemo, da so kristjani na Srednjem vhodu v zelo težkem položaju. Molili bomo tudi zanje in si jih vzeli za zgled vztrajanja v veri kljub preganjanju. 

Čiščenje in krašenje cerkve
imate ta teden na skrbi verniki s Celestinove ulice in ulic ob njej. Bog povrni vsem, ki se potrudite, da je cerkev čista in okrašena primerno liturgičnemu in letnemu času. 

* * * * * * * * * * * *

MOLITEV ZA EDINOST

Gospod Jezus, na večer, preden si umrl za nas, si molil, 
da bi bili vsi Tvoji učenci popolnoma eno, 
kakor Ti v Očetu in Oče v Tebi. 
Daj, da bomo živo začutili, 
kako velika nezvestoba do Tebe je naša razdeljenost. 
Daj nam iskrenosti, da bomo priznali in obžalovali 
ravnodušnost, nezaupanje in medsebojno nenaklonjenost, 
ki se morda skrivajo v nas. 
Daj nam poguma, da bomo vse to izkoreninili. 
Nakloni nam, da se vsi zedinimo v Tebi, 
da bi se iz naših src in ustnic neprestano dvigala 
Tvoja molitev za edinost kristjanov, kakršno Ti hočeš. 
V tebi, ki si popolna Ljubezen, naj najdemo Pot, 
ki vodi do edinosti v poslušnosti Tvoji Ljubezni in Resnici. Amen. 
* * *

MOLITEV APOSTOLSTVA SV. CIRILA IN METODA

O Bog, ki si nas po svetih bratih Cirilu in Metodu poklical k edinosti vere, zedini vse kristjane v svoji sveti Cerkvi. Naj bomo v češčenju troedinega Boga vsi narodi na zemlji združeni, kakor so združeni Božji izvoljenci v nebesih. To te prosimo po zasluženju Jezusa Kristusa, po priprošnji prečiste Device Marije, sv. Cirila in Metoda, sv. Leopolda Mandiča in vseh svetnikov. Amen. 

Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu … 

Sveta Devica Marija, prosi za nas! 
Sveta brata Ciril in Metod, prosita za nas! 
Blaženi Anton Martin Slomšek, prosi za nas! 


Izdal; lazaristi in župnijski urad Celje – sv. Jožef, Plečnikova ulica 29, Celje, 
odgovarja: za župnijo; Vlado Bizant CM, župnik, GSM: 041 282 908, 

za Dom sv. Jožef; Irena Švab Kavčič, direktorica
Telefon: 059 073 800, faks: 03 548 15 96, elektronska pošta: info@jozef.si, 
spletna stran: www.jozef.si, 
misijonska hiša TRR: SI56 33000-0001845319, 
župnija TRR: SI56 0483 5000 3316 584, 
Dom sv. Jožef TRR: SI56 33000-0001631628

Deli.