Oznanila: 13. nedelja med letom, Sv. Ema

leto 26
št. 24
27. junij 2021


Razpored sv. maš

nedelja, 27. junij – 13. nedelja med letom – SV.EMA, kneginja
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve 
           ob 10.00 – + starši in stari starši Tacol
                          – + Marija Kopriva

ponedeljek, 28. junij – Irenej Lyonski, škof, mučenec
maše: ob 8.00 –  po namenu
          ob 18.30 – + Marija Kralj, Cleveland

torek, 29. junij – SV. PETER IN PAVEL
maše: ob 8.00 –  po namenu
          ob 18.30 – + Peter Zeme, ob godu

sreda, 30. junij – prvi mučenci rimske Cerkve
maše: ob 8.00 –  po namenu
           ob 15.00 – + Cilka Vidmajer
           ob 18.00 – molitev pred Najsvetejšim v čast sv. Jožefu
          ob 18.30 – + Ivan Kukovičič, ž. Šentjur

četrtek, 1. julij – Estera, svetopisemska žena
maše: ob 8.00 –  po namenu

           ob 18.00 – molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice
           ob 18.30 –  + Marija Povalej, ž. Šentjur

petek-PRVI, 2. julij – Ptujskogorska Mati Božja, Janez F. Regis
maše:  ob 8.00 – za zdravje in Božji blagoslov
            ob 18.30 – + Mišo Likovič in oče Viktor

sobota, 3. julij – Tomaž, apostol
maše:  ob 8.00 – po namenu
            ob 18.30 – v zahvalo

nedelja, 4. julij – 14. nedelja med letom – nedelja Slovencev po svetu
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve                         
           ob 10.00 – + Franci Kmetec, starši Kmetec in Jakop 
                                                             ter sorodniki  in prijatelji


Spoštovani!

Slovenski novomašniki 2021 ter duhovniški jubilanti

  Letos se v Cerkvi na Slovenskem veselimo sedmih novomašnikov – petih škofijskih in dveh redovnikov. Dva novomašnika ima ljubljanska nadškofija, po enega pa mariborska nadškofija ter koprska in novomeška škofija. Novomašnika imajo tudi kapucini in minoriti. Posvečenja novomašnikov bodo v torek, na praznik apostolskih prvakov sv. Petra in Pavla, v mariborski stolnici pa že danes. 

     Med letošnjimi duhovniškimi jubilanti so tudi biseromašnika Anton Šeruga in Karel Drofenik ter zlatomašnika msgr. Jože Kužnik in Alfonz Lampret, ki bivajo v našem Varstvu starejših. Čestitke ob duhovniškem jubileju!

     Vseh duhovnikov se radi spomnimo v molitvi, goreče pa prosimo Gospoda, da bi se vsaj nekaj mladih odločilo za delo v Gospodovem vinogradu – za poklic duhovnika, pa tudi redovnika ali redovnice. 

     V cerkvi so na voljo dodatni izvodi novomašne številke Družine. 

Danes, 27. junija, goduje sveta Ema Pilštanjska,
zavetnica kapele v Varstvu starejših našega Doma. Njena slika naj vsakega obiskovalca naše cerkve spominja na to našo zavetnico, ki je bila vedno blizu našemu narodu. Z zaupanjem se ji priporočajmo.

Praznik apostolov Petra in Pavla 
je v torek, 29. junija. Praznični sv. maši doma sta ob 8 h in ob 18.30. V celjski stolnici je – namesto na veliki četrtek, ko zaradi epidemije ni bilo mogoče  – na praznik ob 10 h krizmena sv. maša, pri kateri se ob škofu zberemo vsi duhovniki, ki delujemo v škofiji. Škof pri  njej posveti sveta olja. Vabljeni seveda tudi verniki! 

Cita Galič s citrami
nam s koncertom in v besedi pripravlja predstavitev svojega dela in knjige v torek, 29. junija, ob 19.15 v atriju našega Doma. Lepo vabljeni, vstop je prost.

Sreda in četrtek pred prvim petkom, prvi petek in prva sobota: V počitniških mesecih je na sredo pred prvim petkom pol ure pred mašo molitev pred Najsvetejšim v čast sv. Jožefu. V juliju in avgustu zaposleni na prvo sredo sicer niso navzoči, ker je čas dopustov. V sredo zaključimo tudi letošnjo junijsko pobožnost vrtnic, ki nam je v letu sv. Jožefa z vsakdanjimi razmišljanji g. Jožeta Kužnika še bolj približala življenje našega zavetnika. Na prvi četrtek je prav tako pol ure pred mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice. Na prvi petek je obisk bolnikov in ostarelih župljanov na domu, zvečer pa z litanijami počastimo Srce Jezusovo. Na prvo soboto počastimo Srce Marijino. 

Sklepni koncert citrarjev,
ki imajo v teh dneh svoje srečanje pri nas, bo v četrtek v atriju ob 18. uri. Vsi ljubitelji tega našega ljudskega inštrumenta lepo vabljeni; vstop prost.

Iskrena hvala vsem, ki ste pripomogli k temu, da smo lahko res dostojno in pristno počastili našo domovino in izvedli letos že petindvajseto kresovanje. Prepričan sem, da se vam je tako po besedi kot po pesmi in glasbi vtisnilo v spomin.

Čiščenje in krašenje cerkve imate ta teden na skrbi verniki z Janežičeve poti ter iz Zvezne, Groharjeve in Hribarjeve ulice. Bog povrni vsem, ki se potrudite, da je cerkev vedno čista in okrašena primerno liturgičnemu in letnemu času.

Oznanila v juliju in avgustu bodo kot vsako leto na štirinajst dni, zato bodite pazljivi pri naročilih sv. maš. 

*  * * * * * * * * * * *

SVETA EMA
            Med božjimi izvoljenci – svetniki – ni nobenega, ki bi bil tako prisrčno povezan z našo slovensko zemljo in ki bi se bil tako globoko vtisnil preprostim ljudem v spomin kakor sveta Ema. Ko ji le kongregacija svetih obredov 4. januarja 1938 priznala čast svetništva, je pristala na živo prepričanje Slovencev, da je sveta Ema njihova mogočna pri­prošnjica pri Bogu, na enak način, kakor jim je bila materinska dobrotnica v življenju. Njeno svetniško češčenje je bilo že prvič od cerkvene oblasti uradno potrjeno, ko so 21. novembra 1287 s prenosom njenega trupla v njen končni grob v cerkvi na Krki v slovesni procesiji priznali njeno svetost, potrjeno z mnogimi čudeži. Na ta način je bil naši Emi dan uradni naslov blažena, ljudstvo pa jo je že prej, od njene smrti dalje, in pozneje prav do naših dni vedno imenovalo sveta Ema. Vztrajno, devet stoletij dolgo češčenje svete Eme med Slovenci je bila glavna podlaga njene kanonizacije. Zato smemo reči, da je ona »najbolj naša svetnica«.                                                                 /Leto svetnikov II./


Izdal; lazaristi in župnijski urad Celje – sv. Jožef, Plečnikova ulica 29, Celje, 
odgovarja: za župnijo; Vlado Bizant CM, župnik, GSM: 041 282 908, za Misijonsko hišo in Dom sv. Jožef; Jože Planinšek CM, predstojnik in direktor, GSM 041 694 621
Telefon: 059 073 800, faks: 03 548 15 96, elektronska pošta: info@jozef.si, 
spletna stran: www.jozef.si, 
misijonska hiša TRR: SI56 33000-0001845319, 
župnija TRR: SI56 0483 5000 3316 584, 
Dom sv. Jožef TRR: SI56 33000-0001631628

Deli.