Oznanila: 1. postna nedelja

leto 26
št. 8
21. februar 2021


razpored svetih maš

nedelja, 21. februar – 1. postna nedelja
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve 
           ob 10.00 – + Branko Šalej, osmina
                           – + Marija Ograjenšek Privšek in Franci Privšek
           ob 15.00 – + Jožef  Povalej, greg.

ponedeljek, 22. februar – Sedež apostola Petra
maše: ob 8.00 – + Jožef  Povalej, greg.
           ob 15.00 – + Stanko Hočevar
           ob 18.30 – + Brigita Medved, 30. dan

torek, 23. februar – Polikarp, škof, mučenec
maše: ob 8.00 – + Ivan Kukovičič (ž. Šentjur)
           ob 15.00 – + Tajda Pevcin
           ob 18.30 – + Jožef  Povalej, greg. 
                        – + Janko Matko, osmina

sreda, 24. februar – Matija, apostol
maše: ob 8.00 – + Jožef  Povalej, greg.
           ob 15.00 – + Marija Gregorin (iz Doma)
          ob 18.00 – križev pot
           ob 18.30 – + Bojan Šuster, 30. dan

četrtek, 25. februar – Valburga, opatinja
maše: ob 8.00 – + Ivan Jurjevčič in za verne duše
           ob 15.00 – po namenu
           ob 18.30 – + Jožef  Povalej, greg.

petek, 26. februar – Aleksander (Branko), škof
maše: ob 8.00 –  + družina Urlep, Kroflič, Jože in Marija
           ob 15.00 – + Jožef Povalej, greg.
          ob 18.00 – križev pot
          ob 18.30 – + Martin Brečko (ž. Šentjur)

sobota, 27. februar – Gabrijel Žalostne Matere Božje, redovnik
maše: ob 8.00 – + Jožef  Povalej, greg.
           ob 15.00 – + Marija in Friderik Planinšek 
           ob 18.30 – + Franci Vidmar (iz Doma)

nedelja, 28. februar – 3. postna nedelja; Roman, opat
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve 
           ob 10.00 – + Jože Žnidaršič
                          – + Jožef Povalej, greg.


Spoštovani!
Križev pot v postnem času molimo skupaj  v cerkvi vsako sredo in petek pred večerno mašo; ob 18. uri.

Glede Skupne molitve rožnega venca na Kalvariji, kar je pri nas sicer redna pobožnost postnih nedelj (ob 14.30), bomo počakali še kakšen teden. Seveda pa lahko posamezniki pridete na Kalvarijo in ob kapelicah – tudi v manjši skupini (do deset ljudi) in z maskami ter ob upoštevanju medosebne razdalje – zmolite žalostni del rožnega venca.

Molimo te, Kristus, in te hvalimo – 
ker si s svojim križem svet odrešil

+  +  +   +   + 
Post brez alkohola
Slovenska Karitas tudi letos zopet vabi, da se pridružimo postni preventivni akciji ‘MOJA POTEZA – 40 dni brez alkohola’ – v znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja, nesreče in bolezni, ki so posledice alkohola! Simbol pobude 40 dni brez alkohola je spomladanski zvonček, ki predstavlja pomlad in novo življenje. 

Temelj lepih vzajemnih človeških odnosov
se bo rojeval v odnosih med možmi in ženami
Post je res lep in dragocen čas priprave na osrednji krščanski praznik našega odrešenja, Veliko noč. Načinov je veliko. Od tega, da si kdaj kaj prikrajšamo v hrani; da skušamo še posebej popravljati kakšno svojo napako ali se potruditi za kakšno uslugo potrebnemu pomoči; obiskati ali poklicati osamljenega človeka; dati nekaj od svojega tistim, ki imajo manj kot mi. Tudi evangelij večkrat vzeti v roke bo zelo v duhu postne priprave na Veliko noč. Te in še kakšne možnosti so, da preživimo postni čas čim lepše.
V današnjih prilikah pri nas in v svetu pa je nekaj še posebej pereče. Človeštvo je vznemirjeno, zmedeno, razpršeno, razklano. A Bog si je zamislil drugačen svet, drugačno človeštvo. Hotel je veliko družino mnogih ljudstev, plemen, narodov, skupnosti, ki si bodo med seboj pomagale čim lepše in rodovitno živeti. Ob kakšnih naravnih nesrečah si bodo priskočili na pomoč, sicer pa bodo ustvarjali človeški Božji svet ljubezni. Temelj teh lepih vzajemnih človeških odnosov pa se bo rojeval v odnosih med možmi in ženami ter med njihovimi potomci. »Bodita rodovitna in množita se, napolnita zemljo in si jo podvrzita,« (1 Mz 1,28) je rekel Bog prvima človekoma. A žal se je kmalu zgodilo nekaj čisto nasprotnega in se na žalost ponavlja skozi zgodovino, danes še posebej. Brat ubije brata. (1 Mz 4,8)
Ko je Jezus prišel na svet, je bilo zanj prerokovano, da bo umrl zato, »da bo razkropljene Božje otroke zbral v eno« (Jn 11,52). Sonarodnjakom je očital, da mu niso dopustili, da bi jih zbral v eno. »Kolikokrat sem hotel zbrati svoje otroke, kakor zbira koklja svoja piščeta pod peruti, pa niste hoteli.« (Mt 23,37b)
Zato je Jezus potrdil Stvarnikovo zamisel o zakonu, da se bo mož »pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso«, kot beremo v 1. Mojzesovi knjigi (2, 24) z besedami: »Na začetku stvarjenja pa ju je Bog ustvaril kot moža in ženo … Zaradi tega … se bo … mož pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso.« Potem pa še posebej ponovno poudari: »Tako nista več dva, ampak eno meso.« (Mr 10, 6.7) 
Tako sta mož in žena ena zakonska oseba. Sta eno, pa vendar s polno ohranjeno osebno svobodo. Zato znata enotno ravnati, kljub naravni različnost moške in ženske narave, kljub osebnim željam, ker se, če je potrebno, podredita večjemu skupnemu dobremu. V tej edinstveni – edini – visoki šoli lepih medčloveških odnosov se učijo otroci, ki bodo potem vstopili v življenje, pripravljeni na lepe in pravične odnose med ljudmi kljub mnogim različnostim. Temu lahko rečemo vzgoja za ekumenizme, kar pomeni za različnost v edinosti.
Vajin post, mož in žena, bosta najbolj polno preživela, če se bosta nenehno dopolnjevala, usklajevala, prisluškovala vajinim željam, se skupaj srečevala z vajinim Bogom Kristusom, ki je med vama po zakramentu zakona. Obenem bo to velika usluga vajinim otrokom, ki bodo videvali to vajino edinost v različnosti. To bo tudi velik prispevek Cerkvi in družbi, v kateri živita. Vital Vider/iz Gradiva Slovenske karitas za postni čas 2021)


Izdal; lazaristi in župnijski urad Celje – sv. Jožef, Plečnikova ulica 29, Celje, 
odgovarja: za župnijo; Vlado Bizant CM, župnik, GSM: 041 282 908, za Misijonsko hišo in Dom sv. Jožef; Jože Planinšek CM, predstojnik in direktor, GSM 041 694 621
Telefon: 059 073 800, faks: 03 548 15 96, elektronska pošta: info@jozef.si, 
spletna stran: www.jozef.si, 
misijonska hiša TRR: SI56 33000-0001845319, 
župnija TRR: SI56 0483 5000 3316 584, 
Dom sv. Jožef TRR: SI56 33000-0001631628

Deli.