Ne bi več šla tja

Kam vse ljudje ne bi več šli. Gotovo tja, kjer se niso počutili dobro, kjer so se znašli v stiski, kjer jim je bilo tesno pri srcu. Ali pa morda vendarle, če potem, iz neke večje razdalje presodijo, da tam le ni bilo tako grozno, čeprav se jim je v prvem trenutku zdelo tako. Seveda tako presodijo samo nekateri, večina ne. Samo tisti, ki so sposobni v sebi premisliti vse, kar se jim dogaja, ne samo po tem, ali so se počutili prijetno ali ne, ampak se vprašajo tudi, ali ni morda kdaj potrebno spremeniti svoje stališče do nečesa.

Nekaj podobnega je doživljala mlada ženska, ki je pripovedovala, kako je doživljala mašo v Kliničnem centru. Prvič je bila tam, spremljala je hudo bolno teto. Kapela je bila polna, večina so bili bolniki. Nekateri na vozičkih, nekateri z berglo, mnogim se je bolezen videla na zunaj, vsi v bolniških haljah. Ta gospa se je med njimi počutila zelo nebogljeno. Najraje bi kar ušla. Takole je pripovedovala: »Bilo mi je zelo tesno pri srcu. Mislila sem si, da ne bi nikoli več šla tja. Toliko stisk, toliko trpljenja je bilo tu na kupu, jaz pa sem imela občutek, da ne morem pomagati. Videla sem upanje in pričakovanje v njihovih očeh, videla sem, kako pred Boga polagajo svoje trpljenje. Bilo je prehudo zame.«

Verjetno veliko ljudi doživlja podobno ob srečanju z ljudmi, ki trpijo. Zato bi v današnji družbi vse, ki so bolni, kakorkoli prizadeti, stari in nebogljeni najraje kar odstranili s sveta. Ta družba jih doživlja kot moteči element.

K sreči pa so tudi v tej družbi še drugačni ljudje. Ljudje, ki se zavedajo, da so prav ti bolni, prizadeti, nemočni morda najbolj dragoceni za našo družbo. Ob njih postajamo ljudje, ob njih živimo svojo solidarnost, ob njih se zavemo, kaj je bistveno v življenju. Ob njih se učimo tudi upati v vsaki situaciji, posebno še takrat, ko je zelo hudo. Ob njih začutimo, da je vsak od nas na svoj način ranjen in potreben pomoči, da smo vsi ena sama velika družina, da smo vsi v istem čolnu. Bog, v katerega verujemo, nam pričuje prav o tem.

Po pogovoru je mlada gospa sklenila, da bo še šla tja.

Deli.