Cvetna nedelja

leto 24
št. 15
14. april 2019


razpored svetih mašin obredov

nedelja, 14. april– CVETNA nedelja
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve
ob 10.00 – + Stane Esih
ob 14.30 – rožni venec na Kalvariji

ponedeljek,15. april– Teodor, mučenec
maše: ob 8.00 – + duhovnik Franc Drevenšek ter botri in priče
ob 18.30 – + Leopoldina Brinovc

torek, 16. april– Bernardka, redovnica
maše: ob 8.00 – Julijana Lukanc, Julijana Vetrih in Tone Lobnikar
ob 18.30 – + oče Viktor in sin Mišo Likovič, obl.

sreda, 17. aprilRudolf, redovnik
maše: ob 8.00 – + Alojzija Pečar (ž. Šentjur)
ob 15 h  (v Emini kapeli) – + Franc Romih in starši
ob 18.00 – križev pot
ob 18.30 -+ Frančiška Romih

četrtek, 18. aprilVELIKI ČETRTEK
maše: ob 9.00 – v stolnici krizmena maša
ob 18.30 – + Jože Terbovc

petek, 19. april – VELIKI PETEK
        ob 15.00 – križev pot v cerkvi
ob 18.30 – obredi velikega petka

sobota, 20. april – VELIKA SOBOTA
         ob  7.00 – blagoslov ognja
ob 11.00 – blagoslov jedilna Zvodnem
           ob 15.00 – blagoslov jedil v cerkvi
           ob 15.30 – blagoslov jedil na Teharski
           ob 16.00 – blagoslov jedil v cerkvi
           ob 17.00 – blagoslov jedil v cerkvi
         ob 20.00 – vigilija s sv. mašo – + Stane Esih

nedelja, 21. april–VELIKA NOČ
maše: ob 7.00– za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve
ob 10.00 – + družina Jokan

ponedeljek, 22. april – VELIKONOČNI PONEDELJEK
maše: ob 8.00 – + starši Marija in Franc Dečman ter brat Feri
         ob 10.00 – + Jožef Videc

torek, 23. april– velikonočna osmina – Jurij, mučenec
maše: ob 8.00 – + Jožef Podgrajšek
ob 18.30 – + Marta Ludvig
– + Jože Kuder in za zdravje

sreda, 24. aprilvelikonočna osmina – Fidelis, mučenec
maše: ob 8.00 – po namenu
ob 15 h (v Emini kapeli) – + oče dr. Žmavca
ob 18.30 – + Slavica Arnšek

četrtek, 25. april – velikonočna osmina – Marko, evangelist
maše: ob 8.00 – + Marija in Friderik Planinšek
ob 18.30 – za slovenske hmeljarje ter za uspešno in srečno delo na polju

petek, 26. april – velikonočna osmina – Marija, Mati dobrega svéta
maše: ob 8.00 – po namenu
         ob 18.30 – + Stane Esih

sobota, 27. april – velikon. osmina – Hozana, dev.; Dan upora (d.p.d.)
maše: ob 8.00 – + Ivanka Grabnar (iz Doma)
ob 18.30 – + Hilda Krajnc

nedelja, 28. april – druga velikonočna – bela nedelja in nedelja Božjega usmiljenja
maše: ob 8.00 – za župljane in obiskovalce naše cerkve
ob 10.00 – + starši Vinko in Marija Bukovec


Spoštovani!

– Vsekakor te je, Marija Magdalena, Gospod več kot nagradil. Potem ko te je rešil sedmih hudih duhov, ti je gotovo poslal nekaj dobrih.
– Sedem ravno ne. Dva pa.
– Dva?
– To je bilo ono jutro. Stala sem pred grobom in jokala. Bila je še tema. Med jokom sem se sklonila v grob in ju zagledala.
– Kakšna sta bila?
– Kakršen je svet, iz katerega sta prihajala.
– Lepa?
– Kaj je naše lepo proti večnemu? Angela, samo to lahko rečem.
– Sta ti kaj rekla?
– »Žena, kaj jokaš?« sta rekla. A že je stal tam ne­znanec. Vrtnar. Se pravi Gospod. In tudi sam mi je rekel: »Zakaj jokaš?«
– Očitno to ni bil čas za jokanje, Marija.
– Po tistem pomladnem jutru sploh ni več za časa za jokanje! Alojz Rebula, Intervjuji o Prihajajočem

* * * * *

Rožni venec na Kalvariji
še zadnjič molimo na cvetno nedeljo popoldne ob 14.30.Lepo povabljeni!

Na cvetno nedeljo
kristjani podoživljamo Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem, ko so ga navdušene množice pozdravljale: Blagoslovljen, ki prihajaš v imenu Gospodovem! Hozana na višavah!Pri obeh sv. mašah je najprej blagoslov butaric in zelenja; pri drugi tudi s procesijo. Darovi za oljčne vejice so namenjeni Don Boskovemu centru Celje, ki nam jih tudi dostavi.  Bog vam povrni za vašo darežljivost! Na voljo je tudi nekaj butaric, ki jih je pripravila naša Vincencijeva konferenca.

Verouk:
Jutri, v ponedeljek, je še redni verouk za 1. in 2. razred, starši prvoobhajancev pa imate ob 17 h srečanje.  Na Veliki četrtek ter na Velikonočni ponedeljek zaradi praznikov ni verouka, nato pa zopet v četrtek po Veliki noči. Vse družine veroučencev seveda vabimo, da čim večkrat pridete k obredom Velikega tedna.

18. april – VELIKI ČETRTEK:
Dopoldne ob 9 h je v stolnici krizmena sv. maša, pri kateri se zberemo verniki in duhovniki iz vse škofije, škof pa pri njej blagoslovi krstno in bolniško olje ter posveti sv. krizmo. Zvečer ob 18.30 so v župnijski cerkvi obredi velikega četrtka – spomin Jezusove zadnje večerje in postavitve zakramentov sv. evharistije ter mašniškega posvečenja.Pri Slavi zazvonijo zvonovi, potem pa utihnejo do vigilije na veliko soboto. Pri tej maši se predstavijo letošnji prvoobhajanci. Po maši vabimo k molitvi z Jezusom, ki je na Oljski gori krvavi pot potil. Vmes je priložnost za sv. spoved.

Prvoobhajanci in starši
lepo vabljeni k sprejemu na Veliki četrtek! Zberemo se ob 18.20 v avli Doma in gremo nato v sprevodu skupaj v cerkev. Odslej boste vedno, ko pridete k sv. maši – do nedelje prvega sv. obhajila – pred oltarjem prižgali svoje sveče.

19. marec – VELIKI PETEK:
Edini dan v letu, ko ni svete maše, saj je bila ta darovana na Kalvariji na krvavi način enkrat za vselej. To je za kristjane tudi dan strogega posta.
     –
ob 15.00 – križev pot v cerkvi
ob 18.30 – obredi Velikega petka

po obredih češčenje Jezusa v Božjem grobu
Darovi velikega petka so namenjeni za vzdrževanje svetih krajev v Sveti deželi. Bog vam povrni zanje!

20. marec – VELIKA SOBOTA
Za kristjane je to dan češčenja Jezusa v Božjem grobu in dan pričakovanja, polnega pripravljanja, tako v naši notranjosti, kot tudi na zunaj za praznike.
– ob 7.00 – blagoslov ognja pri križu in raznos po domovih
– ob 11.00 – blagoslov velikonočnih jedi na Zvodnem
– ob 15.00, 16.00 in 17.00 – blagoslov velikonočnih jedi v cerkvi
– ob 15.30 – blagoslov velikonočnih jedi pri kapelici na Teharski
– ob 20.00 – slovesna vigilija s krstom in z birmo katehumena
Pri vigiliji – velikonočnem bdenju – se pridružimo Kristusu – zmagovalcu nad grehom in smrtjo – ter podoživljamo njegovo zmago. Zato je to veselo slavje, ki ga najbolj izrazimo z velikonočnim vzklikom ALELUJA – SLAVIMO GOSPODA!Vigilija ima štiri dele. Slavju luči s hvalnico velikonočni sveči – ta predstavlja vstalega Jezusa -, ob berilih sledi obuditev spomina na Božje posege v dobro človeštva, nato krstno bogoslužje z obnovitvijo krstnih obljub, nato pa še evharistično bogoslužje. Pri slavju luči in obnovitvi krstnih obljub imamo prižgane svečke. Pri vigiliji bo tudi krst in birma odraslega, ki se je od oktobra v katehumenatu pripravljal na prejem zakramentov. Dve drugi katehumenki, ki sta se tudi pripravljali, bosta zaradi zdravstvenih težav oz. bivanja v tujini zakramente prejeli kasneje. Vseh se veselimo in jim želimo vztrajnosti na poti vere.

21. april – VELIKA NEDELJA – Velika noč
Dan, ki si ga ne moremo predstavljati brez »Gorvstajenja«. Zvonovi oznanjajo in kličejo k novemu življenju, tudi narava s svojim prebujanjem dodaja svoje.
– ob 7.00 – vstajenje pri Božjem grobu in procesija
     – slovesna maša
     – ob 10.00 – slovesna sveta maša
            Za »Gorvstajenje« se zberemo pri Božjem grobu in pred cerkvijo, od koder se zvrstimo v procesijo okrog cerkve in Doma. Na čelu je Vstali Jezus, za njim moški, med njimi prvo bandero, nato pevci, ministranti, duhovniki, svetilki, nebo, svetilki in ženske, med njimi še drugo bandero. Procesija predstavlja naše življenjsko potovanje, zato se je spoštljivo in z veseljem udeležimo vsi.

Nosci pri procesiji in ministrantje, lepo povabljeni k pripravi potrebnega in k sodelovanju pri obredih, da bo vse potekalo čim lepše in v duhovno zadovoljstvo vseh. Hvala vam za to!  V družini oziroma doma je po udeležbi pri »Gorvstajenju« osrednji dogodek velikonočni »žegen« in nato prazniku primerno velikonočno kosilo. Po ljudskem izročilu na ta dan ostajamo doma.

Na velikonočni ponedeljek,
22. aprila, sta sv. maši po nedeljskem sporedu (ob 8.00 in 10.00). Ta dan po tradiciji kristjani gremo v Emavs – na velikonočni obisk sorodnikov. V tednu po veliki noči je velikonočna osmina. Ves teden kristjani slavimo Jezusovo vstajenje.

Bela nedelja– spomin na preobleko novokrščenih v prvi Cerkvi – je obenem nedelja Božjega usmiljenja, ki jo je uvedel sveti papež Janez Pavel II..

Poslovila sta se
Janez (Ivo) Cerjak, Celestinova 15, roj. l. 1930;
Marija Ruta Bizjak, Cesta na grad 56 a, roj. l. 1934.
Pokopana sta oz. bosta v ožjem družinskem krogu na mestnem pokopališču v Celju. Naj počivata v miru!

Glasbeni spomini g. Danijela  Pšeničnika
so spet na vrsti, in sicer v petek, 26. aprila ob 16. uri v Jožefovi dvorani. To pot nam bo g. Danijel predstavil Brahmsa. Lepo vabljeni vsi ljubitelji tovrstne glasbe, ki ste že redni obiskovalci Glasbenih spominov, dobrodošli pa tudi še novi, saj gre tudi za različne zvrsti glasbe, ki nam jih avtor res dobro in temeljito predstavi.

100 Let samostojne province sester usmiljenk
je pomemben jubilej letošnjega leta za sestre usmiljenke, ki že dolga leta delujejo tudi pri nas na Jožefovem hribu in so del našega pastoralnega in duhovnega življenja. Po razpadu monarhije so se oblikovale v takratno Jugoslovansko provinco in so danes Slovenska provinca s skupnostmi na Hrvaškem, Srbiji in Makedoniji ter s pokrajino na Kosovem in v Albaniji. Sestre bodo jubilej praznovale pri nas, česar smo res veseli in vas vse nanj prisrčno vabimo. Slovesnost bo V SOBOTO, 27. APRILA. Začeli jo bomo z molitveno uro ob 9.30 v cerkvi sv. Jožefa, nato bo sledila akademija v Kardinalovi dvoraniDoma sv. Jožef. Ob 15. uripa bo slovesno somaševanje, ki ga bo s škofi, generalnim superiorjem Tomažem Mavričem in duhovniki vodil kardinal dr. Franc Rode.  Lepo vabljeni k udeležbi in sodelovanju še posebej pri maši, kjer boste tudi prepevali naši zbori, tako župnijski kot Fantje z Jožefovega hriba in Zbor zaposlenih skupaj z drugimi zbori Vincencijanske družine. Ministrantje naprošeni za pomoč pri ministriranju in liturgiji.  Že sedaj si zabeležite ta pomemben dogodek.

Hvala Fantom z Jožefovega hriba za prvi samostojni koncert, ki smo ga bili deležni preteklo nedeljo in nas je resnično nagovoril. Velika milost in sreča je, da imamo tudi takšen pevski sestav, ki daje ton vsaki naši slovesnosti in prireditvi, toliko bolj pa še sedaj s samostojnim koncertom. Hvala vsem fantom, možem, ki pridno vadite in prepevati, še posebej pa našemu organistu ter umetniškemu vodji skupine, g. Primožu Krtu, ki ne le umetniško temveč tudi prijateljsko vodi skupino. Bog vam vaše delo in poslanstvo povrni na priprošnjo sv. Jožefa z vsem tistim, kar potrebujete v svojem življenju in da moči in volje, da bo vaša srčna pesem še dolgo odmevala z našega hriba.

Vincencijevi konferenci in vsem sodelavcem
iskrena hvala spet za veliko delo z butaricami pri obeh delavnicah kot obiskih in obdaritvah naših starejših župljanov in stanovalcev Doma. Nekako samo po sebi umevno se nam zdi, da se to kar zgodi, zato vam je še v posebno priznanje in res iskrena hvala za postorjeno ter vso dobro voljo pri tem, ki je ni malo. Bog vas živi!

Čiščenje in krašenje cerkve
imate za veliki teden na skrbi verniki iz Starih Selc in dela Popovičeve ulice. Zaradi velikonočnih praznikov prosimo za pomoč in za cvetje tudi druge, ki čistite in krasite cerkev. V tednu pred belo nedeljo imate čiščenje in krašenje na skrbi verniki iz Dolarjeve in Bohoričeve ulice ter Ceste na grad, 1. del. Bog povrni vsem, ki se potrudite, da je cerkev vedno čista in okrašena primerno liturgičnemu in letnemu času.

Velikonočno voščilo slovenskih škofov

»Vstal sem in sem še naprej z vami!«
Kristus je vstal, da nam podari življenje in gre z nami v življenje.

Če smo na veliki petek zrli Kristusa, pribitega na križ kot poraženca, na velikonočno jutro On sam prihaja k nam kot zmagovalec. Njegova zmaga prinaša veselje in upanje. Zmaga, ki pomeni začetek novega življenja in osmišlja našo življenjsko pot.

Za kristjane velika noč ni le spomin na zgodovin­ski dogodek izpred več kot dva tisoč let, ampak je dogodek, ki se uresničuje danes. Vstali Gospod nam zagotavlja: »Vstal sem in sem še naprej z vami!«

Praznik velike noči je praznik naše vere v Kristu­sa, ki je med nami kot živi Bog. Krščanski Bog ni od­daljeno božanstvo, temveč je naš prijatelj, spremlje­valec, sopotnik in brat. Z nami je v vseh življenjskih situacijah, predvsem v uri trpljenja in smrti. Naša življenjska zgodba se prepleta s Kristusovim vstaje­njem. Njegovo vstajenje je zagotovilo našega vstaje­nja in večnega življenja.

V postnem času smo molili križev pot. Ta se ne konča pri XIV. postaji, ko Jezusa položijo v grob, ampak s tako imenovano XV. postajo, z Jezusovim vstajenjem na velikonočno jutro. Žene in učenci so po srečanju z vstalim Gospodom postali velikonoč­ne priče. Vsak izmed nas je Gospodov učenec. Jezus ponavlja svoje besede meni in tebi: »Vstal sem in sem še naprej z vami!«

Praznovati veliko noč pomeni vključiti se v bo­gat tok pričevalcev in današnjemu človeku prinesti veselje velikonočnega jutra. To veselje se rodi, ko za­čutim, da Vstali, tako kot je prišel naproti ženam in svojim učencem, prihaja naproti tudi meni.

Dragi verujoči in ljudje dobre volje, dragi bolni­ki, ostareli in trpeči, dragi zamejci in zdomci, voščimo vam blagoslovljene in doživete velikonočne praznike!                                  Alojzij Cvikl, mariborski nadškof

in podpredsednik Slovenske škofovske konference

* * *

Velikonočnemu voščilu naših škofov se z veseljem pridružujemo tudi vsi duhovniki pri sv. Jožefu.

* * *

Le pomni, pomni to skrivnost, čez Golgoto gre pot v radost, ALELUJA.

Deli.