4. adventna nedelja

leto 24
št. 46
22. december 2019


razpored svetih maš

nedelja, 22. december – 4. adventna nedelja; božična osemdnevnica
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve
ob 10.00 – + Drago Žuža

ponedeljek, 23. december – Janez Kancij, duhovnik
maše: ob 8.00 – po namenu darovalke
ob 18.30 – + Marta Ludvig

torek, 24. december – Adam in Eva – Sveti večer
maše: ob 8.00 – po namenu
ob 15.00 (Emina k.): + družina Koželj in Romih ter vsi + sorodniki
ob 23.30 – božičnica – priprava na polnočnico

sreda, 25. december – BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO
maše: polnočnica – za žive in + dobrotnike cerkve in Doma Sv.Jožef
ob 8.00 – – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve
ob 10.00 – + Marija Bukovec

četrtek, 26. december – Štefan, mučenec; božična osmina; – Dan samostojnosti
maše: ob 8.00 – + Štefan in Fanika Žnidaršič
ob 10.00 – + starši Marija in Franc Dečman ter brat Feri
– + Janez Brinovc, osmina

petek, 27. december – Janez, apostol; božična osmina
maše: ob 8.00 – po namenu
ob 18.30 – + Štefan Krajnc (ob godu)

sobota, 28. december – Nedolžni otroci; božična osmina
maše: ob 8.00 – po namenu
ob 18.30 – + Cecilija Pecha in Terezija Skale

Nedelja, 29. december – SVETA DRUŽINA
maše:  ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve
ob 10.00 – + Jože, 50. obl., in Terezija Tacol ter stari starši


Spoštovani!

Božično praznovanje z vrhuncem sredi noči in v času zimskega sončnega preobrata, ko se tema najdaljših noči začenja umikati svetlobi dneva, nam sporoča: Bog ne zapušča sveta! Ostaja z nami kot Luč, kot Odrešenik! Dokler bo obstajal svet, ne bo nikoli prenehala aktualnost angelove vesele novice iz betlehemske noči:

»Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod« (Lk 2,10). Samo On je in ostane Pot (Jn 14,6) izhoda iz »dežele smrtne sence« (Iz 9,1).

Ob božičnem praznovanju slovenski škofje vsem vam, dragi bratje in sestre (…) (pri)voščimo obilje Božjega kruha, ki naj vaše življenjsko okolje v letu 2020 spreminja v sodobno hišo kruha za vse bližnje, ki so lačni pristne ljubezni! Vaši škofje 

Voščilu škofov se pridružujemo tudi vsi duhovniki, ki bivamo in delujemo na Jožefovem hribu


Sveta maša v Emini kapeli
bo v tem tednu v torek ob 15. uri za naše stanovalce, kot maša na Sveti večer. Ob 16.30 pa bo molitev in kajenje Doma. Začeli bomo v recepciji Doma. Če kdo želi, se lahko pridruži tako pri maši kot pri kajenju.

Božičnica – »Slovenski božič« Matije Tomca
nam bodo spet prepevali naši mladi pol ure pred polnočnico. Lepo vabljeni torej v torek,  na Sveti večer ob polpolnoči v našo cerkev, da se bomo tako na najlepši možni način pripravili na polnočnico in praznik.

Božič – praznik Gospodovega rojstva
je v sredo, 25. decembra. Poleg polnočnice sta slovesni praznični sv. maši še ob 8 h (zorna – pastirska) ter ob 10 h (dnevna). Lepo vabljeni k sv. daritvi, da tako damo svetemu dnevu res pravo krščansko vsebino. Naj bo na sveti dan po naših družinah ob božičnih pesmih, molitvi, sv. maši in prazničnem družinskem kosilu čim lepše osebno in družinsko božično razpoloženje.

Božič v glasu in harfi
pa je koncert na božični dan, v sredo ob 16. uri v naši cerkvi, ko bomo prisluhnili sopranistki Andreji Zakonjšek Krt, prvakinji Mariborske opere, in harfistki Urški Križnik Zupan. Lepo vabljeni, da po Svetem večeru, polnočnici in praznovanju v domačem krogu spet pridemo skupaj še na praznično popoldne in se prepustimo božičnim melodijam. Vabljeni, vstop prost; možni prostovoljni prispevki.

Štefanovo in Dan samostojnosti – 26. december – Sv. maši sta kot ob nedeljah – ob 8 h in 10 h, obakrat z blagoslovom soli in vode. Prvi dan po božiču je še posebej namenjen medsebojnemu obiskovanju. Pojdimo na obiske k našim sorodnikom in znancem, stopimo pa tudi do koga, ki v teh prazničnih dnevih morda še bolj občuti svojo samoto!

V stolnici je ob 15 h sv. maša za domovino.

Blagoslov vina je v petek, 27. decembra, na god apostola Janeza. Po stari navadi blagoslavljamo vino s prošnjo, da bi nam bilo v veselje blagoslov, nikdar pa v prekletstvo. Na zdravje!

100. – uprizoritev »Leta nič en dan potem«
Zorka Simčiča v izvedbi Ljubiteljskega gledališča Teharje bo v soboto, 28. decembra, ob 16. uri v Kardinalovi dvorani našega Doma.  Lepo povabljeni na izredno lepo in pomenljivo priložnost prav pri nas.

Praznik Svete družine – nedelja, 29. december
Cerkev v božičnem času – na nedeljo po Božiču – hoče prav posebej pokazati na čudoviti vzor Svete družine (Jožefa, Marije in Jezusa) in na to, da je družina nekaj svetega.

Božična številka verskega tednika Družine
Za praznike imamo naročenih več izvodov Družine in lepo povabljeni, da jo vzamete in preberete. Naj vam polepša božične praznike!

VeroukZaradi praznikov in šolskih počitnic ta teden verouka ni, vse družine veroučencev pa lepo vabimo k prazničnim mašam.

Iskrena hvala vsem, ki ste pomagali kot prostovoljci in Vincencijeva konferenca pri kolinah pretekli teden in s tem omogočili mnogim našim stanovalcev lep dan, kakor tudi vsem, ki ste pomagali pri postavljanju jaslic in urejanju Doma in okolice pred praznikom.  Vedno znova se potrudite, seveda več ali manj eni in isti, a zato ste še toliko dragocenejši, da smo v večini že vse postorili za praznik. Bog vam povrni in naj bo tudi to del praznovanja in blagoslova za vaše življenje!

Božični blagoslov domov
Duhovnik bo prišel blagoslovit dom povsod, kjer ste v preteklih letih izrazili željo za to ali pa smo se v zadnjem letu dogovorili. Morda bi še pri kateri hiši oziroma družini želeli blagoslov. Sporočite nam in z veseljem se bomo odzvali vašemu povabilu (od 26. decembra naprej).

Trikraljevska akcija – koledovanje bo soboto, 4. januarja.

Čiščenje in krašenje cerkve
imate ta teden na skrbi verniki iz Dolarjeve in Bohoričeve ulice ter Ceste na Grad. Bog povrni vsem, ki se potrudite, da je cerkev vedno čista in okrašena primerno liturgičnemu času in letnemu času.

 

Deli.