Oznanila: 10. nedelja med letom

leto 26,
št. 21,
6. junij 2021


Razpored svetih maš

nedelja, 6. junij – 10. nedelja med letom

maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve 

           ob 10.00 – + Lorenčakovi in Pavletičevi
ponedeljek, 7. junij – Bogumil, opat

maše: ob 8.00 –  za pozabljene verne duše 

                        + Mihael Ignatijev, duhovnik

          ob 18.30 – + Ivan Karo 
torek, 8. junij – Medard, škof

maše: ob 8.00 –  + prijatelj Janko

           ob 18.30 – + Klokočovnik
sreda, 9. junij – Primož in Felicijan, mučenca

maše: ob 8.00 – po namenu

           ob 15.00  – + Ana Rebernak (iz Doma)

           ob 18.30 – + Martin Brečko
četrtek, 10. junij – Edvard Poppe, duhovni pisatelj

maše: ob 8.00 – + Marko Krajner

           ob 18.30 – + Vincenc Volf (iz Doma)
petek, 11. junij – Srce Jezusovo

maše: ob 8.00 – v zahvalo 

        ob 18.30 – v dober namen – za zdravje
sobota, 12. junij – Srce Marijino

maše: ob 8.00 – + Ivanka Vodušek (iz Doma)

        ob 18.30 – + Ivan Trobiš
nedelja, 13. junij – 11. nedelja med letom

maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve 

         ob 10.00 – za žive in + družine Šajn in Bedernjak


Spoštovani!

Napačno bi bilo misliti, da človeška hudobija Boga prizadene manj kot nas. Prav nasprotno: on zaradi te hudobije najbolj trpi. Vendar pa pri Bogu hudo nikdar nima zadnje besede! Bog je močnejši od hudega! V tem je vsa moč krščanske vere: ni močnih in šibkih, krepostnih in manj krepostnih – je le Kristus, ki je navzoč povsod. On, ki se je spustil v pekel in ki se ne neha spuščati v naš notranji pekel. Zato nikdar nismo izgubljeni, niti tedaj ne, ko se nam samim zdi, da smo. Res je, da v Božji luči z vso bistrovidnostjo dojamemo svoje celotno življenje; res je, da v tej luči dojamemo, kako se vsaka solza, ki smo jo povzročili, spremeni v naš notranji pekel; vendar v istem trenutku tudi spoznamo, da je ob nas Jezus, ki nikdar ne neha posegati med nas in pekel: »Ta pekel sem jaz vzel nase. Tebi pa dajem samo Očetovo ljubezen in nič drugega.«

Sveta Terezija iz Lisieuxa je nekoč dejala: »Četudi bi zagrešila vsa mogoča hudodelstva, bi še vedno čutila, da je vsa ta množica žalitev le kot kaplja vode na razžarjeno žerjavico.« Tudi pri Izaku Sirskem najdemo dolge strani neverjetno lepih misli. Svoj vrhunec dosežejo v slavospevu Bogu Odrešeniku, ki nas v svoji ljubezni vse zbira, vse povzema.

Olivier Clément, Taizé-življenju smisel


 

Pogovori o življenju in smrti

se nadaljujejo, za enkrat še kar preko zooma, na daljavo, in sicer jutri, v ponedeljek, ob 17. uri, ko bosta z vami, kot vedno, ga. Metka Klevišar in ga. Julka Žagar. Pridružite se!

 

Verouk v tem tednu oz. po dogovoru za to šolsko končujemo. Zaradi epidemioloških razmer skupnega zaključka veroučnega leta ne bo. Vsem družinam veroučencev želimo lepe in zdrave počitnice, skušajte pa vsaj malo nadoknaditi (zaradi epidemije) sicer upravičen izostanek od nedeljskih sv. maš tudi med počitnicami, posebej birmanci in birmanke! 

 

Hvala vsem,

ki ste pomagali, da smo lahko lepo praznovali Telovo, tako z lepo udeležbo kot seveda s sodelovanjem pri liturgiji.  

 

Poslovil se je Anton Planinc, Meškova 3, Celje, roj. l. 1923. Veliko let sta skupaj z ženo Vando prepevala v našem  cerkvenem pevskem zboru. Zato lepo vabimo pevce, da – če le morete – v sredo ob 15.30 pridete k pogrebu na Mestno pokopališče  in mu zapojete v spoštljivo in hvaležno slovo. Naj počiva v miru!

 

Čiščenje in krašenje cerkve

imate ta teden na skrbi verniki iz ulic Pod gradom, Vilharjeve in Ceste na grad, 1. del. Bog povrni vsem, ki se potrudite, da je cerkev vedno čista in okrašena primerno letnemu in liturgičnemu času. MOLITEV ZA NOVEGA ŠKOFA

Nebeški Oče, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo. 

V svoji dobroti si izbral svojega služabnika Maksimilijana, 

da bo kot naslednik apostolov vodil tvoje vernike. 

Daj mu duha modrosti in moči, da bo zvesto vodil zaupano mu ljudstvo. Pomagaj nam, da bomo v raznolikosti darov tvojega Duha 

gradili občestvo s teboj, prepoznavali znamenja časa 

in rasli v zvestobi Kristusovemu evangeliju. 

Po Kristusu našem Gospodu.

Vrtnice

 

 V mesecu juniju imamo junijsko pobožnost vrtnic. Vsak dan prisluhnemo premišljevanjem o sv. Jožefu, ki jih je letos napisal msgr. Jože Kužnik, zmolimo litanije ter s pesmijo počastimo Srce Jezusovo. 

***

 

Vrtnice so običajno namenjene čaščenju presvetega Srca Jezusovega in njegove ljubezni, ki se je dokončno razlila iz njegovega prebodenega Srca na križu. V letošnjem letu, ki ga je papež Frančišek razglasil za leto sv. Jožefa, pa se mi je zdelo prav, da nekaj premišljevanj namenimo tudi temu svetniku, ki mu je nebeški Oče zaupal v varstvo in vzgojo svojega učlovečenega Sina. Tako je sv. Jožef postavljen v samo središče odrešenja. Od sv. Jožefa se je Jezus učil poslušnosti, ob njegovi nežnosti in dobroti je rasla nežnost in dobrotljivost, ki jo je pozneje Jezus kazal do bolnih in zapostavljenih, ob odločnosti in vztrajnosti njegovega krušnega očeta Jožefa se je krepila Jezusova vztrajnost v delovanju in njegova odločnost do farizejskega popačenja Božje postave. Sveti Jožef je, poleg Marije, polagal temelje Jezusovi človečnosti, njegovemu čustvovanju in tudi delovanju.

Tako v letošnjih vrtnicah skušamo spoznavati ljubezen svetega Jožefa, rednika in varuha Sina Božjega, da bi bolje razumeli tudi ljubezen, ki jo Jezus razodeva nam. Kot častimo presveto Srce Jezusovo in brezmadežno Srce Device Marije, tako se radi zatekajmo tudi k prečistemu srcu svetega Jožefa. Tudi iz njegovega srca dobivamo pomoč v svojih potrebah in preizkušnjah. Naj nam letošnje vrtnice odpirajo Jožefovo srce, ki je gorelo v ljubezni do Jezusa, Božjega Sina, in se razdalo v skrbi za Sveto družino.

 

Jože Kužnik, Rednik Sina Božjega 

(vrtnice za l. 2021; uvod)

 

Izdal; lazaristi in župnijski urad Celje – sv. Jožef, Plečnikova ulica 29, Celje, 
odgovarja: za župnijo; Vlado Bizant CM, župnik, GSM: 041 282 908, za Misijonsko hišo in Dom sv. Jožef; Jože Planinšek CM, predstojnik in direktor, GSM 041 694 621
Telefon: 059 073 800, faks: 03 548 15 96, elektronska pošta: info@jozef.si, 
spletna stran: www.jozef.si, 
misijonska hiša TRR: SI56 33000-0001845319, 
župnija TRR: SI56 0483 5000 3316 584, 
Dom sv. Jožef TRR: SI56 33000-0001631628

Deli.